przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Video Games and Immersive Content Development

Video Games and Immersive Content Development

Development (od pomysłu do stworzenia gotowej do użytku wersji próbnej lub prototypu) fabularnych, innowacyjnych i interaktywnych cyfrowych gier wideo oraz projektów doświadczeń immersyjnych. Utwory te muszą być przeznaczone do dystrybucji komercyjnej na dowolnej platformie dystrybucyjnej.

Początek produkcji zgłoszonego projektu nie może być zaplanowany w okresie 10 miesięcy od terminu składania wniosków. Za początek produkcji uznaje się moment, w którym dostępne są pierwsza wersja testowa gotowa do grania lub prototyp.

Wnioski mogą składać firmy będące producentami/developerami gier wideo, firmy oferujące development oprogramowania służącego rozrywce – studia XR (extended reality) oraz firmy zajmujące się produkcją audiowizualną, zarejestrowane w krajach uczestniczących w komponencie MEDIA i będące w bezpośrednim lub większościowym posiadaniu obywateli tych krajów.

Uwaga! Wnioskodawcy mogą składać tylko jeden wniosek na wsparcie developmentu w ciągu danego roku budżetowego. Muszą dokonać wyboru między składaniem wniosku w ramach schematów: European Co-Development, European Slate Development, European Mini-Slate Development oraz Video Games and Immersive Content Development. Partner w projekcie złożonym w ramach European Co-Development może ubiegać się o dofinansowanie w innych schematach.

Wnioskodawca musi udowodnić, że:

 • wyprodukował lub przeprowadził development gry lub projektu immersyjnego, które były komercyjnie dystrybuowane w okresie od 1 stycznia 2020 r. do daty złożenia wniosku;
 • posiada większość praw autorskich do projektu, który będzie realizować (należy przedstawić odpowiednie umowy);
 • w przypadku adaptacji (np. dzieła literackiego, audiowizualnego, komiksu itp.) posiada większość związanych z nią praw.

Podwykonawstwo w zakresie developmentu i/lub produkcji poprzedniego kwalifikującego się utworu nie jest uważane za dorobek firmy. Za dorobek nie mogą być również uważane indywidualne dokonania twórców.

Projekty narracyjnych gier wideo oraz doświadczeń immersyjnych – historia musi być przedstawiona lub opowiadana przez cały czas trwania utworu, przeznaczone do komercyjnej dystrybucji na komputery, konsole, urządzenia mobilne, tablety, smartfony i in.

Nie kwalifikują się:

 • gry łamigłówkowe, pamięciowe, sportowe, wyścigowe, społecznościowe, a także związane z biegami, rytmem, śpiewem, tańcem oraz quizy;
 • projekty, których głównym celem jest kształcenie zawodowe, szkolenie lub terapia;
 • multimedialne projekty artystyczne i instalacje;
 • immersyjne wycieczki, wydarzenia, teledyski i doświadczenia wykorzystywane w handlu detalicznym;
 • utwory o charakterze promocyjnym stanowiące element kampanii promocyjnej lub reklamowej konkretnego produktu lub marki oraz produkcje instytucjonalne promujące konkretną organizację lub jej działalność;
 • projekty zawierające materiały pornograficzne lub rasistowskie lub promujące przemoc;
 • platformy gier lub interaktywnych doświadczeń i strony internetowe, przeznaczone konkretnie na platformy społecznościowe, sieci społecznościowe, fora internetowe, blogi lub podobne działania;
 • narzędzia i serwisy z oprogramowaniem, których celem jest wyłącznie rozwój technologiczny lub wykorzystywane jedynie do dalszego rozwijania już istniejących koncepcji gier lub interaktywnych doświadczeń;
 • utwory źródłowe (encyklopedie, atlasy, katalogi, bazy danych i tym podobne), prace instruktażowe (przewodniki instruktażowe, podręczniki itp.) oraz (interaktywne) e-booki;
 • serwisy informacyjne i wyłącznie transakcyjne.
ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków 18 października 2022
Termin składania wniosków 1 marca 2023, do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji marzec-lipiec 2023
Informacja dla wnioskodawców sierpień 2023
Podpisanie umowy październik 2023
Czas trwania działania  / Okres kwalifikowalności maks. 36 miesięcy
Początek działania Data podpisania umowy lub – w przypadku uzasadnionej przez aplikującego potrzeby uwzględnienia poniesionych wcześniej wydatków – data wcześniejsza, jednak nie wcześniej niż data terminu składania wniosków

 

Informacje o konkursach są ogłaszane na portalu Funding & Tender Opportunities.

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek?

Polecamy zapoznanie się z Przewodnikiem dla aplikujących


Video Games and Immersive Content Development – dokumentacja konkursowa Funding & Tender Opportunities

 

 

Do 50% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

Maksymalne 150 000 euro.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close