przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Inne źródła dofinansowania

Inne źródła dofinansowania

Oprócz obszarów dofinansowania oferowanych przez Program Kreatywna Europa, istnieje wiele innych unijnych programów i inicjatyw, skierowanych do profesjonalistów i organizacji sektorów audiowizualnego, kultury i kreatywnych. Poniżej przedstawiamy informacje o najważniejszych z nich.

Eurimages

Eurimages to fundusz wspierający kino europejskie, administrowany przez Radę Europy. Dofinansowuje głównie działalność koprodukcyjną, przeznaczając na ten cel prawie 90% swoich środków. Roczny budżet Funduszu wynosi 26 mln EUR.

Eurimages wspiera produkcję pełnometrażowych filmów fabularnych i animowanych oraz dłuższych niż 70 minut filmów dokumentalnych. Głównym warunkiem aplikowania o dotację jest konieczność zaangażowania w projekt przynajmniej dwóch koproducentów z przynajmniej dwóch krajów członkowskich Funduszu. Wsparcie Eurimages udzielane jest w formie warunkowo zwrotnej nieoprocentowanej pożyczki. Nie może przekroczyć kwoty 500 000 euro i 17% kosztów produkcji w przypadku filmu fabularnego i animowanego oraz 25% kosztów produkcji w przypadku filmu dokumentalnego.

Przedstawiciele Funduszu Eurimages w Polsce:

Kamila Morgisz
Polski Instytut Sztuki Filmowej
tel. +48 22 10 26 442
[email protected]

Paulina Czech-Malinowska
Polski Instytut Sztuki Filmowej
tel. + 48 22 10 26 473
[email protected]

 

www.coe.int/eurimages

Europa Cinemas

Sieć kin Europa Cinemas powstała w 1992 roku. Jej celem jest zapewnianie wsparcia finansowego i operacyjnego kinom, które promują filmy europejskie. Europa Cinemas wspiera również dystrybucję filmów europejskich w Azji, Ameryce Łacińskiej i krajach obszaru śródziemnomorskiego w ramach Europa Cinemas Mundus. Sieć promuje różnorodność kulturową oraz umożliwia nawiązywanie współpracy między kinami w celu tworzenia międzynarodowych inicjatyw filmowych.

www.europa-cinemas.org

ERASMUS +

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją. Program dofinansuje m.in. współpracę około 115 tys. instytucji i organizacji działających we wszystkich sektorach edukacji.

www.erasmusplus.org.pl

Horyzont Europa

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro.
Program Horyzont Europa będzie promować doskonałość i zapewniać cenne wsparcie najlepszym naukowcom i innowatorom, stymulując tym samym przemiany systemowe konieczne do zapewnienia, by Europa była ekologiczna, zdrowa i odporna. Będzie stymulować doskonałość naukową za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), tak by umożliwić wybitnym naukowcom poszerzanie granic nauki i wiedzy, co pomoże sprostać wyzwaniom gospodarczym i społecznym, przed którymi stoi Europa. Stypendia i wymiany w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) pomogą najbardziej utalentowanym młodym naukowcom poszerzać wiedzę i umiejętności, a Europa skorzysta z doradztwa naukowego, wsparcia technicznego i specjalnych badań prowadzonych przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC), służbę naukową Komisji Europejskiej.

www.kpk.gov.pl/horyzont-europa

COSME

COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises) to program w całości przeznaczony dla małych i średnich firm z terenu Unii Europejskiej. W ramach 2,3 mld EUR budżetu finansowane są działania, które pozwolą Ci uzyskać dofinansowanie, pozyskać partnerów za granicą lub przezwyciężyć pierwsze oznaki kryzysu w firmie. Dzięki COSME dowiesz się również jak prowadzić biznes na wspólnym rynku europejskim i jak chronić Twoją własność intelektualną na dalekich rynkach azjatyckich i amerykańskich.

www.ec.europa.eu/growth/smes/cosme

Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

Program „Obywatele, równość, prawa i wartości” zapewnia finansowanie zaangażowania obywateli, promowania równości dla wszystkich oraz wdrażania praw i wartości UE.
W szczególności program wspiera następujące cele szczegółowe, które odpowiadają kierunkom jego działalności:
· ochrona i promowanie wartości Unii (komponent „Wartości unijne”);
· propagowanie praw, niedyskryminacji i równości, w tym równości płci, oraz wspieranie uwzględnianie aspektu płci i niedyskryminacji (komponent „Równość, prawa i równość płci”);
· promowanie zaangażowania i udziału obywateli w życiu demokratycznym Unii i wymiany między obywatelami różnych państw członkowskich oraz zwiększanie świadomości ich wspólnej historii europejskiej (komponent „Zaangażowanie i uczestnictwo obywateli”);
· zapobieganie i zwalczanie uwarunkowań płciowych przemoc i przemoc wobec dzieci (wątek Daphne).

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close