przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
TV and Online Content

TV and Online Content

Schemat dofinansowania skierowany do niezależnych, europejskich firm produkcyjnych, chcących wyprodukować film (pojedynczy lub w odcinkach) przeznaczony do emisji w telewizji lub na platformach cyfrowych i mających potencjał  dotarcia do szerokiej publiczności.

Za kwalifikowalne będą uznane utwory, z założenia przeznaczone do rozpowszechniania w telewizji lub na platformach cyfrowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na projekty prezentujące innowacyjne aspekty w treści i finansowaniu, które wykazują wyraźny związek z przewidywanymi strategiami dystrybucji.

Niezależne firmy producenckie, które chcą wyprodukować film przeznaczony do emisji w telewizyjny. Wnioskodawca musi być większościowym producentem utworu jeśli chodzi o prawa autorskie. W przypadku koprodukcji 50%-50% wnioskodawca powinien zostać wyznaczony przez partnerów jako producent delegowany.

O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy, których  głównym celem i działalnością jest produkcja audiowizualna.

Firma niezależna to firma, w której większościowej kontroli nie posiada nadawca telewizyjny, ani pod względem pakietu akcji, ani działalności. Większościowa kontrola ma miejsce, gdy ponad 25% kapitału zakładowego firmy producenckiej pozostaje w rękach jednego nadawcy telewizyjnego (50%, gdy w grę wchodzi wielu nadawców).

Za kwalifikowane będą uznane projekty filmowe skierowane w pierwszej kolejności do dystrybucji w telewizji lub na platformach cyfrowych, które  spełniają poniższe kryteria:

  • fabuła (projekt pojedynczy lub serial) o długości minimum 90 minut;
  • dokument kreatywny (projekt pojedynczy lub serial) o długości minimum 50 minut
  • animacja (projekt pojedynczy lub serial) o długości minimum 24 minuty

Uwaga! Od 2021 r. w przypadku seriali dopuszczalne są także kontynuacje lub kolejne sezony, bez względu na gatunek.

Pierwszy dzień zdjęciowy (lub rozpoczęcie animacji w przypadku projektów animowanych) musi nastąpić po dacie publikacji naboru wniosków.

Projekty muszą być zrealizowane przy znacznym udziale profesjonalistów, którzy są obywatelami i / lub rezydentami krajów uczestniczących w komponencie MEDIA.

Projekt  musi być niezależną europejską produkcją telewizyjną (filmem lub serialem – fabularnym, animowanym lub dokumentem kreatywnym), realizowaną przy udziale co najmniej 2 nadawców z co najmniej 2 różnych państw uczestniczących w komponencie MEDIA.

Nadawcą jest każdy dostawca linearnych lub nielinearnych (on-demand) usług medialnych zgodnie z Artykułem 1 (1) dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r.

Na etapie aplikowania trzeba udowodnić wkład finansowy z tzw. trzeciego źródła (nie będącego wkładem własnym producenta i nie pochodzącego z dotacji MEDIA) w wysokości minimum 40%.

 

Następujące projekty nie kwalifikują się:

– nagrania na żywo, gry telewizyjne, talk show, programy kulinarne, magazyny, programy telewizyjne, reality show, programy edukacyjne, dydaktyczne;

– filmy dokumentalne promujące turystykę, filmy z planu, reportaże, reportaże o zwierzętach, programy informacyjne i telenowele dokumentalne;

– projekty zawierające materiały pornograficzne lub rasistowskie albo promujące przemoc

– utwory o charakterze promocyjnym;

– produkcje instytucjonalne promujące określoną organizację lub jej działalność;

– teledyski i wideoklipy;

– projekty dofinansowane przez Eurimages;

– produkcje przeznaczone w pierwszej kolejności do dystrybucji kinowej (np. z zaangażowanymi kilkoma dystrybutorami kinowymi i/lub międzynarodowym agentem sprzedaży).

 

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków 3 października 2023
Termin składania wniosków 7 grudnia 2023, do godz. 17:00 czasu brukselskiego 14 maja 2024, do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji grudzień 2023-kwiecień 2024 maj-październik 2024
Informacja dla wnioskodawców czerwiec 2024 listopad 2024
Podpisanie umowy wrzesień 2024 luty 2025
Czas trwania działania  / Okres kwalifikowalności 36 miesięcy 36 miesięcy
Początek działania Data podpisania umowy lub – w przypadku uzasadnionej przez aplikującego potrzeby uwzględnienia poniesionych wcześniej wydatków – data wcześniejsza, jednak nie wcześniej niż data terminu składania wniosków

 

Informacje o konkursach są ogłaszane na portalu Funding & Tender Opportunities.

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek?

Polecamy zapoznanie się z Przewodnikiem dla aplikujących


TV and Online Content – dokumentacja konkursowa Funding & Tender Opportunities

 

Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 20% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

 

W przypadku dokumentów kreatywnych maksymalna dotacja wynosi  300 000 euro.

W przypadku utworów animowanych maksymalna dotacja wynosi  500 000 euro.

W przypadku projektów fabularnych maksymalna dotacja wynosi:

  • 500 000 euro, jeśli budżet produkcji jest niższy niż 10 mln euro.
  • 1 mln euro, jeżeli budżet produkcji wynosi 10-20 mln euro.
  • 2 mln euro, jeżeli budżet produkcji przekracza 20 mln euro.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com