przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
European Co-Development

European Co-Development

Obszar wspiera co-development europejskich projektów filmowych, przeznaczonych do dystrybucji kinowej, emisji telewizyjnej lub na platformach cyfrowych, posiadających potencjał dotarcia do międzynarodowej widowni.

W ramach schematu istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na development pojedynczego projektu filmowego – filmu fabularnego, animowanego, dokumentu kreatywnego lub projektu w formacie nielinearnym (np. VR), rozwijanego przez przynajmniej dwie firmy produkcyjne zarejestrowane w dwóch różnych krajach uczestniczących w komponencie MEDIA, które mają podpisaną umowę co-developmentową, określającą podział zadań i współpracę w zakresie aspektów kreatywnych.

Wniosek musi zostać złożony przez konsorcjum składające się z kwalifikującego się lidera projektu (koordynatora) i co najmniej jednego kwalifikującego się partnera (współbeneficjenta), zarejestrowanych w co najmniej dwóch różnych krajach uczestniczących w komponencie MEDIA. Zarówno lider projektu, jak i partner (partnerzy) muszą być niezależnymi europejskimi producentami audiowizualnymi.

Niezależna firma producencka to firma, w której większościowej kontroli nie posiada nadawca telewizyjny, ani pod względem pakietu akcji, ani działalności. Większościowa kontrola ma miejsce gdy ponad 25% kapitału zakładowego firmy pozostaje w rękach jednego nadawcy telewizyjnego (50% gdy w grę wchodzi wielu nadawców).

O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy, których  głównym celem i działalnością jest produkcja audiowizualna.

Lider projektu musi udowodnić, że:

 • od 2014 r. wyprodukował utwór referencyjny – animowany, dokumentalny lub fabularny (film lub serial) o łącznej długości 24 minut (w przypadku projektów nielinearnych limity te nie obowiązują), który był dystrybuowany kinach, nadawany w telewizji lub na platformach cyfrowych w przynajmniej 3 krajach innych niż kraj wnioskodawcy do dnia upływu terminu składania wniosków;
 • dystrybucja lub emisja utworu referencyjnego muszą mieć  charakter komercyjny. Pokazy podczas festiwali nie są akceptowane jako dystrybucja komercyjna;
 • firma wnioskodawcy była jedyną firmą produkującą albo – w przypadku koprodukcji – firma wnioskodawcy była większościowym koproducentem w planie finansowania lub producentem delegowanym lub też, że nazwisko dyrektora generalnego firmy lub jednego z udziałowców firmy zostało wymienione na ekranie w napisach do utworu jako nazwisko producenta lub producenta delegowanego.

Co-development pojedynczego projektu filmowego o minimalnej długości 60 minut przeznaczonego przede wszystkim do dystrybucji kinowej:

 • filmy fabularne,
 • filmy animowane,
 • kreatywne filmy dokumentalne.

Co-development pojedynczego projektu filmowego przeznaczonego przede wszystkim do emisji telewizyjnej lub na platformach cyfrowych:

 • filmy fabularne (pojedyncze lub seriale) o całkowitej długości minimum 90 minut,
 • filmy animowane (pojedyncze lub seriale) o całkowitej długości minimum 24 minuty,
 • kreatywne filmy dokumentalne (pojedyncze lub seriale) o całkowitej długości minimum 50 minut.

W przypadku projektów w formacie nielinearnym (np. rzeczywistości wirtualnej) wymienione minimalne metraże nie mają zastosowania.

Uwaga! Pierwszy dzień zdjęciowy (lub odpowiednik) zgłoszonego projektu nie może być zaplanowany w okresie 10 miesięcy od terminu składania wniosków.

Lider projektu lub (jeden z) partnerów musi posiadać większość praw do projektu. Nie później niż w dniu upływu terminu składania wniosków lider projektu lub (jeden z) kwalifikujących się partnerów musi posiadać podpisaną umowę obejmującą prawa do materiału artystycznego zawartego we wniosku.

Uwaga! Wnioskodawcy (lider projektu) mogą składać tylko jeden wniosek na wsparcie developmentu w ciągu danego roku budżetowego. Muszą dokonać wyboru między składaniem wniosku w ramach schematów: European Co-Development, European Slate Development oraz European Mini-Slate Development. Parter w projekcie złożonym w ramach European Co-development może ubiegać się o dofinansowanie w innych schematach.

 

Następujące projekty nie kwalifikują się:

 • nagrania na żywo, teleturnieje, talk show, programy kulinarne, magazyny, programy telewizyjne, reality show, programy edukacyjne, dydaktyczne;
 • filmy dokumentalne promujące turystykę, filmy z planu, reportaże, filmy przyrodnicze, programy informacyjne i telenowele dokumentalne;
 • projekty zawierające materiały pornograficzne lub rasistowskie albo promujące przemoc;
 • utwory o charakterze promocyjnym;
 • produkcje instytucjonalne promujące określoną organizację i jej działalność;
 • teledyski i wideoklipy;
 • gry wideo, e-booki i książki interaktywne;
 • filmy studenckie i prace dyplomowe.

 

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków 9 czerwca 2021
Termin składania wniosków 17 listopada 2021, , do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji listopad 2021 – kwiecień 2022
Informacja dla wnioskodawców maj 2022
Podpisanie umowy czerwiec – sierpień 2022
Czas trwania działania  / Okres kwalifikowalności 30 miesięcy
Początek działania Data podpisania umowy lub – w przypadku uzasadnionej przez aplikującego potrzeby uwzględnienia poniesionych wcześniej wydatków – data złożenia wniosku

 

Informacje o konkursach są ogłaszane na portalu Funding & Tender Opportunities.

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek?


European Co-development – dokumentacja konkursowa Funding & Tender Opportunities

 

Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 50% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

Maksymalna dotacja UE dla lidera projektu i kwalifikującego się partnera wynosi 60 000 euro.

W przypadku co-developmentu seriali telewizyjnych o planowanym budżecie produkcji wynoszącym min. 20 mln euro, maksymalna dotacja dla lidera projektu i kwalifikującego się partnera wynosi 100 000 euro.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close