przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
O komponencie

O komponencie

Komponent MEDIA skierowany jest do producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów filmów europejskich, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń, festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widownię oraz projektów współpracy między inicjatywami edukacyjnymi, twórców platform internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów branży audiowizualnej, a także kin oferujących europejski repertuar.

Na jakiego rodzaju projekty można uzyskać dofinansowanie w ramach komponentu MEDIA?

DEVELOPMENT
 • projekt pojedynczy albo pakiet 3-5 projektów filmowych (filmy fabularne, animowane i dokumenty kreatywne) o minimalnej długości 60 minut, przeznaczone do dystrybucji kinowej;
 • projekt pojedynczy albo pakiet 3-5 projektów filmowych – pojedynczych lub seriali (filmy fabularne, animowane, dokumenty kreatywne oraz projekty interaktywne), przeznaczone do emisji telewizyjnej lub/i eksploatacji na platformach cyfrowych;
 • gry video o wysokim stopniu interaktywności, z silnymi elementami narracyjnymi, przeznaczone do komercyjnej eksploatacji na dowolnej platformie cyfrowej.
TV PROGRAMMING
 • telewizyjne projekty filmowe (fabularne, animowane lub dokumenty kreatywne), w których produkcję zaangażowanych jest co najmniej trzech nadawców telewizyjnych z różnych krajów uczestniczących w Programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA, oraz które cechuje potencjał dystrybucyjny na międzynarodową skalę.
KOPRODUKCJE MIĘDZYNARODOWE
 • fundusze koprodukcyjne wspierające na etapie produkcji lub dystrybucji międzynarodowe koprodukcje realizowane przy udziale przynajmniej jednego producenta z kraju, który nie należy do komponentu MEDIA, ani do Eurimages.
DYSTRYBUCJA europejskich filmów niekrajowych
 • schemat automatyczny skierowany jest do dystrybutorów i agentów sprzedaży; dofinansowuje koprodukcje, zakup praw do dystrybucji lub sprzedaży międzynarodowej, koszty powielania, promocji i reklamy;
 • schemat selektywny skierowany jest do dystrybutorów; dofinansowuje kampanie dystrybucyjne grup dystrybutorów, składających się z co najmniej siedmiu dystrybutorów z różnych krajów uczestniczących w komponencie MEDIA koordynowanych przez agenta sprzedaży.
DYSTRYBUCJA on-line
 • usługi VOD: zwiększenie dostępności i obecności europejskich utworów audiowizualnych oraz działania mające na celu rozwój widowni;
 • katalogi pakietów cyfrowych filmów europejskich w krajach, w których te utwory nie są dostępne na żadnej platformie dystrybucyjnej;
 • metody innowacyjne dla równoczesnych lub niemal równoczesnych premier europejskich filmów na wielu platformach, w różnych krajach.
DOSTĘP DO RYNKÓW
 • spotkania koprodukcyjne, targi filmowe, fora pitchingowe;
 • narzędzia internetowe dla profesjonalistów promujące europejski sektor audiowizualny;
 • promocja europejskiej twórczości audiowizualnej poprzez tworzenie innowacyjnych sposobów dystrybucji, wspieranie nawiązywania kontaktów i wymiany informacji.
SZKOLENIA dla europejskich profesjonalistów branży audiowizualnej
 • programy poszerzające kompetencje w zakresie specjalistycznych umiejętności i wiedzy, m.in. z zakresu rozwoju widowni, developmentu projektów audiowizualnych od pomysłu przez scenariusz, produkcję i koprodukcję, po dystrybucję oraz wykorzystanie nowych technologii cyfrowych.
DOTARCIE DO WIDOWNI
 • festiwale filmowe, których większość programu stanowią produkcje europejskie pochodzące z co najmniej 15 różnych krajów uczestniczących w Programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA;
 • rozwój widowni – inicjatywy prezentujące i promujące różnorodność kina europejskiego oraz edukujące publiczność, których celem jest zwiększanie zainteresowania i poprawa dostępu do europejskich dzieł audiowizualnych, głównie poprzez promocję, organizację wydarzeń i festiwali filmowych oraz tworzenie programów edukacji filmowej.
 • sieć kin – dofinansowanie dla europejskich niezależnych kin zrzeszonych w ramach sieci reprezentowanej przez minimum 100 kin znajdujących się w przynajmniej 20 różnych państwach uczestniczących w Programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close