przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Creative Innovation Lab

Creative Innovation Lab

 

Wsparcie inicjatyw służących rozwojowi innowacyjnych narzędzi, modeli i rozwiązań cyfrowych, mające zastosowanie w sektorze audiowizualnym i przynajmniej jednym innym sektorze kultury i/lub kreatywnym.

Cele schematu

Schemat ma na celu wsparcie projektowania, rozwoju i testowania innowacyjnych narzędzi, modeli i rozwiązań mających zastosowanie w sektorze audiowizualnym oraz innych sektorach kultury i kreatywnych. Działania powinny dotyczyć wspierania konkurencyjności, współpracy, obiegu, widoczności, dostępności, różnorodności i zwiększania liczby odbiorców we wszystkich sektorach. Projekty mogą skupiać się w szczególności na:

  • Zarządzaniu prawami i monetyzacją, w tym przejrzystości i uczciwym wynagradzaniu;
  • Gromadzeniu i analizie danych, ze szczególnym uwzględnieniem przewidywania tworzenia treści i rozwoju widowni;
  • Działaniach proekologicznych w sektorach kreatywnych i kulturalnych, w tym inicjatywach w ramach nowego europejskiego Bauhausu;
  • Innowacyjnych narzędziach i treściach edukacyjnych wykorzystujących kreatywność i sektory kreatywne do rozwiązywania problemów społecznych, takich jak dezinformacja, fake news

Uprawnieni wnioskodawcy

Wnioski muszą zostać złożone przez konsorcjum składające się z co najmniej 3 wnioskodawców z co najmniej 2 różnych krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa. Konsorcjum musi prezentować różnorodną wiedzę fachową w kilku sektorach kultury i kreatywnych, w tym audiowizualnym.

Harmonogram

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków 1 marca 2022
Termin składania wniosków 7 września 2022, do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji wrzesień-grudzień 2022
Informacja dla wnioskodawców styczeń 2023
Podpisanie umowy marzec 2023
Czas trwania działania  / Okres kwalifikowalności 24 miesięcy
Początek działania Data podpisania umowy lub – w przypadku uzasadnionej przez aplikującego potrzeby uwzględnienia poniesionych wcześniej wydatków – data wcześniejsza, jednak nie wcześniej niż data złożenia wniosku

Wysokość dofinansowania

Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 60% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close