przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
TV and Online Content

TV and Online Content

Schemat dofinansowania skierowany do niezależnych, europejskich firm produkcyjnych, chcących wyprodukować film (pojedynczy lub w odcinkach) przeznaczony do emisji w telewizji lub na platformach cyfrowych i mających potencjał  dotarcia do szerokiej publiczności.

Za kwalifikowalne będą uznane utwory, z założenia przeznaczone do rozpowszechniania w telewizji lub na platformach cyfrowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na projekty prezentujące innowacyjne aspekty w treści i finansowaniu, które wykazują wyraźny związek z przewidywanymi strategiami dystrybucji.

Niezależne firmy producenckie, które chcą wyprodukować film przeznaczony do emisji w telewizyjny.

O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy, których  głównym celem i działalnością jest produkcja audiowizualna.

Firma niezależna to firma, w której większościowej kontroli nie posiada nadawca telewizyjny, ani pod względem pakietu akcji, ani działalności. Większościowa kontrola ma miejsce, gdy ponad 25% kapitału zakładowego firmy producenckiej pozostaje w rękach jednego nadawcy telewizyjnego (50%, gdy w grę wchodzi wielu nadawców).

Za kwalifikowane będą uznane projekty filmowe skierowane w pierwszej kolejności do dystrybucji w telewizji lub na platformach cyfrowych, które  spełniają poniższe kryteria:

  • fabuła (projekt pojedynczy lub serial) o długości minimum 90 minut;
  • dokument kreatywny (projekt pojedynczy lub serial) o długości minimum 50 minut
  • animacja (projekt pojedynczy lub serial) o długości minimum 24 minuty

Uwaga! Od 2021 r. w przypadku seriali dopuszczalne są także kontynuacje lub kolejne sezony, bez względu na gatunek.

Wniosek należy złożyć najpóźniej w pierwszym dniu zdjęciowym.

Projekty muszą być zrealizowane przy znacznym udziale profesjonalistów, którzy są obywatelami i / lub rezydentami krajów uczestniczących w komponencie MEDIA.

Projekt  musi być niezależną europejską produkcją telewizyjną (filmem lub serialem – fabularnym, animowanym lub dokumentem kreatywnym), realizowaną przy udziale co najmniej 2 nadawców z co najmniej 2 różnych państw uczestniczących w komponencie MEDIA.

Nadawcą jest każdy dostawca linearnych lub nielinearnych (on-demand) usług medialnych zgodnie z Artykułem 1 (1) dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r.

Na etapie aplikowania trzeba udowodnić wkład finansowy z tzw. trzeciego źródła (nie będącego wkładem własnym producenta i nie pochodzącego z dotacji MEDIA) w wysokości minimum 40%.

 

Następujące projekty nie kwalifikują się:

– nagrania na żywo, gry telewizyjne, talk show, programy kulinarne, magazyny, programy telewizyjne, reality show, programy edukacyjne, dydaktyczne;

– filmy dokumentalne promujące turystykę, filmy z planu, reportaże, reportaże o zwierzętach, programy informacyjne i telenowele dokumentalne;

– projekty zawierające materiały pornograficzne lub rasistowskie albo promujące przemoc

– utwory o charakterze promocyjnym;

– produkcje instytucjonalne promujące określoną organizację lub jej działalność;

– teledyski i wideoklipy;

– projekty dofinansowane przez Eurimages;

– produkcje przeznaczone w pierwszej kolejności do dystrybucji kinowej (np. z zaangażowanymi kilkoma dystrybutorami kinowymi i/lub międzynarodowym agentem sprzedaży).

 

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków 3 października 2023
Termin składania wniosków 7 grudnia 2023, do godz. 17:00 czasu brukselskiego 14 maja 2024, do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji grudzień 2023-kwiecień 2024 maj-październik 2024
Informacja dla wnioskodawców czerwiec 2024 listopad 2024
Podpisanie umowy wrzesień 2024 luty 2025
Czas trwania działania  / Okres kwalifikowalności 36 miesięcy 36 miesięcy
Początek działania Data podpisania umowy lub – w przypadku uzasadnionej przez aplikującego potrzeby uwzględnienia poniesionych wcześniej wydatków – data wcześniejsza, jednak nie wcześniej niż data terminu składania wniosków

 

Informacje o konkursach są ogłaszane na portalu Funding & Tender Opportunities.

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Participant Identification Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek?

Polecamy zapoznanie się z Przewodnikiem dla aplikujących


TV and Online Content – dokumentacja konkursowa Funding & Tender Opportunities

 

Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 20% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

 

W przypadku dokumentów kreatywnych maksymalna dotacja wynosi  300 000 euro.

W przypadku utworów animowanych maksymalna dotacja wynosi  500 000 euro.

W przypadku projektów fabularnych maksymalna dotacja wynosi:

  • 500 000 euro, jeśli budżet produkcji jest niższy niż 10 mln euro.
  • 1 mln euro, jeżeli budżet produkcji wynosi 10-20 mln euro.
  • 2 mln euro, jeżeli budżet produkcji przekracza 20 mln euro.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close