przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Platformy europejskie

Platformy europejskie

 

W ramach tego obszaru grantowego wspierane są międzynarodowe projekty, które przyczyniają się przede wszystkim do zwiększenie widoczności i rozpowszechniania wschodzących europejskich artystów i dzieł w Europie i poza nią.

Poza tym projekty powinny wspierać obiegu twórców i ich dzieł, wzmacniać rozpoznawalność i widoczność artystów oraz twórców sektora kultury i kreatywnego w Europie i poza nią. Istotnym aspektem jest zwiększanie dostępu do kultury i sztuki oraz zwiększanie uczestnictwa w kulturze, w tym budowanie i rozwój publiczności, a także kreowanie nowych i zrównoważonych (zielona transformacja sektorów kultury i kreatywnego) przestrzeni kultury i sztuki.

Platformy europejskie powinny skupiać się na następujących działaniach priorytetowych:

  • wspieranie wschodzących artystów i specjalistów w dziedzinie kultury
  • promowanie sprawiedliwego, integracyjnego i zróżnicowanego środowiska dla wschodzących artystów
  • dążenie do zrównoważonego rozwoju i poprawa świadomości w sektorach poprzez  proponowania i opracowywania praktyk, które przyczyniają się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

Zgodnie z wymaganiami formalnymi platforma powinna realizować wspólną strategię artystyczną i dążyć do wypracowania „europejskiej” marki. W ramach projektu należy założyć wsparcie co najmniej 50 wschodzących artystów* rocznie.
Planując działania projektowe należy pamiętać, że co najmniej 70% przyznanej kwoty rocznie musi być przeznaczone i wydatkowane na program artystyczny.
Platformy europejskie powinny mieć wyraźne założenia dotyczące rozwoju/kontynuacji projektu i dążyć do budowania silnej pozycji dążącej do zwiększenia liczby jej członków (efekt długofalowy).

 

*Wschodzący artysta – zgodnie z przewodnikiem konkursu to członkowie platformy sami ustalają jego definicję na potrzeby projektu

 

Kalendarz konkursu 2021 – pierwszy nabór został zamknięty 29 września 2021 r.

otwarcie konkursu na projekty Platform 22 czerwca 2021
termin składania wniosków 29 września 2021, godz. 17.00 (CET)
ocena złożonych projektów październik-grudzień 2021
wyniki oceny złożonych projektów styczeń-luty 2022
kontraktowanie dofinansowanych projektów luty-marzec 2022

Kryteria formalne

Platforma europejska powinna składać się z  podmiotu koordynującego i organizacji członkowskich o wspólnej strategii artystycznej i brandingowej.

Platforma musi składać się z podmiotu koordynującego i co najmniej 11 organizacji członkowskich.

Wszyscy członkowie platformy europejskiej muszą posiadać osobowość prawną i mieć siedzibę w co najmniej 12 różnych kwalifikujących się krajach. Dodatkowe kryterium dotyczące wnioskodawcy (podmiotu koordynującęgo) to konieczność posiadania osobowości prawnej od co najmniej 2 lat do dnia, w którym upływa termin składania wniosków

Rodzaje grantów

Partnerstwo projektowe podmiot koordynujący i co najmniej 11 organizacji członkowskich (z 12 różnych krajów biorących udział programie Kreatywna Europa)
Maksymalne dofinansowanie 2 100 000 euro (kwota przydzielana – w dotacji rocznej – członkom platformy może wynosić maksymalnie 60 000 euro )
Poziom dofinansowania maksymalnie 80% całkowitego budżetu projektu
Wkład własny pozostała kwota to wkład własny finansowy
Czas realizacji projektu 3 lata (2021-2023)

Zmiany względem edycji 2014-2020

  • zwiększenie maksymalnej kwoty dofinansowania;
  • wprowadzenie tylko jednego typu umowy ramowej – projekty 3-letnie
  • doprecyzowanie kryterium mówiącego o wsparciu minimum 50 wschodzących artystów rocznie

Następny nabór wniosków zostanie otwarty jesienią 2023.

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close