przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Kultura

Kultura

Komponent Kultura był jednym z trzech komponentów programu Kreatywna Europa, w ramach którego można było realizować międzynarodowe projekty z sektora kultury i kreatywnego. Wsparcie otrzymały projekty, których celami były przede wszystkim:

  • promocja europejskiej kultury i sztuki,
  • zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich,
  • budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym,
  • rozwój europejskiej publiczności,
  • dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do technologii cyfrowych i wdrażania innowacji,
  • kształcenie profesjonalistów.

O granty mogły ubiegać się publiczne oraz prywatne instytucje i organizacje posiadające osobowość prawną od minimum 2 lat, prowadzące działalność kulturalną (poza działaniami audiowizualnymi objętymi komponentem MEDIA).

Komponent składał się z czterech głównych obszarów dofinansowania, a konkursy grantowe były ogłaszane zgodnie z ustalonym harmonogramem naboru wniosków.

 

Projekty współpracy europejskiej

Obszar wspierający działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub kreatywnego. Dofinansowane projekty promowały europejskie wartości i wspierały międzynarodowy obieg dzieł, osób i ich twórczości, łączyły poprzez kulturę i sztukę oraz upowszechniały europejskie dziedzictwo kulturowe.

O granty w tym obszarze dofinansowania można się było ubiegać w ramach jednej z dwóch kategorii:

Kategoria 1 – projekty na mniejszą skalę: czyli trwające maksymalnie 48 miesięcy i angażujące lidera oraz minimum dwóch partnerów z różnych krajów. Maksymalne dofinansowanie jakie można było uzyskać wynosiło 200 tys. euro, co stanowiło max 60% całkowitego budżetu projektu.

Kategoria 2 – projekty na większą skalę: czyli trwające maksymalnie 48 miesięcy i angażujące lidera oraz minimum pięciu partnerów z różnych krajów. Maksymalne dofinansowanie jakie można było uzyskać wynosiło 2 mln euro, co stanowiło max 50% całkowitego budżetu projektu.

W związku z obchodami Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w 2018 roku nabór wniosków został rozszerzony o kategorię 3, wspierającą projekty promujące dziedzictwo kulturowe i przyczyniające się do wzmocnienia współdziałania pomiędzy sektorem dziedzictwa kulturowego a innymi sektorami kultury.  

 

Tłumaczenia literackie

Obszar wspierał projekty tłumaczeń wysokiej jakości literatury europejskiej, wydanie, dystrybucję i promocję książek, ich autorów oraz tłumaczy. Rezultatem tych działań było wzmocnienie międzynarodowego obiegu i różnorodności utworów literackich, dotarcie do nowych czytelników, zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych zarówno w dystrybucji jak i promocji utworów oraz zwrócenie uwagi na znaczenie pracy tłumaczy.

O dofinansowanie mogły ubiegać się wydawnictwa z krajów biorących udział w programie.

Projekty mogły trwać maksymalnie 24 miesiące i w swoich działaniach obejmowały tłumaczenie i wydanie od 3 do 10 utworów beletrystycznych. Maksymalne dofinansowanie jakie można było uzyskać wynosiło 100 tys. euro, co stanowiło max 50% całkowitego budżetu projektu. Dodatkowe punkty – przy ocenie aplikacji – otrzymywały projekty, które zakładały tłumaczenie utworów wyróżnionych Nagrodą Literacką Unii Europejskiej.

 

Platformy europejskie

W ramach tego obszaru wspierane były międzynarodowe działania kulturalne przyczyniające się do rozwoju nowych talentów i wzmacniające rozpoznawalność oraz widoczność artystów i twórców sektorów kultury i kreatywnego na arenie europejskiej.

Zgodnie z kryteriami platformę powinno tworzyć 11 organizacji z 10 różnych krajów biorących udział w Programie (z czego jeden występuje w roli jednostki koordynującej, a pozostali są członkami platformy). Projekt mógł być realizowany do 48 miesięcy, a roczny grant wynosił maksymalnie 500 tys. euro rocznie, co stanowiło do 80% całkowitego budżetu.

 

Sieci europejskie

Obszar wspierający realizację międzynarodowych działań kulturalnych realizowanych przez europejskie sieci współpracy kulturalnej, zrzeszające przynajmniej 15 organizacji członkowskich z 10 różnych krajów.

Projekt mógł być realizowany do 48 miesięcy, a roczny grant wynosił maksymalnie 250 tys. euro rocznie, co stanowiło do 80% całkowitego budżetu.

 

Więcej informacji o działaniach i projektach realizowanych w ramach komponentu Kultura programu Kreatywna Europa 2014-2020 znajduje się w publikacji Mapa projektów 2014-2020

 

Przeczytaj również:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close