przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Audience Development & Film Education

Audience Development & Film Education

Schemat wspierający inicjatywy promujące rozwój i zaangażowanie widowni, w tym działania z zakresu edukacji filmowej, skierowane w szczególności do młodej widowni.

Obszar ma na celu wpieranie inicjatyw, które:

 • stymulują zainteresowanie i poszerzają wiedzę widzów europejskimi filmami i utworami audiowizualnymi, w tym działania poświęcone dziedzictwu filmowemu;
 • wzmacniają ogólnoeuropejską współpracę w zakresie innowacyjnych projektów dotyczących rozwoju widowni i edukacji filmowej, zwłaszcza z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych;
 • zwiększają ogólnoeuropejski wpływ i potencjał dotarcia do publiczności;
 • rozwijają projekty edukacji filmowej na terytoriach europejskich i pozaeuropejskich.

Europejskie podmioty zajmujące się celami określonymi w schemacie i realizujące ukierunkowane działania.

Aplikować mogą:

 • organizacje pozarządowe
 • organizacje niekomercyjne
 • stowarzyszenia
 • fundacje
 • władze samorządowe
 • firmy
 • instytucje edukacyjne
 • uniwersytety

Projekty zapewniające mechanizmy współpracy paneuropejskiej i rozwoju ogólnoeuropejskiej publiczności, które służą wzbudzeniu zainteresowania i poszerzenia wiedzy odbiorców europejskimi filmami i utworami audiowizualnych, w tym programów dotyczących dziedzictwa filmowego.

Projekty muszą opierać się na znacznej części (co najmniej 50%) europejskich filmów i utworów audiowizualnych oraz powinny obejmować widownię w co najmniej 5 krajów uczestniczących w komponencie MEDIA.

W ramach schematu wspierane będą projekty zapewniające ogólnoeuropejską współpracę i zapewniające innowacyjne podejścia, w szczególności wykorzystujące nowe narzędzia cyfrowe mające na celu:

 • wzbudzanie wzrostu zainteresowania i wiedzy widzów europejskimi filmami i utworami audiowizualnymi, w tym programy dotyczące dziedzictwa filmowego;
 • zwiększanie ogólnoeuropejskiego wpływu i docierania do publiczności;
 • promowanie i zwiększanie wkładu, jaki wnoszą w rozwój i edukację publiczności europejskie filmy i utwory audiowizualne, w tym wyselekcjonowane katalogi filmów.

 

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków 18 października 2022
Termin składania wniosków 30 marca 2023, do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji kwiecień-sierpień 2023
Informacja dla wnioskodawców wrzesień 2023
Podpisanie umowy listopad-grudzień 2023
Czas trwania działania  / Okres kwalifikowalności 24-36 miesięcy
Początek działania Data podpisania umowy lub – w przypadku uzasadnionej przez aplikującego potrzeby uwzględnienia poniesionych wcześniej wydatków – data wcześniejsza, jednak nie wcześniej niż data złożenia wniosku

 

Informacje o konkursach są ogłaszane na portalu Funding & Tender Opportunities.

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek?


Audience Development & Film Education – dokumentacja konkursowa Funding & Tender Opportunities

[col xs=12 sm=6] [link type="file" url="https://kreatywna-europa.eu/wp-content/uploads/2021/05/call-fiche_crea-media-2023-audfilmedu_en.pdf"] Przewodnik po schemacie Audience Development and Film Education [ANG] [/link] [/col] [col xs=12 sm=6] [link type="file" url="https://kreatywna-europa.eu/wp-content/uploads/2021/05/Audience-development-and-Film-Education-PL.pdf"] Przewodnik po schemacie Audience Development and Film Education [PL] [/link] [/col]

Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 70% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close