przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Films on the Move

Films on the Move

Obszar wspiera dystrybucję najnowszych niekrajowych filmów europejskich poprzez zachęcanie agentów sprzedaży i dystrybutorów kinowych do inwestowania w promocję i odpowiednią dystrybucję niekrajowych filmów europejskich.

Schemat ma na celu:

 • opracowanie ogólnoeuropejskich strategii dystrybucji kinowej i / lub online niekrajowych filmów europejskich;
 • zwiększanie inwestycji w promocję kinową i / lub online oraz dystrybucję niekrajowych  filmów europejskich, a przez to zwiększanie widowni dla nich;
 • rozwój współpracy pomiędzy producentami a dystrybutorami, poprawiając w ten sposób pozycję filmów europejskich na rynku światowym.

O dofinansowanie może ubiegać się firma, która jest europejskim (zarejestrowanym i działającym w jednym z krajów komponentu MEDIA i prowadzonym przez obywatela jednego z tych państw) agentem sprzedaży wyspecjalizowanym w komercyjnej eksploatacji filmu przez marketing i sprzedaż licencji dystrybutorom lub innym firmom wprowadzającym film za granicą.

Agent sprzedaży musi też mieć podpisaną międzynarodową umowę sprzedaży zapewniającą prawa do sprzedaży filmu do co najmniej 15 krajów uczestniczących w MEDIA.

W ramach schematu wspierane są kampanie dystrybucji kinowej  lub/i online niekrajowych europejskich filmów:

 • realizowane w ramach kwalifikującej się grupy minimum 7 uprawnionych dystrybutorów;
 • koordynowane przez agenta sprzedaży filmu.

Działania, które mają być finansowane, to kampanie dotyczące ogólnoeuropejskiej dystrybucji kinowej i/lub online kwalifikujących się filmów europejskich poza ich krajem produkcji, koordynowane przez agenta sprzedaży. W projekcie musi uczestniczyć co najmniej 7 dystrybutorów z różnych krajów, z których co najmniej 2 musi pochodzić z krajów o niskiej zdolności produkcyjnej. Dystrybutorzy muszą zobowiązać się do dystrybucji filmu na swoich terytoriach, przedstawiając listy  intencyjne.

Film musi zostać dystrybuowany minimum 10 tygodni od daty złożenia wniosku.

Kwalifikujący się film musi spełniać poniższe kryteria:

 • film fabularny, animowany lub dokumentalny (minimum 60 minut);
 • pierwsze prawo filmu musi pochodzić najwcześniej z 2021 roku;
 • budżet produkcji filmu nie może być wyższy niż 15 milionów euro;
 • film musi być w większości wyprodukowany przez producenta lub producentów mających siedzibę w państwach uczestniczących w komponencie MEDIA;
 • film musi być wyprodukowany przy znaczącym udziale profesjonalistów, którzy są obywatelami/rezydentami z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA;
 • film nie może zawierać treści alternatywnych (opery, koncerty, przedstawienia itp.), reklam, pornografii, materiałów rasistowskich, ani zachęcać do przemocy;
 • film musi posiadać identyfikator ISAN lub EIDR.

 

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków 3 października 2023
Termin składania wniosków 14 marca 2024, do godz. 17:00 czasu brukselskiego 18 lipca 2024, do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji marzec-czerwiec 2024 czerwiec 2024 – październik 2024
Informacja dla wnioskodawców wrzesień 2024 styczeń 2025
Podpisanie umowy grudzień 2024 kwiecień 2025
Czas trwania działania  / Okres kwalifikowalności 12-24 miesiące 12-24 miesiące
Początek działania Data podpisania umowy lub – w przypadku uzasadnionej przez aplikującego potrzeby uwzględnienia poniesionych wcześniej wydatków – data wcześniejsza, jednak nie wcześniej niż data terminu składania wniosków

 

Informacje o konkursach są ogłaszane na portalu Funding & Tender Opportunities.

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Participant Identification Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek?

Polecamy zapoznanie się z Przewodnikiem dla aplikujących


Films on the Move – dokumentacja konkursowa Funding & Tender Opportunities

 

Do 90% całkowi­tych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Maksymalne kwoty dofinansowania przypadające na każdego dystrybutora są ograniczone do:

 • 150 000 euro dla Francji, Hiszpanii, Włoch i Niemiec,
 • 60 000 euro dla Austrii, Belgii, Holandii i Polski,
 • 30 000 euro dla Czech, Danii, Finlandii, Grecji, Węgier, Norwegii, Portugalii, Szwecji,
 • 10 000 euro dla pozostałych terytoriów

Kwoty te mnie mogą przekroczyć 70% kosztów P&A.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close