przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
European VoD Networks and Operators

European VoD Networks and Operators

Schemat wspiera sieci europejskich operatorów usług wideo na żądanie (VoD), które oferują znaczną część niekrajowych utworów europejskich.

Obszar ma na celu:

 • wzmocnienie współpracy transgranicznej między europejskimi platformami VoD poprzez wspólne działania, służące zwiększeniu liczby odbiorców europejskich treści audiowizualnych na platformach;
 • zwiększenie atrakcyjności europejskich platform VoD dla międzynarodowych odbiorców i konsumpcji treści oferowanych online na większą skalę;
 • zwiększenie cyfrowego obiegu i konsumpcji europejskich treści poprzez zwiększenie ich widoczności i znaczenia;
 • opracowanie nowych modeli biznesowych i osiąganie korzyści z tego płynących w wymiarze transgranicznym.

Wniosek musi zostać złożony przez grupę wnioskodawców (konsorcjum) obejmującą co najmniej 2 operatorów  usługi VoD z co najmniej 2 różnych krajów uczestniczących w komponencie MEDIA lub przez platformę VoD, która oferuje swoje usługi w co najmniej 2 krajach uczestniczących w komponencie MEDIA.

Platforma wideo na żądanie (VoD) to podmiot umożliwiający osobom fizycznym wybieranie utworów audiowizualnych z centralnego serwera do oglądania na zdalnym ekranie poprzez przesyłanie strumieniowe i/lub pobieranie. Kwalifikują się platformy VoD oferowane przez nadawców i dostawców usług internetowych.

Wnioskodawca musi przedstawić katalog lub katalog zbiorczy (w przypadku kilku partnerów  zaangażowanych w konsorcjum), w skład którego wchodzą:

 • co najmniej 500 dostępnych utworów audiowizualnych;
 • co najmniej 30% utworów audiowizualnych z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA;
 • katalog zawierać utwory audiowizualne z co najmniej 5 krajów uczestniczących w komponencie MEDIA, reprezentujących co najmniej 5 różnych języków urzędowych Unii Europejskiej.

Kryteria dotyczące wymiaru europejskiego muszą zostać spełnione na początku i przez cały czas trwania działania.

W ramach schematu wspierane są wspólne międzynarodowe działania mające na celu poprawę konkurencyjności i atrakcyjności europejskich platform VoD oferujących znaczną część niekrajowych europejskich utworów audiowizualnych, a także zwiększenie dostępności, widoczności i znaczenia europejskich utworów oraz rozwijanie międzynarodowej publiczności.

Kwalifikujące się działania to wspólne inicjatyw dotyczące:

 • promowania i rozwijania atrakcyjnej oferty treści europejskich dla odbiorów międzynarodowych;
 • poprawy dostępności, widoczności i znaczenia treści europejskich;
 • opracowywania innowacyjnych cyfrowych strategii promocji, marketingu i budowania marki;
 • wdrażania mechanizmów służących lepszemu zrozumieniu zachowań konsumentów na poziomie europejskim i docieraniu do nowych odbiorców;
 • wspierania wymiany wiedzy i najlepszych praktyk;
 • wspólnego udostępniania i współdzielenia kosztów projektów mogących poprawić jakość i konkurencyjność europejskich platform VoD, w tym ich rozwój technologiczny, linię redakcyjną, ułatwienie procesu licencjonowania praw autorskich itd.

Działania powinny przedstawiać innowacyjne, spójne strategie, ukierunkowane w celu promowania europejskich utworów i zwiększenia globalnej widowni europejskich platform VoD.

Działania powinny być jasno określone wymogi dotyczące wskaźników, kwantyfikacji i udostępniania wyników.

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków 3 października 2023
Termin składania wniosków 9 kwietnia 2024, do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji kwiecień-sierpień 2024
Informacja dla wnioskodawców październik 2024
Podpisanie umowy styczeń 2025
Czas trwania działania  / Okres kwalifikowalności 24-36 miesięcy
Początek działania Data podpisania umowy lub – w przypadku uzasadnionej przez aplikującego potrzeby uwzględnienia poniesionych wcześniej wydatków – data wcześniejsza, jednak nie wcześniej niż data złożenia wniosku

 

Informacje o konkursach są ogłaszane na portalu Funding & Tender Opportunities.

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Participant Identification Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek?

Polecamy zapoznanie się z Przewodnikiem dla aplikujących


European VoD Networks and Operators – dokumentacja konkursowa Funding & Tender Opportunities

 

Do 60% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close