przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu

Komponent kultura jest częścią Programu Kreatywna Europa, skierowaną do publicznych oraz prywatnych instytucji, organizacji i innych podmiotów aktywnie działających w sektorach kultury oraz kreatywnym. Jego celem jest promocja europejskiej kultury i sztuki, zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich, budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym, rozwijanie europejskiej publiczności oraz dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do technologii cyfrowych i wdrażania innowacji.

W ramach komponentu Kultura można ubiegać się o dofinansowanie w ramach czterech obszarów grantowych:

             

KOMPONENT MIĘDZYSEKTOROWY

 

Komponent międzysektorowy jest częścią programu Kreatywna Europa, która wspiera międzynarodowe działania oparte na partnerskiej współpracy organizacji i instytucji sektorów kultury, kre­atywnego i audiowizualnego. Promuje nowe formy twórczości na styku różnych sektorów m.in. poprzez wspar­cie eksperymentalnych podejść i wdrażania innowacyjnych technologii i rozwiązań w two­rzeniu, udostępnianiu, dystrybucji i promocji treści kultury, z uwzględnieniem ich potencjału rynkowego. Komponent międzysektorowy wspiera także działania dotyczące pluralizmu mediów informacyjnych, transnarodowej Współpracy Politycznej oraz sieci Creative Europe Desks – biur reprezentujących program w poszczególnych krajach.

Założenia komponentu realizowane są w ramach obszarów grantowych:

 

Creative Innovation Lab

Wsparcie inicjatyw służących rozwojowi innowacyjnych narzędzi, modeli i rozwiązań cyfrowych, mające zastosowanie w sektorze audiowizualnym i przynajmniej jednym innym sektorze kultury i/lub kreatywnym. Działania powinny dotyczyć wspierania konkurencyjności, współpracy, obiegu, widoczności, dostępności, różnorodności i zwiększania liczby odbiorców we wszystkich sektorach.

News – Monitoring and Defending Media Freedom and Pluralism

Bezpośredni grant na rozwój Media Pluralism Monitor (MPM) – instrumentu mierzącego zagrożenia dla pluralizmu mediów w UE za pomocą różnych wskaźników obejmujących aspekty prawne, gospodarcze i społeczno-demograficzne.

News – Journalism Partnerships 

Wsparcie działań dotyczących zachowania wolności prasy oraz jej pluralizmu, a także rozwoju umiejętności korzystania z mediów, w szczególności w celu przeciwdziałania dezinformacji w internecie. Działania powinny obejmować co najmniej jeden z następujących priorytetów: Wspólna transformacja biznesowa i/lub Wspólne projekty dziennikarskie.

News – Media Literacy

Schemat dotyczy wsparcia umiejętności korzystania z mediów i ma na celu umożliwienie obywatelom rozwinięcia krytycznego zrozumienia i korzystania z mediów. Działania związane z umiejętnością korzystania z mediów będą zachęcać do dzielenia się wiedzą związaną z umiejętnością korzystania z mediów. Wsparcie przewiduje rozwój innowacyjnych transgranicznych inicjatyw i społeczności w zakresie umiejętności korzystania z mediów w całej Europie, w stale zmieniającym się krajobrazie mediów cyfrowych i z uwzględnieniem obecnych zachowań użytkowników w różnych grupach wiekowych


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close