przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
  • PL
  • EN
Jeśli chcesz realizować projekty rozwijające i promujące europejską kulturę oraz sztukę audiowizualną, ten program jest dla Ciebie.

Jeśli chcesz realizować projekty rozwijające i promujące europejską kulturę oraz sztukę audiowizualną, ten program jest dla Ciebie.

Creative Europe Desk Polska | Kreatywna Europa

Kreatywna Europa to unijny program zaplanowany na lata 2014-2020, oferujący finansowe wsparcie dla sektorów kultury, audiowizualnego i kreatywnych. W ciągu 7 lat program przeznaczy 1,46 mld euro na realizacje europejskich projektów.

Głównymi celami programu są promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa, budowanie kompetencji profesjonalistów, rozwój publiczności dla odbioru europejskich dzieł m. in. poprzez zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych.

Program zawiera trzy komponenty: MEDIA, Kultura i część międzysektorową.

Komponent Media

Media

Celem komponentu MEDIA jest wsparcie i promocja europejskiej kultury audiowizualnej, zwiększenie cyrkulacji dzieł europejskich, profesjonalizacja sektora audiowizualnego oraz pomoc w stawieniu czoła wyzwaniom rewolucji cyfrowej i globalizacji. W ramach podprogramu istnieje 14 schematów dofinansowania.

Komponent Kultura

Kultura

Komponent Kultura powstał z myślą o organizacjach, instytucjach i innych podmiotach działających na polu kultury i/lub kreatywnym. Wspiera projekty, które przyczyniają się do promocji europejskiej kultury i sztuki, ponadnarodowej współpracy kulturalnej oraz budowania publiczności. Granty przyznawane są w ramach 4 obszarów.

Komponent międzysektorowy

Część międzysektorowa

Komponent międzysektorowy swoimi działaniami obejmuje: transnarodową Współpracę Polityczną, wsparcie Creative Europe Desków – biur reprezentujących program w poszczególnych krajach oraz Instrument Gwarancji Finansowych na rzecz sektorów kultury i kreatywnego, którego budżet został ustanowiony na poziomie 121 mln euro.

Creative Europe Desk Polska reprezentuje Program Kreatywna Europa w Polsce. Naszym celem jest promocja Programu Kreatywna Europa pośród polskich firm i instytucji działających w sektorach audiowizualnym, kultury i kreatywnym poprzez udzielanie wszelkich informacji o obszarach dofinansowania, terminach składania wniosków oraz o warunkach ubiegania się o granty.

Pomagamy potencjalnym wnioskodawcom w wyborze odpowiedniego schematu oraz w poprawnym wypełnieniu wniosku pod względem formalnym, jak również wspieramy instytucje aplikujące w poszukiwaniu partnerów zagranicznych.

Aktualnie otwarte wezwania:

Aktualnie nie jest prowadzony nabór wniosków w żadnym obszarze dofinansowania.

Sprawdź planowane terminy aplikacji w zakładce MEDIA i Kultura.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close