przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Creative Innovation Lab

Creative Innovation Lab

 

Wsparcie inicjatyw służących rozwojowi innowacyjnych narzędzi, modeli i rozwiązań cyfrowych, mające zastosowanie w sektorze audiowizualnym i przynajmniej jednym innym sektorze kultury i/lub kreatywnym.

Cele schematu

Schemat ma na celu wsparcie projektowania, rozwoju i testowania innowacyjnych narzędzi, modeli i rozwiązań mających zastosowanie w sektorze audiowizualnym oraz innych sektorach kultury i kreatywnych. Działania powinny dotyczyć wspierania konkurencyjności, współpracy, obiegu, widoczności, dostępności, różnorodności i zwiększania liczby odbiorców we wszystkich sektorach. Projekty mogą skupiać się w szczególności na:

  • Zarządzaniu prawami i monetyzacją, w tym przejrzystości i uczciwym wynagradzaniu;
  • Gromadzeniu i analizie danych, ze szczególnym uwzględnieniem przewidywania tworzenia treści i rozwoju widowni;
  • Narzędzia biznesowe badające nowe sposoby produkcji, finansowania, dystrybucji lub promocji, z wykorzystaniem nowych technologii (AI, big data, blockchain itp.);
  • Rozwoju wiedzy, umiejętności i zastosowania nowych technologii przez pracowników sektora audiowizualnego oraz innych sektorów kultury i kreatywnych;
  • Działaniach proekologicznych, partycypacji i dobrostanu w sektorach kreatywnych i kulturalnych, w tym inicjatywach w ramach nowego europejskiego Bauhausu;

Uprawnieni wnioskodawcy

Wnioski mogą być składane przez pojedynczych wnioskodawców lub konsorcjum składające się z co najmniej 2 wnioskodawców, zarejestrowanych w krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa.

Harmonogram

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Otwarcie naboru 8 grudnia 2022
Termin składania wniosków 20 kwietnia 2023, do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji maj-czerwiec 2023
Informacja dla wnioskodawców lipiec 2023
Podpisanie umowy wrzesień-listopad 2023
Czas trwania działania  / Okres kwalifikowalności 24 miesięcy
Początek działania Data podpisania umowy lub – w przypadku uzasadnionej przez aplikującego potrzeby uwzględnienia poniesionych wcześniej wydatków – data wcześniejsza, jednak nie wcześniej niż data złożenia wniosku

Wysokość dofinansowania

Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 60% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close