przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
European Film Distribution i European Film Sales

European Film Distribution i European Film Sales

Działania związane z automatycznym generowaniem funduszu zostały podzielone w taki sposób, aby udzielić wsparcia zarówno dystrybutorom, jak i agentom sprzedaży, do tej pory aplikującym w ramach odrębnego schematu Agenci sprzedaży.

Schemat podzielony jest na dwa działania:

DZIAŁANIE 1.: Wsparcie dla dystrybutorów

DZIAŁANIE 2.: Wsparcie dla agentów sprzedaży

W obu działaniach nowego schematu European Film Distribution i European Film Sales, projekty są realizowane w ramach funduszu wygenerowanego na podstawie liczby biletów sprzedanych na niekrajowe filmy europejskie w roku 2019 w krajach uczestniczących w komponencie MEDIA. Wysokość funduszu jest ograniczona pułapem określonym dla każdego kraju.

Firmy zarejestrowane i działające w jednym z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA i będące w większościowym lub całkowitym posiadaniu obywateli tych krajów.

• Jako dystrybutorzy – zaangażowane w działania komercyjne zmierzające do znalezienia szerokiej widowni dla filmów wyświetlanych w kinach – musi to być główna działalność firmy lub jej oddziału i może obejmować techniczne aspekty, takie jak dubbing, napisy, wykonanie i obieg kopii itp., a także promocję i marketing (produkcja trailerów i materiałów promocyjnych, zakup przestrzeni reklamowej, organizacja wydarzeń promocyjnych itp.). Jeśli zadania lub zakres odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi firmami podzielony jest w taki sposób, że nie można określić jednego dystrybutora dla filmu na danym terytorium, film nie uzyska wsparcia w tym kraju, a sprzedane bilety nie będą uprawnioną podstawą do wygenerowania funduszu.

• Jako agenci sprzedaży – działające w imieniu producenta i posiadający prawa do komercyjnej eksploatacji filmu poprzez marketing lub sprzedaż licencji dystrybutorom lub innym kupującym w celu dotarcia do publiczności zagranicznej. Dodatkowo agent sprzedaży w ostatnich trzech latach (licząc do dnia złożenia wniosku), musi mieć doświadczenie polegające na wprowadzeniu do kin, w co najmniej pięciu krajach, trzech sprzedawanych i promowanych przez siebie filmów.

Działanie 1.: wsparcie dla dystrybutorów, w aplikacji zaplanować można koszty związane z następującymi kategoriami:

  • finansowanie filmów niekrajowych filmów europejskich, koprodukcja, zakup praw do dystrybucji – np. poprzez gwarancje minimalne – niekrajowych filmów europejskich,
  • wypuszczenie do kin niekrajowych filmów europejskich: promocja i reklama, koszty cyfryzacji i transkodowania.

Działanie 2.: wsparcie dla agentów sprzedaży, w aplikacji zaplanować można koszty związane z następującymi kategoriami:

  • finansowanie filmów niekrajowych filmów europejskich, koprodukcja, zakup praw do sprzedaży międzynarodowej – np. poprzez gwarancje minimalne lub zaliczki – niekrajowych filmów europejskich,
  • wypuszczenie do kin niekrajowych filmów europejskich: promocja i reklama.

Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 60% całkowitych kwalifikowalnych kosztów działania.

Działanie 1.: wsparcie dla dystrybutorów

  • na każdy kwalifikowalny do obliczenia potencjalnego funduszu bilet przypada, w zależ­ności od kraju pochodzenia filmu i kraju dystry­bucji, określona kwota wymieniona w Przewodniku dla wnioskodawców;
  • na etapie generowania funduszu należy pomnożyć tę kwotę przez liczbę sprzedanych biletów (filmy z liczbą sprzedanych w roku referencyjnym biletów poniżej 200 nie kwalifikują się);
  • ze względu na priorytet jak najszerszego dotarcia do publiczności, obowiązują następujące progi dostępności funduszu w zależności od kraju;
  • w zależności od terytoriów dystrybucji, dla gwarancji minimalnych obowiązują limity procentowe dla poszczególnych krajów, opisane w Przewodniku dla wnioskodawców.

Działanie 2.: wsparcie dla agentów sprzedaży

  • zadeklarowane wpływy z biletów muszą spełniać wymogi Działania 1;
  • kwota potencjalnego funduszu będzie obliczana przez pomnożenie liczby kwalifikowalnych biletów zaakceptowanych w ramach Działania 1. przez stałe kwoty za każdy bilet, wymienione w Przewodniku dla wnioskodawców.

Aby film był kwalifikowalny, jego pierwsze prawo autorskie nie może pochodzić sprzed 2016 r.

Wyprodukowane filmy muszą posiadać kody EIDR lub ISAN.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close