przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Common Ground

Common Ground

Beneficjent Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu Lider projektu CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W TORUNIU (PL) Partnerzy projektu AKADEMÍA SKYNJUNARINNAR (IS)
LIETUVOS DAILININKU SAJUNGA (LT)
Kwota dofinansowania 197 951 EUR Rok dofinansowania 2020 Schemat dofinansowania PROJEKTY WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ (kategoria I - granty na mniejszą skalę) Nr wezwania 616901 Czas realizacji 15.10.2020 – 15.02.2023 Strona internetowa csw.torun.pl

Intencją projektu jest wzmocnienie dialogu międzykulturowego, prowadzącego do ustanowienia wspólnej płaszczyzny pomiędzy różnorodnymi kulturami i społecznościami. Projekt promować będzie zrozumienie i interakcję, w czasie gdy migracje stały się częścią naszej codzienności, a Europa nieustannie musi odpowiadać na nowo pojawiające się wyzwania. Sztuka współczesna, dzięki swojej zdolności do odzwierciedlania aktualnych problemów współczesnego świata, posłuży generowaniu porozumienia, sprzyjającego nabyciu szacunku do odmiennych kultur. Projekt realizowany jest poprzez interdyscyplinarne aktywności realizowane za pośrednictwem działań artystycznych.

W projekcie biorą udział zaproszeni artyści, reprezentujący różne dziedziny sztuki, działający w wielu jej obszarach: malarstwie, rysunku, grafice, rzeźbie, sztukach wizualnych, fotografii czy wideo. Duża różnorodność wśród twórców zaangażowanych w projekt zapewni wykorzystanie pełnego potencjału sztuki współczesnej, która umożliwi swobodne komunikowanie się bez użycia słów.

Rolą twórców będzie wykorzystanie indywidualnej praktyki w celu nawiązania współpracy – powstałe w wyniku tego kooperacje skierują uwagę na problematykę relacji pomiędzy migrantami a „gospodarzami”.

Zastosowane środki wyrazu z użyciem dowolnych mediów: działania interaktywne, kontekstualne czy site specific, doprowadzą do powstania dzieł sztuki, odzwierciedlających relację pomiędzy stronami. Zaproszeni do projektu eksperci i badacze wzbogacą zaproponowany przez artystów aspekt wizualny o podejście intelektualne, które pomoże odbiorcom zrozumieć przyczyny i skutki migracji. Aspekt emocjonalny wyrażony zostanie poprzez zaangażowanie publiczności, zaproszonej do podzielenia się  własnymi poglądami. Postawa synergiczna świadczy o innowacyjności projektu, który wprowadza do dialogu międzykulturowego nową jakość, odzwierciedlając postrzeganie „domu” z różnych perspektyw. Wpłynie to na sposób, w jaki aktualnie postrzegamy i odczuwamy własną tożsamości na poziomie indywidualnym, krajowym i europejskim, pogłębi refleksję na temat naszej przynależności do Europy, wskaże, jakie działania z naszej strony możemy podjąć, aby umożliwić innych tego typu uczucie. Efektem działań będzie zwiększenie świadomości i wzmocnienie szacunku dla różnorodności kulturowej, która staje się elementem naszego codziennego życia, jak również wzmocnienie międzynarodowej mobilności artystów w celu wytworzenia nowej synergii poprzez wspólne generowaniem dialogu, opartego na szacunku i tolerancji.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close