przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
European Film Distribution

European Film Distribution

Wsparcie dla dystrybutorów planujących finansowe zaangażowanie w produkcję lub wprowadzenie do kin niekrajowych filmów europejskich. Odbywa się ono w ramach funduszu wygenerowanego na podstawie liczby biletów sprzedanych w danym okresie na niekrajowe filmy europejskie w krajach uczestniczących w komponencie MEDIA.

W ramach schematu projekty są realizowane w ramach funduszu wygenerowanego na podstawie liczby biletów sprzedanych na niekrajowe filmy europejskie w latach 2018-2021 w krajach uczestniczących w komponencie MEDIA. Wysokość funduszu jest ograniczona pułapem określonym dla każdego kraju.

Działanie podzielone jest na dwa etapy:

 • generowanie potencjalnego funduszu na podstawie liczby sprzedanych biletów,
 • reinwestycja w kwalifikujące się działania.

ETAP I: GENEROWANIE POTENCJALNEGO FUNDUSZU

Kwalifikujące się filmy:

 • produkcje fabularne, animowane i dokumentalne minimalnym metrażu 60’;
 • z pierwszymi prawami autorskimi ustanowionymi najwcześniej w 2020 r.;
 • niezawierające innych treści (oper, koncertów, performance’ów itp.), a także reklam, materiałów pornograficznych lub propagujących rasizm i przemoc;
 • wyprodukowane z większościowym udziałem producenta lub producentów, wymienionych w napisach końcowych, posiadających kontrolę kreatywną, prawa lub udział w zyskach, działających w krajach uczestniczących w komponencie MEDIA;
 • wyprodukowane ze znaczącym udziałem obywateli lub rezydentów krajów uczestniczących w komponencie MEDIA;
 • filmy europejskie będą uważane za krajowe w kraju uczestniczącym w komponencie MEDIA, którego obywatele/rezydenci byli najbardziej reprezentowani w procesie produkcji, natomiast za niekrajowe będą uznane we wszystkich pozostałych krajach.

Bilety spełniające kryteria:

 • sprzedane w okresie od 1 stycznia 31 grudnia 2023 r.;
 • została za nie pobrana opłata (także bilety ulgowe), z wykluczeniem biletów bezpłatnych;
 • liczba sprzedanych biletów musi być poświadczona przez organ krajowy;
 • bilety muszą dotyczyć niekrajowych filmów europejskich;
 • film musi mieć ustalone pierwsze prawa autorskie najwcześniej w 2020 r.

ETAP II: REINWESTYCJA

W aplikacji zaplanować można koszty związane z następującymi kategoriami:

 • finansowanie niekrajowych filmów europejskich, koprodukcja;
 • zakup praw do dystrybucji niekrajowych filmów europejskich, np. poprzez gwarancje minimalne;
 • wprowadzanie do kin niekrajowych filmów europejskich: promocja i reklama, koszty cyfryzacji i transkodowania.

Działania związane z reinwestycją funduszu mogą dotyczyć maksymalnie 12 różnych niekrajowych filmów europejskich.

Na etapie reinwestycji, koszty związane z finansowaniem filmu mogą wynieść maksymalnie 75% całkowitego budżetu. Minimum 25% budżetu musi być przeznaczone na koszty związane z wprowadzeniem filmów do kin.

Europejski dystrybutor kinowy, posiadający prawa do filmów w danym kraju, prowadzący dystrybucję kinową (ustalona data premiery, zaplanowana, kontrolowana i przeprowadzona kampania dystrybucyjna i promocyjna), zaangażowany w działania komercyjne zmierzające do znalezienia szerokiej widowni dla filmów wyświetlanych w kinach.

Firmy zarejestrowane i działające w jednym z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA i będące w większościowym lub całkowitym posiadaniu obywateli tych krajów.

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Otwarcie naboru 7 grudnia 2023
Termin składania wniosków 25 kwietnia 2024, do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji maj-wrzesień 2024
Informacja dla wnioskodawców październik 2024
Podpisanie umowy styczeń 2025
Czas trwania działania  / Okres kwalifikowalności 24 miesiące
Początek działania Data podpisania umowy lub – w przypadku uzasadnionej przez aplikującego potrzeby uwzględnienia poniesionych wcześniej wydatków – data wcześniejsza, jednak nie wcześniej niż data złożenia wniosku

 

Informacje o konkursach są ogłaszane na portalu Funding & Tender Opportunities.

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Participant Identification Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek?


European Film Distribution – dokumentacja konkursowa Funding & Tender Opportunities

 

 

 

Do 70% całkowitych kwalifikowalnych kosztów działania.

 • na każdy kwalifikowalny do obliczenia potencjalnego funduszu bilet przypada, w zależ­ności od kraju pochodzenia filmu i kraju dystry­bucji, określona kwota wymieniona w Przewodniku po schemacie European Film Distribution;
 • na etapie generowania funduszu należy pomnożyć tę kwotę przez liczbę sprzedanych biletów (nie kwalifikują się filmy, na które sprzedano poniżej 200 biletów w okresie referencyjnym);
 • ze względu na priorytet jak najszerszego dotarcia do publiczności, obowiązują następujące progi dostępności funduszu w zależności od kraju;
 • w zależności od terytoriów dystrybucji, dla gwarancji minimalnych obowiązują limity procentowe dla poszczególnych krajów, opisane w Przewodniku po schemacie European Film Distribution.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close