przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
News – Journalism Partnerships

News – Journalism Partnerships

Wsparcie działań dotyczących zachowania wolności prasy oraz jej pluralizmu, a także rozwoju umiejętności korzystania z mediów, w szczególności w celu przeciwdziałania dezinformacji w internecie.

Kwalifikujące się działania

Działania powinny obejmować co najmniej jeden z następujących priorytetów: Wspólna transformacja biznesowa i/lub Wspólne projekty dziennikarskie. Można uwzględnić nakładające się działania łączące oba priorytety.

Działanie 1: Journalism Partnerships Collaborations

  • Priorytet 1: Wspieranie transformacji biznesowej opartej na współpracy

Projekty mogą mieć na celu opracowanie m.in. lepszych modeli przychodów, modeli zarządzania, nowych podejść do rozwoju widowni i marketingu, opracowania wspólnych standardów zawodowych/technicznych, nowych rodzajów redakcji, sieci dystrybucji lub innych modeli wymiany treści między mediami informacyjnymi w krajach UE lub pomoc małym organizacjom w rozwijaniu gotowości biznesowej. W tym celu projekty mogą obejmować wydarzenia, szkolenia i warsztaty online dla profesjonalistów z dziedziny mediów, programy wymiany, mapowanie najlepszych praktyk, ogólnosektorowe opracowywanie standardów technicznych, produkcję praktycznych przewodników, opracowywanie i testowanie platform i rozwiązań technicznych służących do wymiany pomysłów i najlepsze praktyki, działania promocyjne lub inne działania mające na celu utrzymanie rentowności sektora. Wnioskodawcy powinni zaproponować działania, które mogą również przynieść korzyści mediom regionalnym, lokalnym lub społecznościowym, które są ważne dla demokracji, ale często nie mają możliwości dostosowania się do środowiska cyfrowego.

  • Priorytet 2: Wspieranie wspólnych projektów dziennikarskich

Profesjonalna współpraca może zwiększyć wydajność i jakość raportowania. Projekty mogą zatem testować oryginalne raporty oraz innowacyjne metody i formaty produkcji. Projekty mogą mieć na celu zwiększenie wymiany najlepszych praktyk wśród dziennikarzy i optymalizację przepływu pracy dla tych gatunków dziennikarskich, które wymagają więcej czasu i zasobów. W tym celu projekty mogą obejmować wydarzenia, szkolenia i warsztaty online dla dziennikarzy, wspólne opracowywanie wytycznych i standardów redakcyjnych, programy wymiany, programy mentoringu online, wsparcie finansowe dla wspólnych projektów dziennikarskich, działania promocyjne lub inne działania mające na celu utrzymanie jakości i różnorodności dziennikarstwo.

Działanie 2: Journalism Partnerships – Pluralism

Niezależne media odgrywają kluczową i cenną rolę w społeczeństwach, w szczególności poprzez przestrzeganie podstawowych zasad wolności i pluralizmu mediów. Jednak nowe wzorce konsumpcji i modele dochodów mają wpływ na rentowność mediów, narażając sektory na takie zjawiska, jak kurczenie się redakcji, pustynie medialne i pogorszenie pluralizmu. W tym kontekście sektory mediów, które są ważne dla demokracji, nie mają możliwości przystosowania się do środowiska cyfrowego i potrzebne jest większe wsparcie, aby mogły nadal zapewniać obywatelom źródło oryginalnych informacji z pierwszej ręki i pomagać w pociąganiu do odpowiedzialności decydentów.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające w sektorze mediów informacyjnych mają wyjątkową możliwość udzielania tego wsparcia, gwarantując jednocześnie niezależność i różnorodność sektorów. W związku z tym w tym temacie zachęca się te organizacje do tworzenia programów wspierających organizacje mediów informacyjnych i niezależnego dziennikarstwa. Proponowane działania muszą być prowadzone przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego i muszą koncentrować się na sektorach mediów informacyjnych o szczególnym znaczeniu dla demokracji i aktywności obywatelskiej.

Uprawnieni wnioskodawcy

Działanie 1: Journalism Partnerships Collaborations

Wnioski muszą zostać złożone przez konsorcjum składające się z co najmniej 3 wnioskodawców z co najmniej 3 różnych krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa. Konsorcja mogą obejmować media non-profit, publiczne i prywatne (w tym prasę pisaną/internetową, radio/podcasty, telewizję itp.), a także inne organizacje skupiające się na mediach informacyjnych (w tym stowarzyszenia medialne, organizacje pozarządowe, fundusze dziennikarskie, organizacja szkolące skupiające na na profesjonalistach w dziedzinie mediów).

Działanie 2: Journalism Partnerships – Pluralism

Dopuszcza się wnioski składane przez pojedynczych wnioskodawców, jak również wnioski składane przez konsorcjum złożone z co najmniej 2 wnioskodawców.

Harmonogram

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Otwarcie naboru 8 grudnia 2022
Termin składania wniosków 27 kwietnia 2023, do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji maj-czerwiec 2023
Informacja dla wnioskodawców lipiec 2023
Podpisanie umowy wrzesień 2023
Czas trwania działania  / Okres kwalifikowalności maks. 24 miesiące
Początek działania Data podpisania umowy lub – w przypadku uzasadnionej przez aplikującego potrzeby uwzględnienia poniesionych wcześniej wydatków – data wcześniejsza, jednak nie wcześniej niż data złożenia wniosku

Wysokość dofinansowania

Działanie 1: Journalism Partnerships Collaborations: finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 80% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

Działanie 2: Journalism Partnerships – Pluralism: finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 90% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close