przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
MEDIA 360°

MEDIA 360°

Schemat wspiera pakiet działań związanych z ułatwianiem tworzenia i promocji treści europejskich i/lub wdrażaniem nowych technologii oraz modeli biznesowych w sektorze audiowizualnym. Inicjatywy mają służyć wzmocnieniu zdolności tworzenia, produkcji i promowania wysokiej jakości utworów europejskich na rynku globalnym.

Doświadczone i uznane na rynku audiowizualnym firmy prywatne, organizacje niekomercyjne, stowarzyszenia, fundacje, NGO, samorządy itp., które są zarejestrowane w jednym z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA, a ich właścicielem lub głównym udziałowcem musi być obywatel jednego z tych krajów.

Wnioskodawcy będą musieli przedstawić zintegrowaną strategię, dotyczącą pakietu proponowanych działań oraz zademonstrować ich wartość dodaną i wpływ na europejską branżę audiowizualną.

Projekty muszą obejmować co najmniej dwa działania:

  • inicjatywy wspierane w ramach schematu Talent and Skills: działania mogą przybrać formę kursów szkoleniowych i/lub programów mentorskich opartych na innowacyjnych metodach uczenia się, nauczania, mentoringu i coachingu, z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych;
  • inicjatywy wspierane w ramach schematu Markets and Networking: działania powinny zachęcać do tworzenia sieci i wymiany informacji oraz dobrych praktyk między profesjonalistami i mieć wpływ na zwiększenie udziału specjalistów z krajów o niskiej zdolności produkcyjnej poprzez ułatwienie dostępu do rynków fizycznych i internetowych;
  • inicjatywy wspierające międzynarodowe koprodukcje pomiędzy firmami mającymi siedziby w krajach uczestniczących w komponencie MEDIA a firmami zarejestrowanymi w pozostałych krajach;
  • inicjatywy wspierane w ramach schematu Innovative Tools and Business Models: działania służące zwiększeniu dostępności, widoczności i odbiorców utworów europejskich w erze cyfrowej i/lub przyczynienia się do zwiększenia konkurencyjności europejskiej branży audiowizualnej, jak i wpływające na zwiększenie działań proekologicznych w tym sektorze;
  • działania dotyczące rozwoju publiczności, opierające się na współpracy paneuropejskiej, służące zwiększeniu zainteresowania i wiedzy odbiorców europejskich utworów audiowizualnych, w tym programów dotyczących dziedzictwa filmowego.
ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków 2 lutego 2022
Termin składania wniosków 12 kwietnia 2022, do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji kwiecień-lipiec 2022
Informacja dla wnioskodawców sierpień 2022
Podpisanie umowy styczeń 2023
Czas trwania działania  / Okres kwalifikowalności maks. 36 miesięcy
Początek działania Data podpisania umowy lub – w przypadku uzasadnionej przez aplikującego potrzeby uwzględnienia poniesionych wcześniej wydatków – data wcześniejsza, jednak nie wcześniej niż data złożenia wniosku

 

Informacje o konkursach są ogłaszane na portalu Funding & Tender Opportunities.

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek?

Polecamy zapoznanie się z Przewodnikiem dla aplikujących


MEDIA 360 – dokumentacja konkursowa Funding & Tender Opportunities

 

Do 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych działania.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close