przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Program Kreatywna Europa 2021-2027, czyli unijne granty dla sektorów kultury, kreatywnych i audiowizualnego

Program Kreatywna Europa 2021-2027, czyli unijne granty dla sektorów kultury, kreatywnych i audiowizualnego

Kreatywna Europa 2021 – 2027 to unijny program wspierający europejskie działania z sektorów kultury, kreatywnych i audiowizualnego. Budżet programu zaplanowany na okres siedmiu lat wynosi 2,4 mld euro.

Głównymi celami programu są wsparcie ponadnarodowego obiegu europejskich dzieł i twórców, promocja i ochrona różnorodności kulturowej i językowej oraz europejskiego dziedzictwa kulturowego, budowanie kompetencji profesjonalistów, rozwój publiczności, włączanie społeczne poprzez kulturę i sztukę, zielona transformacja sektorów oraz wykorzystanie technologii i innowacji w celu dostosowania sektorów do zmian cyfrowych.

W programie udział biorą wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej oraz kraje nie należące do UE, które znajdują się na aktualnej liście opublikowanej przez EACEA.

Program jest zarządzany przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury, która działa pod nadzorem Komisji Europejskiej.

Program składa się z trzech komponentów: MEDIA, Kultura oraz międzysektorowego.

KOMPONENT MEDIA

Komponent MEDIA skierowany jest do producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń i warszta­tów, festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widow­nię filmów europejskich oraz inicjatyw edu­kacyjnych, twórców innowacyjnych narzędzi internetowych przeznaczonych dla profesjo­nalistów z branży audiowizualnej, inicjatyw sieciujących europejskie platformy VoD oraz kin promujących filmy europejskie. Jego głównymi celami są wzmacnianie zdol­ności sektora i promowanie transnarodowego obiegu europejskich dzieł audiowizualnych, promocja europejskiej kultury audiowizualnej oraz profesjonalizacja sektora audiowizualnego

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce MEDIA

KOMPONENT KULTURA

Wspiera międzynarodowe działania realizowane przez instytucje i organizacje z sektora kultury i kreatywnego. Komponent Kultura w ramach czterech schematów grantowych oferuje wsparcie projektów, których celem jest promocja europejskiej kultury i sztuki, zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich, budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym, rozwijanie europejskiej publiczności oraz dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do nowych technologii cyfrowych oraz wdrażania innowacji. Ponadto w ramach komponentu wspierane są europejskie inicjatywy z obszaru kultury takie jak: Europejska Stolica Kultury, Znak Dziedzictwa Europejskiego, Europejskie Dni Dziedzictwa, nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie kultury (Nagroda Literacka Unii Europejskiej, Europa Nostra Award, Music Moves Europe Talent Award oraz Nagroda im. Mies van der Rohego).

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce KULTURA

KOMPONENT MIĘDZYSEKTOROWY

Wspiera i promuje działania na pograniczu sektorów kultury, kreatywnego i audiowizualnego w tym transnarodową współpracę polityczną, działania służące dostosowaniu się do zmian strukturalnych i technologicznych, przed którymi stoją media oraz środowisko dziennikarskie. Jego celem jest propagowanie nowych form twórczości na styku różnych sektorów m.in. poprzez wspar­cie eksperymentalnych podejść i wdrażania innowacyjnych technologii i rozwiązań w two­rzeniu, udostępnianiu, dystrybucji i promocji treści kultury, z uwzględnieniem ich potencjału rynkowego.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce MIĘDZYSEKTOROWY

Publikacje:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close