przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Jak złożyć wniosek?

Jak złożyć wniosek?

Proces aplikacji jest niemal identyczny we wszystkich obszarach dofinansowania programu Kreatywna Europa – różni się jedynie treściami i załącznikami, jakie należy dostarczyć w zależności od wybranego schematu grantowego i wnioskowanej kwoty. Wniosek o dofinansowanie jest generowany osobno dla każdego obszaru dofinansowania i składany jest wyłącznie drogą elektroniczną.

Informacje o konkursach są ogłaszane na stronie internetowej Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury, a konkursy wniosków prowadzone są poprzez portal Funding & Tender Opportunities.

Jak złożyć wniosek  na portalu F&T – prezentacja

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities. Poniżej przedstawiamy jak to zrobić krok po kroku.

Krok 1:
Rejestracja organizacji na stronie EU Login (dawniej ECAS)

Założone konto w bazie EU Login przy użyciu tego samego identyfikatora i hasła pozwala uzyskać dostęp do wszelkich innych systemów Komisji Europejskich wymagających uwierzytelniania za pomocą bazy EU Login. Kluczową informacją przy rejestracji jest adres e-mail. Zalecane jest utworzenie konta w EU Login przy użyciu ogólnego adresu e-mail organizacji (tzw. adresu generycznego, czyli niezawierającego danych osobowych), co umożliwi edytowanie danych instytucji w przyszłości.

 • przejdź na stronę Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (EU Login): bit.ly/EACEA_login
 • wybierz język

Rozpocznij korzystanie z serwisu od zmiany języka strony na język polski. Kliknij listę rozwijaną w prawym górnym rogu strony i wybierz polski (pl).

 • wybierz domenę

Wnioskodawcy Programu Kreatywna Europa wybierają domenę zewnętrzną (ang. External).

 • załóż konto w EU Login

Zarejestruj się na stronie i uzupełnij indywidualne dane osoby, która będzie korzystać z EU Login. Jeśli już wcześniej rejestrowałeś się na stronie, zaloguj się i przejdź do KROKU 2

 • odbierz e-mail i potwierdź rejestrację

Po założeniu konta na stronie EU Login, otrzymasz e-mail weryfikacyjny z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Stworzenie loginu i hasła w systemie EU Login umożliwia zalogowanie się na portalu, gdzie można utworzyć lub odnaleźć utworzony wcześniej profil organizacji:

Krok 2:
Rejestracja na Funding & Tender Opportunities Portal

Kolejnym krokiem poprzedzającym wypełnienie wniosku jest rejestracja instytucji/organizacji. W celu rejestracji należy wykonać następujące czynności:

 • wejdź na Funding & Tender Opportunities Portal: bit.ly/FundingTender
 • zaloguj się przy użyciu loginu i hasła uzyskanych w kroku 1
 • w górnym menu (granatowym pasku) kliknij na pole „HOW TO PARTICIPATE”, następnie „Participant register”: (Link)
 • pojawi się ekran, w którym będzie możliwość kliknięcia granatowego przycisku „REGISTER ORGANISATION”, aby rozpocząć rejestrację organizacji, albo „RESUME REGISTRATION”, aby kontynuować rozpoczętą wcześniej rejestrację
 • postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga! Przy pracy w Funding & Tender Opportunities Portal  zalecane jest używanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej Mozilla Firefox.

Krok 3:
dodawanie dokumentów do profilu organizacji

Do profilu organizacji należy załączyć niezbędną dokumentację, potwierdzającą podane przy rejestracji informacje. Polskojęzyczne wersje formularzy znajdują się na poniższych stronach:

Pobrane formularze należy wypełnić, wydrukować i podpisać (podpisu dokonują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji), a następnie przesłać w formie skanu, w formacie PDF do portalu. Aby tego dokonać:

 • w górnym menu Portalu Użytkownika najedź na pole „ORGANISATIONS” i wybierz opcję „MY ORGANISATIONS”
 • znajdź swoją organizację i kliknij czerwony przycisk „MO” po prawej stronie (kolumna „ACTIONS”)
 • Przejdź do zakładki „DOCUMENTS”
 • Dołącz zeskanowane wersje wymaganych dokumentów swojej organizacji

modyfikacja danych:

Możesz zmienić dane po zarejestrowaniu organizacji, ale przed zweryfikowaniem danych przez Agencję odpowiedzialną za portal. Po zweryfikowaniu profilu Twojej organizacji przez Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych (REA) odpowiedzialną za portal, dane może modyfikować tylko wyznaczony na etapie weryfikacji, prawny reprezentant organizacji – LEAR.

weryfikacja danych przez Agencję odpowiedzialną za portal Funding & Tender Opportunities

Profile organizacji są weryfikowane przez Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych (REA), odpowiedzialną za funkcjonowanie portalu. Po uzyskaniu statusu verified (zweryfikowany) jedyną osobą uprawnioną do wprowadzania zmian w profilu organizacji jest LEAR. Weryfikacja danych w portalu odbywa się niezależnie od procesu składania i oceny wniosków. Jednocześnie, na etapie przekazania dofinansowania na konto bankowe lidera projektu, profil organizacji musi być uzupełniony o wymagane dokumenty i zweryfikowany przez REA. Jeśli zamieszczone w portalu dokumenty są niekompletne lub nieaktualne, wnioskodawca otrzymuje prośbę o dokonanie uzupełnień.

Krok 4:
numer identyfikacyjny – PIC

Po zakończeniu rejestracji w systemie, wyświetli się numer PIC (Participant Identification Code) zarejestrowanej organizacji, a jego potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail osoby dokonującej rejestracji. Posiadanie przez organizację/instytucję numeru identyfikacyjnego PIC jest warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem formularza eForms.

Uwaga! Każda organizacja zaangażowana w projekt (wnioskodawcy i partnerzy) musi zarejestrować się w portalu Funding & Tender Opportunities i uzyskać Kod Identyfikacyjny Uczestnika (PIC).

 

Istnieje możliwość wypełnienia wniosku w każdym oficjalnym języku Unii Europejskiej, jednak ze względu na ocenianie aplikacji przez międzynarodowych ekspertów, zalecane jest uzupełnienie formularza w języku angielskim lub francuskim.

Budżet należy przygotować w euro. Wnioskodawcy spoza strefy euro muszą do przeliczeń używać kursów walutowych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Kursy walutowe dostępne są na stronie Komisji Europejskiej:

http://bit.ly/info_euro

W ramach Programu Kreatywna Europa osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie. Jednak poprzez dofinansowane projekty przygotowywane przez organizacje i instytucje, środki finansowe dotrą jednak do około 250 tysięcy artystów i osób zawodowo związanych z kulturą i sektorem audiowizualnym.

Program Kreatywna Europa wspiera projekty nie tylko z krajów należących do Unii Europejskiej. O dofinansowanie w ramach poszczególnych schematów dofinansowania mogą ubiegać się także: Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Mołdawia, Macedonia Północna, Serbia, Gruzja, Ukraina oraz Tunezja. Aktualna lista kwalifikujących się państw spoza Unii Europejskiej: kraje uczestniczące w programie Kreatywna Europa

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close