przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Markets & Networking

Markets & Networking

W ramach schematu wspierane będą działania przeznaczone przede wszystkim dla profesjonalistów sektora audiowizualnego  które mają potwierdzony wpływ na promocję i wymianę europejskich profesjonalistów oraz obieg utworów audiowizualnych, w tym filmów fabularnych, krótkometrażowych, gier wideo, seriali telewizyjnych i projektów cross-mediowych.

Wsparcie przewidziane jest na działania mające na celu:

  • ułatwianie koprodukcji europejskich i międzynarodowych, w tym filmów pełnometrażowych, krótkometrażowych, gier wideo, seriali telewizyjnych i projektów cross-mediowych;
  • zwiększanie dostępu do profesjonalnych imprez i rynków audiowizualnych, zarówno fizycznych, jak i w formule online.

Inicjatywy przeznaczone przede wszystkim dla profesjonalistów sektora audiowizualnego, które mają potwierdzony wpływ na promocję i wymianę europejskich profesjonalistów. Działania te służyć mają także zwiększeniu obiegu utworów audiowizualnych, w tym filmów fabularnych, krótkometrażowych, gier wideo, seriali telewizyjnych i projektów cross-mediowych oraz ułatwiać międzynarodowe koprodukcje.

Działania powinny zachęcać do tworzenia sieci i wymiany informacji oraz dobrych praktyk między profesjonalistami w zakresie obiegu utworów europejskich w Europie i poza nią, na wszystkich platformach i we wszystkich formatach.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na aplikacje przedstawiające odpowiednie strategie służące zapewnieniu bardziej zrównoważonego i bardziej przyjaznego dla środowiska przemysłu oraz zapewnienia równowagi płci, integracji, różnorodności i reprezentatywności.

Schemat wspierać będzie:

  • Markety:

– wydarzenia branżowe, fizyczne, online lub hybrydowe, skupione na wymianie B2B między europejskimi profesjonalistami z branży audiowizualnej, ułatwiające koprodukcje oraz mające wpływ na widoczność oraz sprzedaż europejskich utworów audiowizualnych na rynkach międzynarodowych. Działania i wydarzenia powinny być dostosowane do aktualnych trendów rynkowych oraz mogą obejmować innowacyjne treści (gry wideo, VR, XR, AI oraz utwory wykorzystujące różne media);

– sieci marketów, organizowane tematycznie lub geograficznie, które mogą obejmować kilka targów filmowych w danym regionie i/lub targów skupionych wokół wybranych utworów audiowizualnych (filmy dla młodego widza, filmy dokumentalne, filmy animowane, gry wideo, AR, VR).

  • Działania networkingowe:

– działania, które odnoszą się do różnych targów działających w krajach uczestniczących w komponencie MEDIA. Działania te mogą obejmować działania promocyjne B2B, w tym wsparcie finansowe dla stron trzecich, mających na celu ułatwienie dystrybucji i rozpowszechnianie europejskich utworów audiowizualnych lub wymianę dobrych praktyk, ze szczególnym nastawieniem na innowacyjne technologie oraz praktyki biznesowe;

– działania związane z współtworzeniem seriali, przyczyniając się do zwiększenia konkurencyjności europejskich seriali na rynku.

Działania powinny zachęcać do tworzenia sieci i wymiany informacji oraz dobrych praktyk między profesjonalistami w zakresie obiegu utworów europejskich w Europie i na świecie na wszystkich platformach we wszystkich formatach.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na aplikacje przedstawiające odpowiednie strategie w celu zapewnienia bardziej zrównoważonego i bardziej przyjaznego dla środowiska przemysłu oraz zapewnienia równowagi płci, integracji, różnorodności i reprezentatywności.

Firmy prywatne, organizacje niekomercyjne, stowarzyszenia, fundacje, NGO, samorządy itp., które są zarejestrowane w jednym z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA, a ich właścicielem lub głównym udziałowcem musi być obywatel jednego z tych krajów.

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków 3 października 2023
Termin składania wniosków 18 stycznia 2024, do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji luty-maj 2024
Informacja dla wnioskodawców czerwiec 2024
Podpisanie umowy październik 2024
Czas trwania działania  / Okres kwalifikowalności maks. 24 miesiące
Początek działania Data podpisania umowy lub – w przypadku uzasadnionej przez aplikującego potrzeby uwzględnienia poniesionych wcześniej wydatków – data wcześniejsza, jednak nie wcześniej niż data złożenia wniosku

 

Informacje o konkursach są ogłaszane na portalu Funding & Tender Opportunities.

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Participant Identification Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek?

Polecamy zapoznanie się z Przewodnikiem dla aplikujących


Markets & Networking – dokumentacja konkursowa Funding & Tender Opportunities

 

Do 70% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close