przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Talents and Skills

Talents and Skills

Schemat obejmuje wsparcie organizacji szkoleń i działań mentorskich w celu profesjonalizacji osób zawodowo działających w  europejskim sektorze audiowizualnym, szczególnie młodych profesjonalistów, oraz wypracowania nowych modeli biznesowych. Nacisk kładziony jest na inicjatywy dotyczące cyfrowej transformacji i ją wykorzystujące.

Schemat wspiera inicjatywy ukierunkowane na nabywanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości oraz świadomości w zakresie rozwoju technologii rynkowych i cyfrowych, zrównoważonych modeli biznesowych, marketingu, promocji, rozwoju widowni, zachowania dziedzictwa filmowego oraz zrównoważonego rozwoju w sektorze.

Rodzaje szkoleń:

 • szkolenia i warsztaty europejskie (na poziomie europejskim – spoza krajów MEDIA może pochodzić maksymalnie 30% uczestników),
 • szkolenia i warsztaty międzynarodowe (we współ­pracy z krajami spoza Europy – spoza krajów MEDIA może pochodzić maksymalnie 50% uczestników),
 • szkolenia i warsztaty regionalne (adresowane do profesjonalistów z krajów o niskiej zdolności produkcyjnej oraz krajów z nimi sąsiadujących).

Tematyka projektów:

 • marketing, promocja, nowe sposoby dystrybucji i eksploatacji, skupiające się na rozwijaniu umiejętności cyfrowych i wykorzystywaniu narzędzi i technologii cyfrowych;
 • rozwój proekologicznego podejścia w przemyśle audiowizualnym, mający na celu promowanie zrównoważonych praktyk w całym łańcuchu wartości;
 • zarządzanie dotyczące finansów i sprzedaży, służące zwiększeniu możliwości dostępu do inwestycji, zarządzania własnością intelektualną i opracowywania nowych modeli biznesowych;
 • szkolenia w zakresie opracowywania i produkcji oraz postprodukcji utworów audiowizualnych, w tym nowatorskich narracji;
 • przedsiębiorczość, nowe kreacje biznesowe.

Działania skierowane muszą być do specjalistów pracujących w branży audiowizualnej, w szczególności do młodych profesjonalistów, a także osób rozpoczynających działalność.

Uczestnicy szkoleń i warsztatów:

Profesjo­naliści sektora audiowizualnego, a w szczególności producenci, reżyserzy, scenarzyści, dystrybutorzy, agenci sprzedaży, specjaliści w zakresie filmu ani­mowanego, postprodukcji, a także eksperci w dzie­dzinie prawa i finansów współpracujący z sektorem audiowizualnym.

Większość uczestników musi pochodzić z inne­go kraju niż organizator.

 

Zmiany względem edycji 2014-2020

 • Szczególny nacisk położony na nabywanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i świadomości na temat rozwoju rynku i technologii cyfrowych, analizy danych, zrównoważonych modeli biznesowych, internacjonalizacji, marketingu, promocji, rozwoju widowni, odbudowy dziedzictwa filmowego, zrównoważonego rozwoju przemysłu.
 • Nacisk na działania dotyczące zrównoważonego rozwoju, strategie zapewniające równowagę płci, włączenie, różnorodność i reprezentatywność.
 • Zwiększenie maksymalnego progu finansowania ze strony UE – do 80%
 • Zwiększenie możliwości przyznawania stypendiów dla uczestników wydarzeń.

Firmy prywatne, organizacje niekomercyjne, stowarzyszenia, fundacje, NGO, samorządy itp., które są zarejestrowane w jednym z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA, a ich właścicielem lub głównym udziałowcem musi być obywatel jednego z tych krajów

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków 10 lutego 2022
Termin składania wniosków 4 maja 2022, , do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji maj-lipiec 2022
Informacja dla wnioskodawców sierpień 2022
Podpisanie umowy październik 2022
Czas trwania działania  / Okres kwalifikowalności maks. 36 miesięcy
Początek działania Data podpisania umowy lub – w przypadku uzasadnionej przez aplikującego potrzeby uwzględnienia poniesionych wcześniej wydatków – data wcześniejsza, jednak nie wcześniej niż data złożenia wniosku

 

Informacje o konkursach są ogłaszane na portalu Funding & Tender Opportunities.

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek?

Polecamy zapoznanie się z Przewodnikiem dla aplikujących


Talents and Skills – dokumentacja konkursowa Funding & Tender Opportunities

 

Do 80% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close