przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Markets & Networking

Markets & Networking

W ramach schematu wspierane będą działania przeznaczone przede wszystkim dla profesjonalistów sektora audiowizualnego  które mają potwierdzony wpływ na promocję i wymianę europejskich profesjonalistów oraz obieg utworów audiowizualnych, w tym filmów fabularnych, krótkometrażowych, gier wideo, seriali telewizyjnych i projektów cross-mediowych.

Wsparcie przewidziane jest na działania mające na celu:

 • ułatwianie koprodukcji europejskich i międzynarodowych, w tym filmów pełnometrażowych, krótkometrażowych, gier wideo, seriali telewizyjnych i projektów cross-mediowych;
 • zwiększanie dostępu do profesjonalnych imprez i rynków audiowizualnych, zarówno fizycznych, jak i w formule online.

Inicjatywy przeznaczone przede wszystkim dla profesjonalistów sektora audiowizualnego, które mają potwierdzony wpływ na promocję i wymianę europejskich profesjonalistów. Działania te służyć mają także zwiększeniu obiegu utworów audiowizualnych, w tym filmów fabularnych, krótkometrażowych, gier wideo, seriali telewizyjnych i projektów cross-mediowych oraz ułatwiać międzynarodowe koprodukcje.

Działania powinny zachęcać do tworzenia sieci i wymiany informacji oraz dobrych praktyk między profesjonalistami w zakresie obiegu utworów europejskich w Europie i poza nią, na wszystkich platformach i we wszystkich formatach.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na aplikacje przedstawiające odpowiednie strategie służące zapewnieniu bardziej zrównoważonego i bardziej przyjaznego dla środowiska przemysłu oraz zapewnienia równowagi płci, integracji, różnorodności i reprezentatywności.

Schemat wspierać będzie:

 • Targi fizyczne, online lub hybrydowe dla europejskich profesjonalistów z branży audiowizualnej:
 • wydarzenia branżowe, fizyczne, online lub hybrydowe, skupione na wymianie B2B między europejskimi profesjonalistami z branży audiowizualnej, mające wpływ na widoczność i sprzedaż europejskich utworów audiowizualnych na rynkach międzynarodowych.
 • Działania promocyjne B2B dotyczące europejskich utworów audiowizualnych:
 • wdrażanie wspólnych działań promocyjnych na terenie krajów uczestniczących w komponencie MEDIA i poza nimi, organizowane przez paneuropejskie sieci lub organizacje reprezentujące przynajmniej 15 krajów uczestniczących w komponencie MEDIA, mających na celu ułatwienie dystrybucji i rozpowszechniania europejskich utworów audiowizualnych oraz nawiązywanie kontaktów między europejskimi profesjonalistami;
 • tworzenie i uruchamianie inicjatyw oraz platform promocyjnych, mających na celu stworzenie innowacyjnych sposobów i/lub wykorzystanie nowych modeli biznesowych służących dystrybucji europejskich utworów audiowizualnych;
 • wsparcie inicjatyw sieciowych dla profesjonalistów, współpracy w ramach B2B, działań networkingowych, służących promocji europejskich twórców oraz rozwojowi dystrybucji europejskich utworów.

Działania powinny zachęcać do tworzenia sieci i wymiany informacji oraz dobrych praktyk między profesjonalistami w zakresie obiegu utworów europejskich w Europie i na świecie na wszystkich platformach we wszystkich formatach.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na aplikacje przedstawiające odpowiednie strategie w celu zapewnienia bardziej zrównoważonego i bardziej przyjaznego dla środowiska przemysłu oraz zapewnienia równowagi płci, integracji, różnorodności i reprezentatywności.

 

Zmiany względem edycji 2014-2020

 • Połączenie Działania 1 i Działania 2. Schematu Dostęp do rynków.
 • Możliwość otrzymania dofinansowanie nie tylko na organizację fizycznych wydarzeń, ale też tych odbywające się w formułach online lub hybrydowych.
 • Możliwość kaskadowego grantu na działania promocyjne między przedsiębiorstwami na poziomie międzynarodowym.

Firmy prywatne, organizacje niekomercyjne, stowarzyszenia, fundacje, NGO, samorządy itp., które są zarejestrowane w jednym z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA, a ich właścicielem lub głównym udziałowcem musi być obywatel jednego z tych krajów.

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków luty 2022
Termin składania wniosków 28 czerwca 2022, do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji lipiec-wrzesień 2022
Informacja dla wnioskodawców październik 2022
Podpisanie umowy grudzień 2022
Czas trwania działania  / Okres kwalifikowalności maks. 24 miesiące
Początek działania Data podpisania umowy lub – w przypadku uzasadnionej przez aplikującego potrzeby uwzględnienia poniesionych wcześniej wydatków – data wcześniejsza, jednak nie wcześniej niż data złożenia wniosku

 

Informacje o konkursach są ogłaszane na portalu Funding & Tender Opportunities.

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek?

Polecamy zapoznanie się z Przewodnikiem dla aplikujących


Markets & Networking – dokumentacja konkursowa Funding & Tender Opportunities

 

Do 60% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close