przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Creative Innovation Lab

Creative Innovation Lab

 

 

Wsparcie inicjatyw służących rozwojowi innowacyjnych narzędzi, modeli i rozwiązań cyfrowych, mające zastosowanie w sektorze audiowizualnym oraz innych sektorach kultury i kreatywnych.

Cele schematu

Schemat ma na celu wsparcie projektowania, rozwoju i testowania innowacyjnych narzędzi, modeli i rozwiązań mających zastosowanie w sektorze audiowizualnym oraz innych sektorach kultury i kreatywnych. Działania powinny dotyczyć wspierania konkurencyjności, współpracy, obiegu, widoczności, dostępności, różnorodności i zwiększania liczby odbiorców we wszystkich sektorach. Projekty muszą skupiać się na jedym (lub kilku) z poniższych tematów:

 • Virtual Worlds jako nowe środowisko promocji europejskich treści,zwiększenia zaangażowania widowni i konkurencyjności europejskiej branży treści cyfrowych;
 • Innowacyjne narzędzia biznesowe do produkcji, finansowania, dystrybucji lub promocji możliwe do realizacji lub ulepszone dzięki nowym technologiom (AI, big data, blockchain, Virtual Worlds, NFT itp) w szczególności:
  • Zarządzanie prawami i wykorzystanie komercyjne (m.in. dzięki innowacyjnym pakietom subskrypcji oferującym dostęp do zróżnicowanych treści kultury europejskiej dostępnych
   poprzez istniejące platformy europejskie), a jednocześnie zapewnieniu przejrzystości i uczciwego wynagradzania twórców i artystów;
  • Gromadzenie i analiza danych, ze szczególnym uwzględnieniem przewidywania tworzenia treści i rozwoju widowni (m.in. dzięki innowacyjnym narzędziom międzysektorowym
   poprawiającym jakość serwisów subskrybowanych i zwiększenie stopnia waloryzacji treści kultury europejskiej oferowanych przez europejskie serwisy internetowe);
 • Działania proekologiczne w celu zmniejszenia wpływu na środowisko sektora audiowizualnego i innych sektorów kultury zgodnie z inicjatywą Europejskiego Zielonego Ładu i nowego europejskiego Bauhausu;

Uprawnieni wnioskodawcy

Wnioski mogą być składane przez pojedynczych wnioskodawców lub konsorcjum składające się z co najmniej 2 wnioskodawców, zarejestrowanych w krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa.

Harmonogram

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Otwarcie naboru 26 października 2023
Termin składania wniosków 25 kwietnia 2024, do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji maj-wrzesień 2024
Informacja dla wnioskodawców październik 2024
Podpisanie umowy styczeń 2025
Czas trwania działania  / Okres kwalifikowalności maks. 24 miesiące
Początek działania Data podpisania umowy lub – w przypadku uzasadnionej przez aplikującego potrzeby uwzględnienia poniesionych wcześniej wydatków – data wcześniejsza, jednak nie wcześniej niż data złożenia wniosku

Wysokość dofinansowania

Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 70% całkowitych kwalifikowalnych kosztów działania.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close