przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
MEDIA

MEDIA

W ramach komponentu MEDIA program Kreatywna Europa wspierał w latach 2014–2020 europejski sektor audiowizualny.

Development i produkcja audiowizualna

Dzięki wsparciu programu rozwijane były wysokiej jakości projekty filmowe – fabularne, animowane oraz dokumentalne, a także projekty wykorzystujące doświadczenie wirtualnej rzeczywistości. Łącznie wsparcie trafiło do niespełna 1000 projektów. Wiele z nich miało premiery na najważniejszych festiwalach filmowych w Europie i na świecie oraz zostało wyróżnionych licznymi nagrodami filmowymi, w tym Europejskimi Nagrodami Filmowymi, które organizowane są ze wsparciem komponentu MEDIA oraz LUX – Europejskimi Nagrodami Publiczności, a także trafiało do szerokiej dystrybucji kinowej. Europejskie firmy produkcyjne otrzymały również wsparcie ze strony programu na development pakietu 3–5 projektów – łącznie dofinansowanie trafiło do ponad 510 producentów. Komponent MEDIA w latach 2014–2020 wsparł produkcję 340 filmów i seriali fabularnych, animowanych i dokumentalnych, które w pierwszej kolejności przeznaczone były do ramówek europejskich stacji telewizyjnych i które powstawały przy wsparciu europejskich nadawców. Wśród beneficjentów programu znaleźli się deweloperzy gier wideo, rozwijający projekty gier narracyjnych o wysokich wartościach artystycznych i dużym potencjale międzynarodowym, które przeznaczone były do komercyjnej dystrybucji. W ciągu siedmiu lat dofinansowanych zostało 211 projektów gier wideo.

Podnoszenie kompetencji, inicjatywy dla profesjonalistów

Jednym w priorytetów programu było zwiększanie kompetencji osób zawodowo związanych z sektorem audiowizualnym. Profesjonaliści mogli podnosić swoje kwalifikacje dzięki udziałowi w różnego typu warsztatach odbywających się ze wsparciem komponentu MEDIA, wpływających na poprawę umiejętności i rozszerzenie wiedzy w obszarach rozwoju widowni, marketingu, dystrybucji i rozpowszechniania dzieł audiowizualnych, kwestii prawnych i finansowych, zarządzania firmą audiowizualną, rozwoju i produkcji projektów, a także nowych technologii i modeli biznesowych. Profesjonaliści mogli również uczestniczyć w różnego typu wydarzeniach networkingowych oraz marketach filmowych odbywających się ze wsparciem komponentu MEDIA, które dawały możliwość rozwoju międzynarodowych projektów i wspierały rozwój koprodukcji filmowych. Inicjatywy te miały na celu promocję europejskich utworów audiowizualnych oraz ułatwienie profesjonalistom dostępu do rynków w Europie i poza kontynentem. Specjaliści branży filmowej mogli też korzystać z narzędzi internetowych skierowanych stricte do profesjonalistów, a skupionych na innowacyjnych rozwiązaniach i dających możliwość rozwoju nowych modeli biznesowych w sektorze.

Rozwój publiczności europejskich utworów

Wśród schematów komponentu MEDIA wiele przeznaczonych było na inicjatywy dotyczące rozwoju publiczności europejskich utworów audiowizualnych. Wsparcie programu trafiało do platform oferujących usługę wideo na żądanie z europejskimi filmami oraz międzynarodowe działania marketingowe, tworzenia marki i dystrybucji utworów audiowizualnych na platformach niekinowych. Komponent wspierał także  organizatorów festiwali filmowych, których program składał się w znaczniej większości z europejskich filmów i którzy organizowali działania edukacyjne, uwrażliwiające publiczność na kino europejskie i proponowali innowacyjne metody angażowania publiczności. W latach 2014–2020 dofinansowanie otrzymało niespełna 550 imprez filmowych oraz sieci festiwali. Program wspierał także dystrybutorów filmowych i agentów sprzedaży, aby zwiększyć szansę na szerszą międzynarodową dystrybucję niedawno wyprodukowanych europejskich filmów oraz zapewnić ich odpowiednią promocję. Ponadto na dofinansowanie programu mogły liczyć partnerskie, międzynarodowe projekty edukacji filmowej, prezentujące i promujące różnorodność kina europejskiego oraz skierowane do młodej publiczności. Celem inicjatyw było zwiększanie zainteresowania europejskimi dziełami audiowizualnymi i poprawa dostępu do nich, w tym do filmów zaliczanych do klasyki kinematografii.

Docieranie do szerokiej publiczności

W odpowiedzi na główne cele programu – w tym zwiększanie obiegu europejskich utworów audiowizualnych oraz wzmacnianie promocji konkurencyjności filmów europejskich – ponad połowa budżetu komponentu MEDIA przeznaczona była na wsparcie inicjatyw skierowanych do widowni, w tym na upowszechnianie i dystrybucję europejskich tytułów. Dzięki priorytetowi programu, dotyczącemu wsparcia obiegu europejskich tytułów, były one dostępne poza krajami produkcji. Także polskie filmy były dystrybuowane w europejskich kinach i docierały do międzynarodowej publiczności. Ponadto w ramach  sieci Europa Cinemas komponent MEDIA wspierał europejskie kina studyjne, programujące filmy europejskie oraz organizujące projekty edukacji filmowej dla młodych widzów. Obecnie w sieci jest ponad 1200 kin zlokalizowanych w 43 krajach, w tym 41 obiektów w Polsce.

Podczas siedmiu lat trwania poprzedniej edycji programu Kreatywna Europa łącznie dofinansowano blisko 12 500 projektów i inicjatyw w ramach komponentu MEDIA na rozwój, promocję i dystrybucję europejskich utworów audiowizualnych na Starym Kontynencie i poza nim. Wśród beneficjentów programu corocznie obecni byli przedstawiciele polskich firm i organizacji z sektora audiowizualnego. W edycji programu Kreatywna Europa na lata 2014–2020 prawie 700 projektów realizowanych przez polskie podmioty lub inicjatywy międzynarodowe z udziałem polskich partnerów otrzymało wsparcie komponentu MEDIA.

Zmiany w komponencie MEDIA

Każdego roku komponent nieznacznie ewoluował, by dzięki temu na bieżąco odpowiadać na potrzeby europejskiego sektora audiowizualnego oraz na zmiany w nim zachodzące, w tym wyzwania dotyczące digitalizacji. Zachęcał przy tym do rozwoju i wykorzystywania technologii cyfrowych. W ostatnich latach funkcjonowania poprzedniej edycji programu duży nacisk kładziony był na rozwój współpracy międzynarodowej, budowanie partnerstw i tworzenie sieci w celu bardziej efektywnego wykorzystywania funduszy oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze.

Przeczytaj również:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close