przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
European Co-Development

European Co-Development

Development pojedynczego projektu filmowego – filmu fabularnego, animowanego, dokumentu kreatywnego lub projektu w formacie nielinearnym (np. VR), rozwijanego przez przynajmniej 2 firmy produkcyjne zarejestrowane w 2 różnych krajach uczestniczących w komponencie MEDIA, które mają podpisaną umowę co-developmentową, określającą podział zadań i współpracę w zakresie aspektów kreatywnych.

Obszar wspiera co-development europejskich projektów filmowych, przeznaczonych do dystrybucji kinowej, emisji telewizyjnej lub na platformach cyfrowych, posiadających potencjał dotarcia do międzynarodowej widowni.

Pierwszy dzień zdjęciowy (lub odpowiednik) zgłoszonego projektu nie może być zaplanowany w okresie 10 miesięcy od terminu składania wniosków.

Wniosek musi zostać złożony przez konsorcjum składające się z kwalifikującego się lidera projektu (koordynatora) i co najmniej jednego kwalifikującego się partnera (współbeneficjenta), zarejestrowanych w co najmniej 2 różnych krajach uczestniczących w komponencie MEDIA. Zarówno lider projektu, jak i partner (partnerzy) muszą być niezależnymi europejskimi producentami audiowizualnymi.

Niezależna firma producencka to firma, w której większościowej kontroli nie posiada nadawca telewizyjny, ani pod względem pakietu akcji, ani działalności. Większościowa kontrola ma miejsce gdy ponad 25% kapitału zakładowego firmy pozostaje w rękach jednego nadawcy telewizyjnego (50% gdy w grę wchodzi wielu nadawców).

O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy, których głównym celem i działalnością jest produkcja audiowizualna.

WNIOSKODAWCA MUSI UDOWODNIĆ, ŻE:

 • od 2017 r. wyprodukował utwór referencyjny – animowany, dokumentalny lub fabularny (film lub serial) o łącznej długości 24 minut (w przypadku projektów nielinearnych limity te nie obowiązują), który był dystrybuowany w kinach, nadawany w telewizji lub na platformach cyfrowych w przynajmniej 3 krajach innych niż kraj wnioskodawcy do dnia upływu terminu składania wniosków;
 • dystrybucja lub emisja utworu referencyjnego muszą mieć charakter komercyjny; pokazy podczas festiwali nie są akceptowane jako dystrybucja komercyjna;
 • firma wnioskodawcy była jedyną firmą produkującą albo – w przypadku koprodukcji – firma wnioskodawcy była większościowym koproducentem w planie finansowania lub producentem delegowanym lub nazwisko dyrektora generalnego firmy albo jednego z jej udziałowców zostało wymienione na ekranie w napisach końcowych jako nazwisko producenta lub producenta delegowanego.

Uwaga! W naborze 2024 Aplikujący mogą składać więcej niż jeden wniosek na wsparcie developmentu w ramach schematów: European Co-Development, European Slate Development, European Mini-Slate Development oraz Video Games and Immersive Content Development pod warunkiem, że zaprezentowane projekty audiowizualne we wnioskach będą różne.

Co-development pojedynczego projektu filmowego o minimalnej długości 60 minut przeznaczonego przede wszystkim do dystrybucji kinowej:

 • filmy fabularne,
 • filmy animowane,
 • kreatywne filmy dokumentalne.

Co-development pojedynczego projektu filmowego przeznaczonego przede wszystkim do emisji telewizyjnej lub na platformach cyfrowych:

 • filmy fabularne (pojedyncze lub seriale) o całkowitej długości minimum 90 minut,
 • filmy animowane (pojedyncze lub seriale) o całkowitej długości minimum 24 minut,
 • kreatywne filmy dokumentalne (pojedyncze lub seriale) o całkowitej długości minimum 50 minut.

W przypadku projektów w formacie nielinearnym (np. rzeczywistości wirtualnej) wymienione minimalne metraże nie mają zastosowania.

Uwaga! Pierwszy dzień zdjęciowy (lub odpowiednik) zgłoszonego projektu nie może być zaplanowany w okresie 10 miesięcy od terminu składania wniosków.

Lider projektu lub (jeden z) partnerów musi posiadać większość praw do projektu. Nie później niż w dniu upływu terminu składania wniosków lider projektu lub (jeden z) kwalifikujących się partnerów musi posiadać podpisaną umowę obejmującą prawa do materiału artystycznego zawartego we wniosku.

Następujące projekty nie kwalifikują się:

 • nagrania na żywo, teleturnieje, talk show, programy kulinarne, magazyny, programy telewizyjne, reality show, programy edukacyjne, dydaktyczne;
 • filmy dokumentalne promujące turystykę, filmy z planu, reportaże, filmy przyrodnicze, programy informacyjne i telenowele dokumentalne;
 • projekty zawierające materiały pornograficzne lub rasistowskie albo promujące przemoc;
 • utwory o charakterze promocyjnym;
 • produkcje instytucjonalne promujące określoną organizację i jej działalność;
 • teledyski i wideoklipy;
 • gry wideo, e-booki i książki interaktywne;
 • filmy studenckie i prace dyplomowe.

 

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Otwarcie naboru 7 grudnia 2023
Termin składania wniosków 6 marca 2024, do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji marzec-lipiec 2024
Informacja dla wnioskodawców sierpień 2024
Podpisanie umowy listopad/grudzień 2024
Czas trwania działania  / Okres kwalifikowalności maks. 30 miesięcy
Początek działania Data podpisania umowy lub – w przypadku uzasadnionej przez aplikującego potrzeby uwzględnienia poniesionych wcześniej wydatków – data wcześniejsza, jednak nie wcześniej niż data złożenia wniosku

 

Informacje o konkursach są ogłaszane na portalu Funding & Tender Opportunities.

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Participant Identification Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek?


Dokumentacja konkursowa obowiązująca przy naborze 2024: 

European Co-development – dokumentacja konkursowa Funding & Tender Opportunities

Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 70% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

Uwaga! Przy naborze 2024 maksymalna dotacja UE dla lidera projektu i kwalifikującego się partnera wyniesie łącznie 120 000 euro, dla każdego kwalifikującego się partnera – 60 000 euro. W przypadku co-developmentu seriali telewizyjnych o planowanym budżecie produkcji wynoszącym min. 20 mln euro, maksymalna dotacja dla lidera projektu i kwalifikującego się partnera wyniesie 200 000 euro.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close