przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
European Slate Development

European Slate Development

Development pakietu 3-5 projektów audio­wizualnych – animacji, dokumentów kreatywnych i filmów fabularnych, przewidzia­nych do dystrybucji kinowej, telewizyjnej i/lub komer­cyjnego wykorzystania na platformach cyfrowych.

Do pakietu utworów można dodać produkcję maks. 20-minutowego filmu (animacja, dokument lub fabuła) twórcy o niewielkim, ale już docenianym (np. podczas festiwali filmów krótkometrażowych, w czasie studiów w szkole filmowej) dorobku.

Pierwszy dzień zdjęciowy (lub odpowiednik) zgłoszonych projektów nie może być zaplanowany w okresie 10 miesięcy od terminu składania wniosków.

W przypadku produkcji filmu krótkometrażowego (jeśli jest dołączony do pakietu), początek zdjęć musi być zaplanowany po terminie składania wniosków.

W przypadku produkcji filmu krótkometrażowego (jeśli jest dołączony do pakietu), początek zdjęć musi być zaplanowany po terminie składania wniosków.

Wnioski mogą składać niezależne europejskie firmy producenckie, które mogą przedstawić udowodnione osiągnięcia dotyczące międzynarodowej dystrybucji niedawno wyprodukowanych filmów oraz posiadają większość praw do projektu.

Niezależna firma producencka to firma, w której większościowej kontroli nie posiada nadawca telewizyjny, ani pod względem pakietu akcji, ani działalności. Większościowa kontrola ma miejsce gdy ponad 25% kapitału zakładowego firmy pozostaje w rękach jednego nadawcy telewizyjnego (50% gdy w grę wchodzi wielu nadawców).

O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy, których głównym celem i działalnością jest produkcja audiowizualna.

Wnioskodawca musi posiadać większość praw do projektu. Nie później niż w dniu upływu terminu składania wniosków wnioskodawca musi posiadać podpisaną umowę obejmującą prawa do materiału artystycznego zawartego we wniosku.

Wnioskodawca  projektu musi udowodnić, że:

 • od 2017 r. wyprodukował 2 utwory referencyjne – animowane, dokumentalne lub fabularne (filmy lub seriale), każdy z nich o łącznej długości 24 minut (w przypadku projektów nielinearnych limity te nie obowiązują), które były dystrybuowane w kinach, nadawane w telewizji lub na platformach cyfrowych w przynajmniej 3 krajach innych niż kraj wnioskodawcy (każdy z utworów) do dnia upływu terminu składania wniosków;
 • dystrybucja lub emisja utworów referencyjnych muszą mieć charakter komercyjny; pokazy podczas festiwali nie są akceptowane jako dystrybucja komercyjna;
 • firma wnioskodawcy była jedyną firmą produkującą albo – w przypadku koprodukcji – firma wnioskodawcy była większościowym koproducentem w planie finansowania lub producentem delegowanym lub nazwisko dyrektora generalnego firmy albo jednego z jej udziałowców zostało wymienione na ekranie w napisach końcowych jako nazwisko producenta lub producenta delegowanego.

Uwaga! Beneficjenci poprzedniego naboru schematów European Slate Development i European Mini-Slate Development nie mogą się ubiegać o dofinansowanie w ramach aktualnego naboru.

Aplikujący mogą składać więcej niż jeden wniosek na wsparcie developmentu w ramach schematów: European Co-Development, European Slate Development, European Mini-Slate Development oraz Video Games and Immersive Content Development pod warunkiem, że zaprezentowane projekty audiowizualne we wnioskach będą różne.

Development pakietu 3-5 projektów filmowych o minimalnej długości 60 minut, przeznaczonych przede wszystkim do dystrybucji kinowej:

 • filmy fabularne,
 • filmy animowane,
 • kreatywne filmy dokumentalne

Development pakietu 3-5 projektów filmowych, przeznaczonych przede wszystkim do emisji telewizyjnej lub eksploatacji na platformach cyfrowych:

 • filmy fabularne (pojedyncze lub seriale) o całkowitej długości minimum 90 minut,
 • filmy animowane (pojedyncze lub seriale) o całkowitej długości minimum 24 minut,
 • kreatywne filmy dokumentalne (pojedyncze lub seriale) o całkowitej długości minimum 50 minut.

