przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Markets & Networking

Markets & Networking

Obszar grantowy wspiera organizację wydarzeń, działań, które mają na celu promocję europejskich utworów audiowizualnych oraz ułatwienie profesjonalistom dostępu do rynków w Europe i poza kontynentem.

W ramach schematu wspierane będą inicjatywy, które mają na celu:

 • Wspieranie działań związanych z tworzeniem sieci kontaktów dla profesjonalistów sektora  audiowizualnego, w tym twórców, oraz wymiany doświadczeń i działań B2B w zakresie ułatwienia i promowania talentów europejskiego sektora audiowizualnego oraz ułatwiania rozwoju i dystrybucji europejskich i międzynarodowych utworów, w tym koprodukcji;
 • Wspieranie działalności europejskich operatorów audiowizualnych na imprezach i targach branżowych w Europie i poza nią.

W ramach schematu wspierane będą działania przeznaczone przede wszystkim dla profesjonalistów sektora audiowizualnego  które mają potwierdzony wpływ na promocję i wymianę europejskich profesjonalistów oraz obieg utworów audiowizualnych, w tym filmów fabularnych, krótkometrażowych, gier wideo, seriali telewizyjnych i projektów cross-mediowych.

Wsparcie przewidziane jest na działania mające na celu:

 • ułatwianie koprodukcji europejskich i międzynarodowych, w tym filmów pełnometrażowych, krótkometrażowych, gier wideo, seriali telewizyjnych i projektów cross-mediowych;
 • zwiększanie dostępu do profesjonalnych imprez i rynków audiowizualnych, zarówno fizycznych, jak i w formule online.

Schemat wspierać będzie:

 • Targi fizyczne, online lub hybrydowe dla europejskich profesjonalistów z branży audiowizualnej;

Wydarzenia branżowe, fizyczne, online lub hybrydowe, skupione na wymianie B2B między europejskimi profesjonalistami z branży audiowizualnej, mające wpływ na widoczność i sprzedaż europejskich utworów audiowizualnych na rynkach międzynarodowych.

 • Działania promocyjne B2B dotyczące europejskich utworów audiowizualnych

Wdrażanie wspólnych działań promocyjnych na terenie państw uczestniczących w komponencie MEDIA i poza nimi, organizowane przez paneuropejskie sieci lub organizacje reprezentujące przynajmniej 15 krajów uczestniczących w komponencie MEDIA, mających na celu ułatwienie dystrybucji i rozpowszechniania europejskich utworów audiowizualnych oraz nawiązywanie kontaktów między europejskimi specjalistami.

Tworzenie i uruchamianie inicjatyw oraz platform promocyjnych, mających na celu stworzenie innowacyjnych sposobów i / lub wykorzystanie nowych modeli biznesowych w celu dystrybucji europejskich utworów audiowizualnych.

 

Działania powinny zachęcać do tworzenia sieci i wymiany informacji oraz dobrych praktyk między profesjonalistami w zakresie obiegu utworów europejskich w Europie i na świecie na wszystkich platformach we wszystkich formatach.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na aplikacje przedstawiające odpowiednie strategie w celu zapewnienia bardziej zrównoważonego i bardziej przyjaznego dla środowiska przemysłu oraz zapewnienia równowagi płci, integracji, różnorodności i reprezentatywności.

 

Zmiany względem edycji 2014-2020

 • Połączenie Działania 1 i Działania 2. Schematu Dostęp do rynków.
 • Możliwość otrzymania dofinansowanie nie tylko na organizację fizycznych wydarzeń, ale też tych odbywające się w formułach online lub hybrydowych.
 • Możliwość kaskadowego grantu na działania promocyjne między przedsiębiorstwami na poziomie międzynarodowym.

Schemat jest otwarty dla podmiotów organizujących wydarzenia branżowe, mające na celu promocję europejskich utworów audiowizualnych, mające siedzibę w jednym z państw uczestniczących w komponencie MEDIA:

 • prywatne firmy
 • organizacje non-profit
 • stowarzyszenia
 • organizacje charytatywne
 • fundacje
 • gminy
 • władze samorządowe i urzędy miejskie.
ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków 8 czerwca 2021
Termin składania wniosków 24 sierpnia 2021, , do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji wrzesień – październik 2021
Informacja dla wnioskodawców listopad 2021
Podpisanie umowy grudzień 2021
Czas trwania działania  / Okres kwalifikowalności 12 miesięcy
Początek działania Data podpisania umowy lub – w przypadku uzasadnionej przez aplikującego potrzeby uwzględnienia poniesionych wcześniej wydatków – od 1 stycznia 2021 r.

 

Informacje o konkursach są ogłaszane na portalu Funding & Tender Opportunities.

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek?


Markets & Networking – dokumentacja konkursowa Funding & Tender Opportunities

 

Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 60% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

W przypadku tego schematu koszty poniesione przez beneficjentów od 1 stycznia 2021 r. będzie  można uznać za kwalifikowalne, nawet jeżeli zostały poniesione przed datą złożenia wniosku.

Nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów już zakończonych.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close