Program Kreatywna Europa, czyli unijne granty na kulturę i sektor audiowizualny

Program Kreatywna Europa, czyli unijne granty na kulturę i sektor audiowizualny

W perspektywie finansowej 2014–2020 europejskie działania z sektorów kultury, kreatywnych i audiowizualnego będą wspierane przez unijny program – Kreatywna Europa. Program ten zawiera trzy komponenty: MEDIA, Kultura oraz część międzysektorową z Instrumentem Gwarancji Sektorów Kultury i Kreatywnych (CCS GF).

Komponenty MEDIA i Kultura są kontynuacją programu MEDIA i programu Kultura realizowanych w latach 2007-2013. Priorytety programu wynikają z analizy obecnej sytuacji europejskich sektorów kultury i audiowizualnego oraz problemów, jakie napotykają twórcy z Europy. Działania dofinansowywane przez program mają na celu poszerzanie kompetencji osób związanych z wymienionymi powyżej sektorami, zachęcanie do skutecznego działania na poziomie ponadnarodowym, strategiczne budowanie i rozwój publiczności, pozyskiwanie nowych odbiorców europejskiej sztuki i filmu oraz zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych, a także ich promowanie.

Program Kreatywna Europa wspiera nie tylko projekty z krajów należących do Unii Europejskiej. O dofinansowanie w ramach poszczególnych schematów i obszarów grantowych mogą ubiegać się także: Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Mołdawia, Macedonia, Serbia, Gruzja oraz Ukraina. Lista krajów spoza UE mogących się ubiegać o dofinansowanie z programu Kreatywna Europa znajduje się tutaj.

 

KOMPONENT KULTURA

Polskie instytucje i organizacje działające od minimum 2 lat w sektorach kultury i/lub kreatywnym mają szansę pozyskać granty na międzynarodowe projekty kulturalne. Komponent Kultura wspiera projekty, których celem jest promocja europejskiej kultury i sztuki, zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich, budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym, rozwijanie europejskiej publiczności oraz dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do nowych technologii cyfrowych oraz wdrażania innowacji.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce KULTURA.

KOMPONENT MEDIA

Komponent MEDIA skierowany jest do producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń, festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widownię filmów europejskich oraz projektów współpracy między inicjatywami edukacyjnymi, twórców platform internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów z branży audiowizualnej, a także kin promujących filmy europejskie. Celem komponentu MEDIA jest wsparcie i promocja europejskiej kultury audiowizualnej, zwiększenie cyrkulacji dzieł europejskich, profesjonalizacja sektora audiowizualnego oraz pomoc w stawieniu czoła wyzwaniom rewolucji cyfrowej i globalizacji.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce MEDIA.

INSTRUMENT GWARANCJI FINANSOWYCH

Od 2016 roku w ramach części międzysektorowej programu Kreatywna Europa ma zostać uruchomiony system poręczeń finansowych na rzecz sektorów kultury i kreatywnych. Instrument Gwarancji Sektorów Kultury i Kreatywnych w latach 2016-2020 będzie dysponować budżetem w wysokości 121 mln euro. System poręczeń ma na celu ułatwianie dostępu do finansowania podmiotom działającym w sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz poprawę zdolności pośredników finansowych do oceny ryzyka związanego z działalnością podmiotów w tych sektorach, a także z realizowanymi przez nie projektami.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.instrumentyfinansoweue.gov.pl.

Publikacje:

 

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close