przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Networks of European Festivals

Networks of European Festivals

Obszar dofinansowania skierowany do organizatorów europejskich festiwali filmowych, które programują znaczną część niekrajowych utworów europejskich i prowadzą działania służące poszerzeniu i odnowieniu widowni.

W ramach schematu wspierana będzie współpraca w ramach europejskich sieci festiwali, służące rozwojowi widowni i zaangażowania w europejskie filmy i utwory audiowizualne.

Schemat jest otwarty dla sieci europejskich festiwali składających się koordynatora oraz co najmniej 3 organizacji członkowskich. Nie więcej niż 20% członków sieci (w tym podmiot koordynujący) może pochodzić z tego samego kraju.

FESTIWAL SPEŁNIA KRYTERIA, JEŚLI:

  • w swoim programie zawiera europejskie utwory audiowizualne, które są wyświe­tlane szerokiej widowni, jak również akredytowa­nym międzynarodowym profesjonalistom i prasie;
  • ma sformułowany regulamin oraz jasne zasady selekcji;
  • jego repertuar w minimum 50% stanowią niekrajowe filmy europejskie, pochodzące z co najmniej 15 krajów uczestniczących w komponencie MEDIA.

Kwalifikujące się działania sieci to:

  • skoordynowane i wspólne działania, służące rozwojowi widowni i zainteresowania europejskimi filmami i utworami audiowizualnymi;
  • koordynacja członków sieci i działań związanych z jej zrównoważonym ustrukturyzowanym rozwojem (np. wspólne wydarzenia, dzielenie się know-how, wymiana informacji, komunikacja między członkami);
  • skoordynowane i oparte na współpracy działania promujące zrównoważone i przyjazne dla środowiska praktyki;
  • wsparcie festiwali audiowizualnych odbywających się w krajach uczestniczących w programie MEDIA.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na aplikacje przedstawiające odpowiednie strategie służące zapewnieniu bardziej zrównoważonego i bardziej przyjaznego dla środowiska przemysłu oraz zapewnienia równowagi płci, integracji, różnorodności i reprezentatywności.

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków 3 października 2023
Termin składania wniosków 11 kwietnia 2024, do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji kwiecień-sierpień 2024
Informacja dla wnioskodawców październik 2024
Podpisanie umowy styczeń 2025
Czas trwania działania  / Okres kwalifikowalności maks. 24 miesiące
Początek działania Data podpisania umowy lub – w przypadku uzasadnionej przez aplikującego potrzeby uwzględnienia poniesionych wcześniej wydatków – data wcześniejsza, jednak nie wcześniej niż data złożenia wniosku

 

Informacje o konkursach są ogłaszane na portalu Funding & Tender Opportunities.

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Participant Identification Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek?

Polecamy zapoznanie się z Przewodnikiem dla aplikujących


Networks of European Festivals – dokumentacja konkursowa Funding & Tender Opportunities

 

Do 90% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu.

Maksymalna kwota dotacji na członka sieci wynosi 100 000 euro na działania dwuletnie.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close