przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Networks of European Cinemas

Networks of European Cinemas

Program jest otwarty dla europejskich kin zrzeszonych w ramach sieci. Kwalifikowana sieć kin musi reprezentować przynajmniej 400 kin znajdujących się w przynajmniej 20 państwach uczestniczących w programie Kreatywna Europa – MEDIA.

Obszar wspiera inicjatywy, które:

 • zwiększają liczbę widzów niekrajowych filmów europejskich na rynku europejskim;
 • docieraj do nowych odbiorców filmów europejskich, w tym do młodej widowni;
 • wzmacniają i odnawiają  wrażenia kinowe;
 • dostosowują praktyki biznesowe w europejskich kinach pod względem bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju i integracji;
 • wspierają potencjał innowacyjny europejskich kin.

Program jest otwarty dla europejskich kin zrzeszonych w ramach sieci, której powierzono pełną odpowiedzialność prawną wobec Agencji za należyte wykonanie działania, w tym za pośrednictwem kwalifikowanych osób trzecich. Kwalifikowana sieć kin musi reprezentować przynajmniej 400 kin znajdujących się w przynajmniej 20 państwach uczestniczących w programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA. Sieć musi być reprezentowana przez należycie ustanowiony podmiot prawny mający osobowość prawną i siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Europejskie kina niezależne, które tworzą sieć składającą wniosek, mogą otrzymać wsparcie finansowe na przeprowadzenie kwalifikowalnych działań.

Kwalifikowalnymi członkami sieci mogą być wyłącznie europejskie kina niezależne, które:

 • wyświetlają europejskie filmy w pierwszym okresie ich wyświetlania, tj. w ciągu dwunastu miesięcy od daty krajowej premiery danego filmu. Kwalifikowalne mogą być też kina, które przeznaczają nie więcej niż 30% swoich pokazów na retrospektywy lub powtórne wyświetlenia;
 • posiadają system sprzedaży biletów i raportowania liczby wejść;
 • posiadają przynajmniej jeden ekran i 70 miejsc siedzących;
 • oferują przynajmniej 300 pokazów rocznie w przypadku kin posiadających jeden ekran oraz przynajmniej 520 pokazów rocznie w przypadku kin posiadających więcej niż jeden ekran, z zastrzeżeniem, że są to kina funkcjonujące przez przynajmniej 6 miesięcy w roku – kina funkcjonujące przez okres krótszy niż 6 miesięcy w roku (kina letnie, plenerowe) muszą oferować przynajmniej 30 pokazów w miesiącu;
 • miało co najmniej 20 000 widzów w roku poprzedzającym zgłoszenie członkostwa.

Sieć oraz tworzące ją kina muszą mieć swoje siedziby w państwach uczestniczących w programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA i muszą należeć bezpośrednio lub przez udział większościowy do obywateli tych państw.

W ramach schematu wspierane są działania sieci kin dotyczące odbudowania doświadczenia kinowego, a także innowacyjne inicjatywy organizowane przez kina oraz dostosowanie praktyk biznesowych europejskich kin pod względem bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju i włączania.

Sieć kin powinna umożliwiać następujące działania:

 • Działania networkingowe: informacja i komunikacja w celu zwiększenia zasięgu widowni i realizacji innowacyjnych działań.
 • Zapewnianie wsparcia finansowego osobom trzecim (członkom sieci składającej wniosek) wdrażającym kwalifikowalne działania:
 • Działania mające na celu promocję i wyświetlanie filmów europejskich oraz zwiększenie widowni niekrajowych filmów europejskich;
 • Innowacyjne działania mające na celu dotarcie do nowej widowni i wzbudzenie zainteresowania młodych kinomanów filmami europejskimi poprzez odnawianie i wzbogacanie wrażeń kinowych;
 • Wykorzystanie transformacji cyfrowej, w tym różnorodnych narzędzi i aplikacji;
 • Dostosowanie praktyk biznesowych europejskich kin pod względem bezpieczeństwa, trwałości, integracji i dostępności;
 • Działania promocyjne i marketingowe realizowane we współpracy z innymi platformami dystrybucyjnymi (np. nadawcami telewizyjnymi, platformami VoD).
ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków 4 kwietnia 2024
Termin składania wniosków 16 lipca 2024, do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji lipiec-wrzesień 2024
Informacja dla wnioskodawców styczeń 2025
Podpisanie umowy kwiecień 2025
Czas trwania działania  / Okres kwalifikowalności 21 miesięcy
Początek działania Data podpisania umowy lub otrzymania decyzji grantowej

 

Informacje o konkursach są ogłaszane na portalu Funding & Tender Opportunities.

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Participant Identification Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek?

Polecamy zapoznanie się z Przewodnikiem dla aplikujących

Networks of European Cinemas – dokumentacja konkursowa Funding & Tender Opportunities

 

Do 95% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu.

Maksymalne dofinansowanie dla członka sieci nie może przekroczyć 250 000 euro

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close