przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Sieci europejskie

Sieci europejskie

Wsparcie międzynarodowych działań kulturalnych realizowanych przez europejskie sieci współpracy kulturalnej.

Projekt realizowany przez sieć powinien przyczyniać się do realizacji poniższych celów i priorytetów:

  • nabywanie umiejętności, kompetencji i wiedzy eksperckiej, wymiana doświadczeń oraz testowanie innowacji,
  • umożliwianie podmiotom działającym w sektorze kultury i kreatywnym działań ponadnarodowych i współpracy międzynarodowej,
  • zacieśnianie współpracy między już istniejącymi sieciami w celu wzmacniania ich struktury organizacyjnej i finansowej oraz aby uniknąć wykonywania tych samych działań.

Rodzaje grantów:

KWALIFIKOWALNI WNIOSKODAWCY
Organizacje posiadające osobowość prawną. Wnioskodawcą może być cała sieć, o ile posiada osobowość prawną, lub też organizacja, członek sieci, działający w jej imieniu.

Sieci* współpracy kulturalnej istniejące minimum 2 lata, zarejestrowane w jednym z krajów uczestniczących w Programie, zrzeszające przynajmniej 15 organizacji członkowskich z 10 różnych krajów.

* Sieć definiuje się jako wielopaństwową organizację członkowską, której misja, ład, prawa i zobowiązania członków określone są w ramach dokumentu („statutu”) wypracowanego przez jej członków.

MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE UE
250 tys. euro rocznie, co może stanowić maksymalnie 80% całkowitego budżetu projektu.
CZAS TRWANIA PROJEKTU
48 miesięcy

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Ostatni nabór wniosków zakończył się 25 listopada 2016 r. – oznacza to, że do końca trwania edycji 2014-2020 programu Kreatywna Europa nie będzie już możliwości składania aplikacji.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close