Terminy aplikacji

Obszar dofinansowania: Dla kogo? Status: Termin aplikacji: Numer wezwania:
Festiwale filmowe dla organizatorów festiwali filmowych otwarty 27-04-2017
EACEA/16/2016
Dystrybucja - schemat automatyczny dla dystrybutorów kinowych otwarty 28-04-2017
EACEA/18/2016
TV programming dla producentów filmowych otwarty 30-05-2017
EACEA/23/2016
Dystrybucja - schemat selektywny dla dystrybutorów kinowych otwarty 14-06-2017
EACEA/19/2016
Agenci sprzedaży 2016 dla agentów sprzedaży reinwestycja 03-10-2017
EACEA/01/2016
Development - projekt pojedynczy dla producentów audiowizualnych zamknięty EACEA/20/2016
Promocja i dystrybucja on-line dla europejskich profesjonalistów branży audiowizualnej zamknięty EACEA/26/2016
Development - pakiet projektów dla producentów filmowych zamknięty EACEA/21/2016
Dostęp do rynków dla organizatorów targów i wydarzeń branżowych zamknięty EACEA/17/2016
Szkolenia dla profesjonalistów branży audiowizualnej dla organizatorów szkoleń zamknięty w 2017 r. kontynuowane będą dwuletnie umowy ramowe z 2016 r.
Sieci kin dla europejskich sieci kin zamknięty W 2017 r. kontynuowane będą dwuletnie umowy ramowe z 2016 r.
Międzynarodowe fundusze koprodukcyjne dla funduszy koprodukcyjnych zamknięty EACEA/24/2016
Development gier video dla producentów gier video zamknięty EACEA/22/2016
Edukacja filmowa dla twórców inicjatyw edukacyjnych zamknięty EACEA/25/2016