W przypadku projektów w formacie nielinearnym (np. rzeczywistości wirtualnej) wymienione minimalne metraże nie mają zastosowania.

Do pakietu można dołączyć produkcję utworu krótkometrażowego (kompletny utwór – animacja, dokument kreatywny, fabuła – o maksymalnej długości 20 minut, przy czym nie kwalifikują się zapowiedzi i filmy reklamowe, piloty, trailery, teasery i nagrania demo), którego autorem jest wschodzący talent: reżyser, który ma już pewne doświadczenie (np. filmy studenckie czy samodzielnie finansowane) i udało mu się zainteresować przedstawicieli branży i publiczność.

Uwaga! Pierwszy dzień zdjęciowy (lub odpowiednik) zgłoszonych projektów nie może być zaplanowany w okresie 10 miesięcy od terminu składania wniosków.

Wnioskodawca musi posiadać większość praw do projektu. Nie później niż w dniu upływu terminu składania wniosków wnioskodawca musi posiadać podpisaną umowę obejmującą prawa do materiału artystycznego zawartego we wniosku.

Uwaga! Aplikujący mogą składać więcej niż jeden wniosek na wsparcie developmentu w ramach schematów: European Co-Development, European Slate Development, European Mini-Slate Development oraz Video Games and Immersive Content Development pod warunkiem, że zaprezentowane projekty audiowizualne we wnioskach będą różne.

Następujące projekty nie kwalifikują się:

 • nagrania na żywo, teleturnieje, talk show, programy kulinarne, magazyny, programy telewizyjne, reality show, programy edukacyjne, dydaktyczne;
 • filmy dokumentalne promujące turystykę, filmy z planu, reportaże, filmy przyrodnicze, programy informacyjne i telenowele dokumentalne;
 • projekty zawierające materiały pornograficzne lub rasistowskie albo promujące przemoc;
 • utwory o charakterze promocyjnym;
 • produkcje instytucjonalne promujące określoną organizację i jej działalność;
 • teledyski i wideoklipy;
 • gry wideo, e-booki i książki interaktywne;
 • filmy studenckie i prace dyplomowe.

 

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków 3 października 2023
Termin składania wniosków 13 grudnia 2023, do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji styczeń-kwiecień 2024
Informacja dla wnioskodawców czerwiec 2024
Podpisanie umowy wrzesień 2024
Czas trwania działania  / Okres kwalifikowalności maks. 36 miesięcy
Początek działania Data podpisania umowy lub – w przypadku uzasadnionej przez aplikującego potrzeby uwzględnienia poniesionych wcześniej wydatków – data wcześniejsza, jednak nie wcześniej niż data złożenia wniosku

 

Informacje o konkursach są ogłaszane na portalu Funding & Tender Opportunities.

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Participant Identification Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek?

Polecamy zapoznanie się z Przewodnikiem dla aplikujących


European Slate Development – dokumentacja konkursowa Funding & Tender Opportunities

 

Maksymalna kwota dofinansowania: od 90 000 do 510 000 euro na wniosek (pakiet projektów).

Dofinansowanie będzie przyznane na podstawie kwot ryczałtowych:

 • film animowany: 55 000 euro
 • serial animowany: 60 000 euro
 • kreatywny film dokumentalny: 30 000 euro
 • kreatywny serial dokumentalny: 35 000 euro
 • film fabularny o budżecie produkcji nieprzekraczającym 5 mln euro: 45 000 euro
 • film fabularny o budżecie produkcji powyżej 5 mln euro: 60 000 euro
 • serial fabularny o budżecie produkcji nieprzekraczającym 5 mln euro: 55 000 euro
 • serial fabularny o budżecie produkcji powyżej 5 mln euro i nieprzekraczającym 20 mln euro: 75 000 euro
 • serial fabularny o budżecie produkcji powyżej 20 mln euro: 100 000 euro
 • film krótkometrażowy: 10 000 euro

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close