Inne źródła dofinansowania

Inne źródła dofinansowania

Oprócz obszarów dofinansowania oferowanych przez Program Kreatywna Europa, istnieje wiele innych unijnych programów i inicjatyw, skierowanych do profesjonalistów i organizacji sektorów audiowizualnego, kultury i kreatywnych. Poniżej przedstawiamy informacje o najważniejszych z nich.

Instrument Gwarancji Sektorów Kultury i Kreatywnych

Od 2016 r. zostanie uruchomiony fundusz gwarancyjny na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego, który będzie funkcjonował w ramach Programu Kreatywna Europa. Fundusz będzie funkcjonował do 2020 roku, a jego budżet został ustanowiony na poziomie 121 mln euro.

Finansowanie będzie dostępne dla start-upów, przedsiębiorców i firm. Decyzja co do zapewnienia finansowania unijnego będzie podejmowana przez lokalne instytucje finansowe, takie jak banki lub towarzystwa gwarancyjne.

Instrument Gwarancji Sektorów Kultury i Kreatywnych to narzędzie w ramach którego Komisja Europejska poprzez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EIF) zapewni gwarancje i regwarancje finansowania dłużnego dla pośredników finansowych, w celu poprawienia dostępności finansowania dla małych i średnich firm z sektorów kultury i kreatywnych. Dzięki Instrumentowi (CCS GF), pośrednicy finansowi wybrani przez Europejski Fundusz Inwestycyjny będą mogli udostępnić dodatkowe finansowanie dłużne małym i średnim firmom w krajach uczestniczących w Programie Kreatywna Europa.

www.instrumentyfinansoweue.gov.pl

Eurimages

Eurimages to fundusz wspierający kino europejskie, administrowany przez Radę Europy. Dofinansowuje głównie działalność koprodukcyjną, przeznaczając na ten cel prawie 90% swoich środków. Roczny budżet Funduszu wynosi 25 mln euro.

Eurimages wspiera produkcję pełnometrażowych filmów fabularnych i animowanych oraz dłuższych niż 70 minut filmów dokumentalnych. Głównym warunkiem aplikowania o dotację jest konieczność zaangażowania w projekt przynajmniej dwóch koproducentów z przynajmniej dwóch krajów członkowskich Funduszu. Wsparcie Eurimages udzielane jest w formie warunkowo zwrotnej nieoprocentowanej pożyczki. Nie może przekroczyć 17% kosztów produkcji filmu i kwoty 500 000 euro.

Przedstawiciele Funduszu Eurimages w Polsce:

Irena Strzałkowska
Studio Filmowe “TOR”

tel. +48 22 845 53 03
tor@tor.com.pl

Robert Baliński
Polski Instytut Sztuki Filmowej
tel. +48 22 421 03 86
robert.balinski@pisf.pl

www.coe.int/eurimages

Europa Cinemas

Sieć kin Europa Cinemas powstała w 1992 roku. Jej celem jest zapewnianie wsparcia finansowego i operacyjnego kinom, które promują filmy europejskie. Europa Cinemas wspiera również dystrybucję filmów europejskich w Azji, Ameryce Łacińskiej i krajach obszaru śródziemnomorskiego w ramach Europa Cinemas Mundus. Sieć promuje różnorodność kulturową oraz umożliwia nawiązywanie współpracy między kinami w celu tworzenia międzynarodowych inicjatyw filmowych.

www.europa-cinemas.org

ERASMUS +

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją. Program dofinansuje m.in. współpracę około 115 tys. instytucji i organizacji działających we wszystkich sektorach edukacji.

www.erasmusplus.org.pl

Horyzont 2020

Horyzont 2020  to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Chodzi o stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020

COSME

COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises) to ramowy program, zaplanowany na lata 2014-2020, na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Budżet programu to 2,3 miliarda euro, z czego co najmniej 60% (1,4 mld euro) zostanie przeznaczone na instrumenty finansowe.

Program COSME stanowi kontynuację Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP) na lata 2007-2013.

www.ec.europa.eu/growth/smes/cosme

Europa dla obywateli

„Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji,  w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

www.europadlaobywateli.pl

 

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close