przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Platformy europejskie

Platformy europejskie

 

Wsparcie projektów, które przyczyniają się do rozwoju nowych talentów oraz wzmacniają rozpoznawalność i widoczność artystów i twórców sektora kultury i kreatywnego na arenie europejskiej.

Platformy europejskie powinny skupiać się na następujących działaniach priorytetowych:

  • współtworzenie europejskiego programu opartego na wspólnej wizji artystycznej i kulturalnej,
  • wspieranie i promowanie mobilności i widoczności nowych twórców i artystów na poziomie międzynarodowym,
  • wśród artystów prezentowanych przez członków platformy przynajmniej 30% muszą stanowić nowe talenty (artyści), zgodnie z definicją podmiotu koordynującego,
  • rozpowszechnianie dzieł i repertuarów o europejskim charakterze i ich międzynarodowy obieg (m.in. tournée, imprezy, festiwale),
  • tworzenie strategii komunikacji i promocji członków platformy w tym np. Europejskiego Znaku Jakości,
  • rozwój publiczności (szczególnie nowej oraz wśród osób młodych) poprzez szerokie wykorzystanie innowacyjnych metod i technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • wdrażanie edukacyjnych oraz informacyjnych działań skierowanych zwłaszcza do młodych osób,
  • wzmacnianie europejskich wartości oraz różnorodności kulturalnej,
  • wykorzystanie w sektorze kultury nowych modeli biznesowych oraz dystrybucyjnych.

Rodzaje grantów:

JEDNOSTKA KOORDYNUJĄCA
jest organem reprezentującym platformę i jej członków określa zestaw kryteriów, które muszą spełnić członkowie, odpowiada za wybór i monitorowanie członków, przydziela dotacje członkom.
ZAŁOŻENIA
platformę powinno tworzyć minimum 11 podmiotów z 10 różnych krajów biorących udział w Programie (z czego jeden występuje w roli jednostki koordynującej, a pozostali są członkami platformy), wśród nich co najmniej 5 musi mieć siedzibę w państwach członkowskich UE lub państwach EFTA.
MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE UE
500 tys. euro rocznie, co może stanowić maksymalnie 80% całkowitego budżetu projektu.
CZAS TRWANIA PROJEKTU
48 miesięcy

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY:

W skład platformy powinny wchodzić prywatne i/lub publiczne organizacje oraz instytucje aktywnie działające w sektorze kultury i/lub kreatywnym, które posiadają osobowość prawną on minimum 2 lat (w dniu, w którym upływa termin składania wniosków).

Osoby fizyczne nie mogą aplikować do Programu.

Platformy zrzeszające wyłącznie twórców audiowizualnych nie są kwalifikowane.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Ostatni termin składania wniosków upłynął 27 kwietnia 2017 roku o godzinie 12:00.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close