przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Innovative Tools and Business Models

Innovative Tools and Business Models

W ramach schematu wspierane są inicjatywy dotyczące nowoczesnych narzędzi i modeli biznesowych, które służą zwiększeniu widoczności i publiczności europejskich utworów audiowizualnych w erze cyfrowej oraz zwiększają konkurencyjność europejskiego sektora audiowizualnego.

Celami schematu są:

  •  poprawa konkurencyjności europejskiego sektora audiowizualnego: przejrzystość, gromadzenie danych i właściwe wykorzystanie  zbiorów danych, dostosowanie do wyzwań i możliwości wynikających z zachodzących zmian na rynku audiowizualnym,
  • usprawnianie produkcji i obiegu europejskich utworów audiowizualnych w erze cyfrowej,
  • zwiększenie widoczności, dostępności i różnorodności europejskich utworów audiowizualnych oraz ich publiczności w erze cyfrowej.

Schemat ten ma na celu zachęcanie do rozwijania i/lub rozpowszechniania innowacyjnych narzędzi i modeli biznesowych, które służą poprawie widoczności, dostępności, widowni i różnorodności utworów europejskich w erze cyfrowej i/lub konkurencyjności europejskiego przemysłu audiowizualnego. Obszar wspiera projekty wykorzystujące napisy lub narzędzia służące zwiększaniu cyfrowej dostępności utworów, narzędzia ułatwiające poruszanie się w sektorze audiowizualnym oraz optymalizacji działań w sektorze z wykorzystaniem nowych technologii.

Projekty mogą obejmować w szczególności:

  • narzędzia do tworzenia napisów lub dostępności / rekomendacje do szerokiego międzynarodowego stosowania, także między platformami z różnych krajów, służące poprawie widoczności, dostępności i potencjału odbiorców europejskich utworów audiowizualnych;
  • narzędzia biznesowe poprawiające efektywność i przejrzystość rynku audiowizualnego: zautomatyzowany system zarządzania prawami, technologia gromadzenia i analizy danych;
  • modele biznesowe dążące do optymalizacji synergii i komplementarności między platformami dystrybucji (festiwale, kina, VoD i in.);
  • narzędzia biznesowe badające nowe sposoby produkcji, finansowania, dystrybucji lub promocji, z wykorzystaniem nowych technologii (AI, big data, blockchain itp.);
  • innowacyjne narzędzia i modele biznesowe usprawniające działania proekologiczne branży audiowizualnej.

Firmy prywatne, organizacje niekomercyjne, stowarzyszenia, fundacje, NGO, samorządy itp., które są zarejestrowane w jednym z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA, a ich właścicielem lub głównym udziałowcem musi być obywatel jednego z tych krajów.

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków 3 października 2023
Termin składania wniosków 25 stycznia 2024, do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji styczeń-kwiecień 2024
Informacja dla wnioskodawców czerwiec 2024
Podpisanie umowy październik 2024
Czas trwania działania  / Okres kwalifikowalności maks. 36 miesięcy
Początek działania Data podpisania umowy lub – w przypadku uzasadnionej przez aplikującego potrzeby uwzględnienia poniesionych wcześniej wydatków – data wcześniejsza, jednak nie wcześniej niż data terminu składania wniosków

 

Informacje o konkursach są ogłaszane na portalu Funding & Tender Opportunities.

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Participant Identification Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek?

Polecamy zapoznanie się z Przewodnikiem dla aplikujących


Innovative Tools and Business Models – dokumentacja konkursowa Funding & Tender Opportunities

 

Do 70% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close