przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
European Film Sales

European Film Sales

Wsparcie dla agentów sprzedaży planujących finansowe zaangażowanie w produkcję lub wprowadzenie do kin niekrajowych filmów europejskich. Odbywa się ono w ramach funduszu wygenerowanego na podstawie liczby biletów sprzedanych w danym okresie na niekrajowe filmy europejskie w krajach uczestniczących w komponencie MEDIA.

Działanie podzielone jest na dwa etapy:

 • generowanie potencjalnego funduszu na podstawie liczby sprzedanych biletów,
 • reinwestycja w kwalifikujące się działania.

ETAP I: GENEROWANIE POTENCJALNEGO FUNDUSZU

Kwalifikujące się filmy:

 • produkcje fabularne, animowane i dokumentalne o minimalnym metrażu 60’;
 • z pierwszymi prawami autorskimi ustanowionymi najwcześniej w 2020 r.;
 • niezawierające innych treści (oper, koncertów, performance’ów itp.), a także reklam, materiałów pornograficznych lub propagujących rasizm i przemoc;
 • wyprodukowane z większościowym udziałem producenta lub producentów, wymienionych w napisach końcowych, posiadających kontrolę kreatywną, prawa lub udział w zyskach, działających w krajach uczestniczących w komponencie MEDIA;
 • wyprodukowane ze znaczącym udziałem obywateli lub rezydentów krajów uczestniczących w komponencie MEDIA;
 • filmy europejskie będą uważane za krajowe w kraju uczestniczącym w komponencie MEDIA, którego obywatele/rezydenci byli najbardziej reprezentowani w procesie produkcji, natomiast za niekrajowe będą uznane we wszystkich pozostałych krajach.

Bilety spełniające kryteria:

 • sprzedane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.;
 • została za nie pobrana opłata (także bilety ulgowe), z wykluczeniem biletów bezpłatnych;
 • liczba sprzedanych biletów musi być poświadczona przez organ krajowy;
 • zadeklarowane przez kwalifikujących się dystrybutorów;
 • bilety muszą dotyczyć niekrajowych filmów europejskich dla danego dystrybutora;
 • film musi mieć ustalone pierwsze prawa autorskie najwcześniej w 2020 r.

Zadeklarowane wpływy z biletów muszą spełniać wymogi schematu European Film Sales.

ETAP II: REINWESTYCJA

W aplikacji zaplanować można koszty związane z następującymi działaniami:

 • zakup praw do dystrybucji niekrajowych filmów europejskich, np. poprzez gwarancje minimalne, zaliczki;
 • koszty promocji i reklamy kwalifikujących się niekrajowych filmów europejskich, koszty związane z przygotowaniem kopii filmów.

Działania związane z reinwestycją funduszu mogą dotyczyć maksymalnie 5 kwalifikujących się niekrajowych filmów europejskich.

Na etapie reinwestycji, koszty związane z finansowaniem filmu mogą wynieść maksymalnie 75% całkowitego budżetu. Minimum 25% budżetu musi być przeznaczone na koszty związane z wprowadzeniem filmów do kin.

Europejski agent sprzedaży, działający w imieniu producenta i posiadający prawa do komercyjnej eksploatacji filmu poprzez marketing lub sprzedaż licencji dystrybutorom lub innym kupującym, w celu dotarcia do publiczności zagranicznej. Firma musi posiadać prawa do sprzedaży filmu w co najmniej 10 krajach uczestniczących w komponencie MEDIA.

Firmy zarejestrowane i działające w jednym z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA i będące w większościowym lub całkowitym posiadaniu obywateli tych krajów.

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków 30 kwietnia 2024
Termin składania wniosków 20 czerwca 2024, do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji lipiec-październik 2024
Informacja dla wnioskodawców grudzień 2024
Podpisanie umowy marzec 2025
Czas trwania działania  / Okres kwalifikowalności maks. 24 miesiące
Początek działania Data podpisania umowy lub – w przypadku uzasadnionej przez aplikującego potrzeby uwzględnienia poniesionych wcześniej wydatków – data wcześniejsza, jednak nie wcześniej niż data złożenia wniosku

 

Informacje o konkursach są ogłaszane na portalu Funding & Tender Opportunities.

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Participant Identification Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek?


European Film Sales – dokumentacja konkursowa Funding & Tender Opportunities

 

Do 70% całkowitych kwalifikowalnych kosztów działania.

 • na każdy kwalifikowalny do obliczenia potencjalnego funduszu bilet przypada, w zależ­ności od kraju pochodzenia filmu i kraju dystry­bucji, określona kwota wymieniona w Przewodniku dla wnioskodawców;
 • na etapie generowania funduszu należy pomnożyć tę kwotę przez liczbę sprzedanych biletów (nie kwalifikują się filmy, na które sprzedano poniżej 200 biletów w okresie referencyjnym);

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close