przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
O komponencie

O komponencie

Komponent MEDIA wspiera europejski sektor audiowizualny. Jego głównymi celami są wzmacnianie zdolności sektora i promowanie transnarodowego obiegu europejskich dzieł audiowizualnych. Skierowany jest do producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń i warsztatów, festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widownię filmów europejskich oraz inicjatyw edukacyjnych, twórców innowacyjnych narzędzi internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów z branży audiowizualnej, inicjatyw sieciujących europejskie platformy VoD oraz kin promujących filmy europejskie.

Komponent MEDIA wspiera sieci profesjonalistów sektora audiowizualnego, ze szczególnym uwzględnieniem przystosowania się do digitalizacji, a także budowanie potencjału firm w zakresie tworzenia większej liczby utworów audiowizualnych przeznaczonych na rynki europejskie i pozaeuropejskie. Wśród celów komponentu jest ułatwianie koprodukcji na szczeblu europejskim i międzynarodowym oraz wspieranie promocji projektów na rynkach europejskich i międzynarodowych. Jednym z najważniejszych zagadnień pozostaje wsparcie dystrybucji kinowej oraz dystrybucji za pośrednictwem platform internetowych. Priorytety komponentu są realizowane również poprzez wsparcie inicjatyw budujących publiczność europejskich utworów oraz narzędzi wykorzystujących nowe modele biznesowe.

W edycji programu Kreatywna Europa 2021-2027 duży nacisk kładziony będzie na wsparcie sektora, który bardzo mocno odczuł skutki pandemii COVID-19, większe znaczenie będzie miała współpraca międzynarodowa, tworzenia sieci współpracy podmiotów aktywnie działających w sektorze audiowizualnym. Ponadto istotna będzie odpowiedź na Europejski Zielony Ład oraz inicjatywy zakładające włączanie społeczne i równowagę płci w sektorze.


W latach 2021–2027 komponent MEDIA będzie wspierał europejski sektor audiowizualny w oparciu o trzy klastry::

KLASTER CONTENT

Wspieranie współpracy i innowacji w tworzeniu i produkcji wysokiej jakości utworów audiowizualnych. Klaster obejmuje wsparcie projektów audiowizualnych w fazach rozwoju oraz produkcji, które posiadają duży potencjał międzynarodowy.

Schematy dofinasowania:

 • European Co-Development
 • European Slate Development
 • European Mini-Slate Development
 • TV and Online Content
 • Video Games and Immersive Content Development

KLASTER BUSINESS

Obejmuje działania dotyczące promowania innowacji biznesowych, konkurencyjności oraz profesjonalizacji w celu wzmocnienia europejskiego sektora audiowizualnego w stosunku do globalnych konkurentów. Klaster ukierunkowany jest na podnoszenie kompetencji europejskich profesjonalistów sektora audiowizualnego, budowanie sieci kontaktów oraz rozwój innowacyjnych narzędzi biznesowych.

SCHEMATY DOFINASOWANIA:

 • Fostering European Media Talents and Skills
 • Markets & Networking
 • European Film Distribution
 • European Film Sales
 • Innovative Tools and Business Models
 • MEDIA 360°

KLASTER AUDIENCE

Zwiększenie dostępności i widoczności utworów audiowizualnych dla potencjalnych odbiorców poprzez różne kanały dystrybucji i rozwój widowni. Klaster skupia schematy nakierowane na zwiększanie publiczności europejskich treści audiowizualnych i docieranie przez nie do szerokiej widowni oraz rozwój dystrybucji – zarówno kinowej, jak i z wykorzystaniem platform VoD.
SCHEMATY DOFINASOWANIA:
 • Networks of European Cinemas
 • European Festivals
 • European VoD Networks and Operators
 • Films on the Move
 • Subtitling of Cultural Content
 • Audience Development & Film Education

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close