przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Sieci europejskie

Sieci europejskie

Obszar grantowy wspierający projekty realizowane przez międzynarodowe sieci współpracy kulturalnej działające na rzecz zwiększania zdolności europejskich sektorów kultury i kreatywnego do promowania i wspierania młodych talentów, stawiania czoła wspólnym wyzwaniom, innowacji oraz przyczyniania się do prosperowania sektora kultury, w tym wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze.

Istotnym aspektem działań sieci powinno być promowanie i aktywne działanie na rzecz sprawiedliwego i równego dla wszystkich, włączeniowego i różnorodnego sektora kultury, walka z dyskryminacją, a także wkład w osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu. Ponadto projekty powinny dotyczyć co najmniej jednego z następujących priorytetów:

  • zwiększenie dostępu do kultury i uczestnictwa w niej, a także zaangażowanie i rozwój publiczności;
  • budowanie potencjału w ramach europejskiego sektora kultury i kreatywnego, w tym zachęcanie organizacji i mikro-organizacji do podejmowania działań na poziomie międzynarodowym, w Europie i poza nią;
  • wkład w Europejski Zielony Ład, a w szczególności Nowy Europejski Bauhaus poprzez zachęcanie europejskiego sektora kultury i kreatywnego do przyjmowania i rozpowszechniania bardziej zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska praktyk;
  • pomoc europejskim sektorom kultury i kreatywnym w pełnym wykorzystaniu nowych technologii w celu zwiększenia ich konkurencyjności.

Działania te mogą być realizowane poprzez m.in. rozwój współpracy międzynarodowej i sieciowanie sektora kultury, transfer wiedzy i dobrych praktyk w sektorze kultury, współtworzenie nowych rozwiązań i upowszechnianie ich na poziomie europejskim.

Kalendarz pierwszego konkursu -> nabór został zamknięty 26 sierpnia 2021 r.

otwarcie konkursu na projekty Sieci 8 czerwca 2021
termin składania wniosków (nabór zakończony) 26 sierpnia 2021, godz. 17.00 (CET)
ocena złożonych projektów wrzesień 2021
wyniki oceny złożonych projektów październik 2021
kontraktowanie dofinansowanych projektów październik-grudzień 2021

Kryteria formalne

Obszar grantowy przeznaczony jest dla międzynarodowych sieci współpracy kulturalnej, które są formalnie powołane i działają na podstawie statutu lub dokumentu równoważnego. Członkowie sieci muszą mieć wspólną misję, skoordynowane zarządzanie i prowadzić działania o podobnym zakresie. Ponadto sieć powinna mieć jak największy zasięg i obejmować jak najwięcej państw uczestniczących w programie Kreatywna Europa. Sieci, które chcą aplikować o grant muszą byś zarejestrowane w kraju biorącym udział w programie i posiadać osobowość prawną  od co najmniej 2 lat w dniu upływu terminu składania wniosków.

Sieci europejskie działające w obszarze sektora audiowizualnego nie są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach tego obszaru grantowego komponentu Kultura.

Rodzaje grantów

partnerstwo projektowe członkowie sieci (podmioty z sektora kultury i kreatywnego)
maksymalne dofinansowanie 825 000 euro
poziom dofinansowania maksymalnie 80% całkowitego budżetu projektu
wkład własny pozostała kwota to wkład własny finansowy
czas realizacji projektu Umowa wieloletnia – na okres 3 lat*

* W przypadku każdej wybranej sieci Komisja zawrze umowę wieloletnią na okres 2021–2023 (trzy lata). Zgodnie z art. [13 ust. 3] rozporządzenia Kreatywna Europa 2021-2027 koszty poniesione przez te europejskie sieci organizacji kulturalnych i kreatywnych można uznać za kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2021 r., Nawet jeśli zostały wdrożone i poniesione przed datą przedłożenia planu działań i szacunkowego budżetu.

Zmiany względem edycji 2014-2020

  • zwiększenie maksymalnej rocznej kwoty dofinansowania
  • wprowadzenie tylko jednego typu umowy ramowej – projekty 3-letnie
  • zniesienie kryterium określającego minimalną liczbę członków sieci (istotny jest jej międzynarodowy wymiar)

Następny nabór wniosków zostanie otwarty jesienią 2023.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close