przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
European Festivals

European Festivals

Obszar dofinansowania skierowany do organizatorów europejskich festiwali filmowych, które programują znaczną część niekrajowych utworów europejskich i prowadzą działania służące poszerzeniu i odnowieniu widowni.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na aplikacje przedstawiające odpowiednie strategie, które służą zapewnieniu bardziej zrównoważonego i bardziej przyjaznego dla środowiska przemysłu oraz zapewnienia równowagi płci, integracji, różnorodności i reprezentatywności.

Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia od uprawnionych podmiotów organizujących festiwale audiowizualne w krajach uczestniczących w komponencie MEDIA.

Kwalifikującymi się festiwalami audiowizualnymi są wydarzenia, które spełniają poniższe kryteria:

 • programują europejskie filmy i utwory audiowizualne, które są wyświetlane szerokiej publiczności, a także akredytowanym międzynarodowym profesjonalistom z branży audiowizualnej i prasie;
 • posiadają jasną procedurę kuratorską, dotyczącą regulacji i selekcji;
 • odbywają się w określonym czasie, w określonym wcześniej mieście;
 • 50% programu musi być poświęcone niekrajowym  filmom i utworom audiowizualnym z minimum 15 krajów uczestniczących w komponencie MEDIA, w tym krajów o niskiej zdolności produkcyjnej;
 • do końca grudnia 2022 r. miały co najmniej 3 edycje.

NIE KWALIFIKUJĄ SIĘ FESTIWALE, KTÓRE:

 • mają w programie wyłącznie utwory, które nie są uważane za kwalifikujące się, takie jak reklamy, transmisje na żywo, seriale telewizyjne, teledyski, gry wideo, filmy amatorskie, filmy z telefonów komórkowych, zwiastuny i nienarracyjne prace artystyczne;
 • są festiwalami tematycznymi, takimi jak wydarzenia kulturalne lub wydarzenia związane ze sztuką/technologią/nauką, a także wysoce specjalistyczne festiwale o określonej tematyce (np. turystyka, sport, gastronomia, moda, zdrowie itp.).

Obszar wspiera europejskie festiwale audiowizualne odbywające się w krajach uczestniczących w komponencie MEDIA, które:

 • wykazują się dużą skutecznością w rozwoju widowni (szczególnie wobec młodych odbiorców) poprzez wdrażanie działań przed, w trakcie lub po wydarzeniu, takich jak: całoroczne działania, decentralizacja do innych miast (współpraca z mniejszymi festiwalami partnerskimi w kraju i/lub za granicą) i/lub jakiekolwiek skuteczne działania informacyjne,  skierowane do widzów spoza głównej publiczności festiwalu filmowego;
 • wykazują zaangażowanie w innowacyjne działania, zwłaszcza w zakresie docierania do odbiorców i rozwoju publiczności z wykorzystaniem najnowszych technologii i narzędzi cyfrowych, takich jak media społecznościowe i działania online, służące stworzeniu trwałej społeczności;
 • wzmacniają innowacyjne podejścia wykraczające poza tradycyjne wydarzenia, poszerzając ich zasięg (np. programy cross-platformowe itp.);
 • organizują inicjatywy rozwijające umiejętności filmowe (np. edukacja filmowa) w ścisłej współpracy ze szkołami i innymi instytucjami przez cały rok;
 • skupiają swój program na filmach europejskich, a zwłaszcza na filmach z krajów o niskiej zdolności produkcyjnej;
 • kładą silny nacisk na programowanie filmów europejskich, zróżnicowanych geograficzne;
 • rozwijają współpracę i partnerstwa z innymi europejskimi festiwalami filmowymi za granicą w celu zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów, w tym tworzenia napisów / dubbingu, platform internetowych in.

 

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Otwarcie naboru 8 grudnia 2022
Termin składania wniosków 9 marca 2023, do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji marzec-czerwiec 2023
Informacja dla wnioskodawców lipiec 2023
Podpisanie umowy wrzesień-listopad 2023
Czas trwania działania  / Okres kwalifikowalności 24 miesiące
Początek działania Data podpisania umowy lub – w przypadku uzasadnionej przez aplikującego potrzeby uwzględnienia poniesionych wcześniej wydatków – data wcześniejsza, jednak nie wcześniej niż data złożenia wniosku

 

Informacje o konkursach są ogłaszane na portalu Funding & Tender Opportunities.

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek?

Polecamy zapoznanie się z Przewodnikiem dla aplikujących


European Festivals – dokumentacja konkursowa Funding & Tender Opportunities

[col xs=12 sm=6] [link type="file" url="https://kreatywna-europa.eu/wp-content/uploads/2021/05/call-fiche_crea-media-2023-fest_en.pdf"] Przewodnik po schemacie European Festivals [ANG] [/link] [/col] [col xs=12 sm=6] [link type="file" url="https://kreatywna-europa.eu/wp-content/uploads/2021/05/European-Festivals_PL.pdf"] Przewodnik po schemacie European Festivals [PL] [/link] [/col]

Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 60% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

Dofinansowanie ma formę kwoty ryczałtowej pomiędzy 39 000 a 150 000 euro (na cały dwuletni projekt).

Festiwale filmów pełnometrażowych (limity dotyczą każdej z edycji)

< 40 filmów europejskich = 27 000 euro

41- 60 filmów europejskich = 35 000 euro

61 – 80 filmów europejskich = 41 000 euro

81 – 100 filmów europejskich = 46 000 euro

101 – 120 filmów europejskich = 55 000 euro

121 – 200 filmów europejskich = 63 000 euro

>200 filmów europejskich = 75 000 euro

Festiwale filmów krótkometrażowych (limity dotyczą każdej z edycji):

< 150 filmów europejskich = 19 000  euro

150-250 filmów europejskich = 25 000  euro

> 250 filmów europejskich = 33 000  euro

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close