przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
News – Media Literacy

News – Media Literacy

 

Schemat dotyczy wsparcia umiejętności korzystania z mediów i ma na celu umożliwienie obywatelom rozwinięcia krytycznego zrozumienia i korzystania z mediów. Umiejętność korzystania z mediów jest również potężnym instrumentem ograniczania wpływu dezinformacji. W tym celu działania związane z umiejętnością korzystania z mediów będą zachęcać do dzielenia się wiedzą i wymiany na temat polityk i praktyk związanych z umiejętnością korzystania z mediów. Wsparcie przewiduje rozwój innowacyjnych transgranicznych inicjatyw i społeczności w zakresie umiejętności korzystania z mediów w całej Europie, w stale zmieniającym się krajobrazie mediów cyfrowych i z uwzględnieniem obecnych zachowań użytkowników w różnych grupach wiekowych

Kwalifikujące się działania

Projekty oparte na współpracy z jasno określonymi celami  w zakresie umiejętności korzystania z mediów, obejmujące co najmniej dwa z następujących obszarów działalności:

  • działania oparte na dzieleniu się i rozwijaniu najlepszych praktyk z innowacyjnych projektów w zakresie umiejętności korzystania z mediów, które uwzględniają zmieniający się ekosystem medialny, w szczególności poprzez przekraczanie granic kulturowych, krajowych lub językowych oraz wspieranie współpracy pomiedzy różnymi regionami Europy;
  • opracowywanie innowacyjnych, interaktywnych zestawów narzędzi internetowych w celu zapewnienia rozwiązań istniejących i przyszłych wyzwań w środowisku internetowym, w tym: dezinformacja;
  • opracowanie materiałów i zestawów narzędzi umożliwiających obywatelom wypracowanie krytycznego podejścia do mediów oraz rozpoznanie dezinformacji i odpowiednie reagowanie na nie;
  • rozwijanie umiejętności korzystania z mediów dostosowane do zmieniającego się środowiska medialnego, w tym technik manipulacyjnych i produkcji mediów w oparciu o sztuczną inteligencję.

W ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków kwalifikują się następujące rodzaje działań:

  • tworzenie i/lub dystrybucja materiałów wielojęzycznych i/lub wielokulturowych, w tym treści interaktywnych, w celu poprawy zdolności cyfrowych obywateli i ich zrozumienia krajobrazu medialnego oraz ich odporności na dezinformację;
  • opracowanie materiałów dla obywateli i trenerów skierowanych do wszystkich lub dowolnych grup wiekowych i społecznych;
  • rozwój innowacyjnych rozwiązań w zakresie umiejętności korzystania z mediów dostosowanych do przyszłego krajobrazu medialnego (projekt może obejmować prototypy, ale nie skupiać się wyłącznie na rozwoju IT);
  • działania szkoleniowe dla obywateli i nauczycieli, w tym dzielenie się najlepszymi praktykami ponad granicami językowymi, państwowymi i kulturowymi;
  • organizacja wydarzeń publicznych i/lub warsztatów w celu podniesienia świadomości i dzielenia się najlepszymi praktykami;
  • działania prowadzone przez społeczność w celu dostosowania i udostępnienia wyżej wymienionych narzędzi i materiałów

Uprawnieni wnioskodawcy

Wnioski muszą zostać złożone przez konsorcjum składające się z co najmniej 3 wnioskodawców z co najmniej 3 różnych krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa. Konsorcja mogą obejmować organizacje nastawione na zysk i organizacje non-profit (prywatne lub publiczne), władze publiczne (krajowe, regionalne, lokalne), organizacje międzynarodowe, uniwersytety i instytucje edukacyjne, organizacje medialne, instytucje badawcze i technologiczne, dostawców technologii o potwierdzonej wiedzy fachowej w zakresie korzystania z mediów i/lub mediów cyfrowych, ich wykorzystania, tworzenia, rozpowszechniania, oceny wpływu mediów i/lub odpowiednich technologii cyfrowych .

Harmonogram

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Otwarcie naboru 26 października 2023
Termin składania wniosków 7 marca 2024, do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji marzec-czerwiec 2024
Informacja dla wnioskodawców lipiec 2024
Podpisanie umowy grudzień 2024
Czas trwania działania  / Okres kwalifikowalności maks. 24 miesięcy
Początek działania data podpisania umowy lub – w przypadku uzasadnionej przez aplikującego potrzeby uwzględnienia poniesionych wcześniej wydatków – data wcześniejsza (nie wcześniej niż data złożenia wniosku)

Wysokość dofinansowania

Maksymalne dofinansowanie wyniesie 500.000 euro dla projektu.

Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 70% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close