przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Sieci europejskie

Sieci europejskie

Obszar grantowy wspierający projekty realizowane przez międzynarodowe sieci współpracy kulturalnej działające na rzecz zwiększania zdolności europejskich sektorów kultury i kreatywnego do promowania i wspierania młodych talentów, stawiania czoła wspólnym wyzwaniom, innowacji oraz przyczyniania się do prosperowania sektora kultury, w tym wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze.

Istotnym aspektem działań sieci powinno być promowanie i aktywne działanie na rzecz sprawiedliwego i równego dla wszystkich, włączeniowego i różnorodnego sektora kultury, walka z dyskryminacją, a także wkład w osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu. Ponadto projekty powinny dotyczyć co najmniej jednego z następujących priorytetów:

  • zwiększenie dostępu do kultury i uczestnictwa w niej, a także zaangażowanie i rozwój publiczności;
  • budowanie potencjału w ramach europejskiego sektora kultury i kreatywnego, w tym zachęcanie organizacji i mikro-organizacji do podejmowania działań na poziomie międzynarodowym, w Europie i poza nią;
  • wkład w Europejski Zielony Ład, a w szczególności Nowy Europejski Bauhaus poprzez zachęcanie europejskiego sektora kultury i kreatywnego do przyjmowania i rozpowszechniania bardziej zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska praktyk;
  • pomoc europejskim sektorom kultury i kreatywnym w pełnym wykorzystaniu nowych technologii w celu zwiększenia ich konkurencyjności.

Działania te mogą być realizowane poprzez m.in. rozwój współpracy międzynarodowej i sieciowanie sektora kultury, transfer wiedzy i dobrych praktyk w sektorze kultury, współtworzenie nowych rozwiązań i upowszechnianie ich na poziomie europejskim.

Kalendarz  konkursu 2024 (ostatni w edycji 2021-2027)

otwarcie konkursu na projekty Sieci 31 październik 2023
termin składania wniosków 7 marca 2024, godz. 17.00 (CET)
ocena złożonych projektów marzec – kwiecień 2024
wyniki oceny złożonych projektów wrzesień 2024
kontraktowanie dofinansowanych projektów  grudzień 2024

Kryteria formalne

Obszar grantowy przeznaczony jest dla międzynarodowych sieci współpracy kulturalnej, które są formalnie powołane i działają na podstawie statutu lub dokumentu równoważnego. Członkowie sieci muszą mieć wspólną misję, skoordynowane zarządzanie i prowadzić działania o podobnym zakresie. Ponadto sieć powinna mieć jak największy zasięg i obejmować jak najwięcej państw uczestniczących w programie Kreatywna Europa.

Sieci europejskie działające w obszarze sektora audiowizualnego nie są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach tego obszaru grantowego komponentu Kultura.

Rodzaje grantów

partnerstwo projektowe członkowie sieci (podmioty z sektora kultury i kreatywnego)
maksymalne dofinansowanie 1 200 000 euro
poziom dofinansowania maksymalnie 80% całkowitego budżetu projektu
wkład własny pozostała kwota to wkład własny finansowy
czas realizacji projektu max 48 miesięcy

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close