O komponencie

Komponent MEDIA skierowany jest do producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów filmów europejskich, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń, festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widownię oraz projektów współpracy między inicjatywami edukacyjnymi, twórców platform internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów branży audiowizualnej, a także kin oferujących europejski repertuar.

Na jakiego rodzaju projekty można uzyskać dofinansowanie w ramach komponentu MEDIA?

DEVELOPMENT
 • projekt pojedynczy albo pakiet 3-5 projektów filmowych (filmy fabularne, animowane i dokumenty kreatywne) o minimalnej długości 60 minut, przeznaczone do dystrybucji kinowej;
 • projekt pojedynczy albo pakiet 3-5 projektów filmowych – pojedynczych lub seriali (filmy fabularne, animowane, dokumenty kreatywne oraz projekty interaktywne), przeznaczone do emisji telewizyjnej lub/i eksploatacji na platformach cyfrowych;
 • gry video o wysokim stopniu interaktywności, z silnymi elementami narracyjnymi, przeznaczone do komercyjnej eksploatacji na dowolnej platformie cyfrowej.
TV PROGRAMMING
 • telewizyjne projekty filmowe (fabularne, animowane lub dokumenty kreatywne), w których produkcję zaangażowanych jest co najmniej trzech nadawców telewizyjnych z różnych krajów uczestniczących w Programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA, oraz które cechuje potencjał dystrybucyjny na międzynarodową skalę.
KOPRODUKCJE MIĘDZYNARODOWE
 • fundusze koprodukcyjne wspierające na etapie produkcji lub dystrybucji międzynarodowe koprodukcje realizowane przy udziale przynajmniej jednego producenta z kraju, który nie należy do komponentu MEDIA, ani do Eurimages.
DYSTRYBUCJA europejskich filmów niekrajowych
 • schemat automatyczny skierowany jest do dystrybutorów i agentów sprzedaży; dofinansowuje koprodukcje, zakup praw do dystrybucji lub sprzedaży międzynarodowej, koszty powielania, promocji i reklamy;
 • schemat selektywny skierowany jest do dystrybutorów; dofinansowuje kampanie dystrybucyjne grup dystrybutorów, składających się z co najmniej siedmiu dystrybutorów z różnych krajów uczestniczących w komponencie MEDIA koordynowanych przez agenta sprzedaży.
DYSTRYBUCJA on-line
 • usługi VOD: zwiększenie dostępności i obecności europejskich utworów audiowizualnych oraz działania mające na celu rozwój widowni;
 • katalogi pakietów cyfrowych filmów europejskich w krajach, w których te utwory nie są dostępne na żadnej platformie dystrybucyjnej;
 • metody innowacyjne dla równoczesnych lub niemal równoczesnych premier europejskich filmów na wielu platformach, w różnych krajach.
DOSTĘP DO RYNKÓW
 • spotkania koprodukcyjne, targi filmowe, fora pitchingowe;
 • narzędzia internetowe dla profesjonalistów promujące europejski sektor audiowizualny;
 • promocja europejskiej twórczości audiowizualnej poprzez tworzenie innowacyjnych sposobów dystrybucji, wspieranie nawiązywania kontaktów i wymiany informacji.
SZKOLENIA dla europejskich profesjonalistów branży audiowizualnej
 • programy poszerzające kompetencje w zakresie specjalistycznych umiejętności i wiedzy, m.in. z zakresu rozwoju widowni, developmentu projektów audiowizualnych od pomysłu przez scenariusz, produkcję i koprodukcję, po dystrybucję oraz wykorzystanie nowych technologii cyfrowych.
DOTARCIE DO WIDOWNI
 • festiwale filmowe, których większość programu stanowią produkcje europejskie pochodzące z co najmniej 15 różnych krajów uczestniczących w Programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA;
 • rozwój widowni – inicjatywy prezentujące i promujące różnorodność kina europejskiego oraz edukujące publiczność, których celem jest zwiększanie zainteresowania i poprawa dostępu do europejskich dzieł audiowizualnych, głównie poprzez promocję, organizację wydarzeń i festiwali filmowych oraz tworzenie programów edukacji filmowej.
 • sieć kin – dofinansowanie dla europejskich niezależnych kin zrzeszonych w ramach sieci reprezentowanej przez minimum 100 kin znajdujących się w przynajmniej 20 różnych państwach uczestniczących w Programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA.