• PL
  • EN

Jeśli chcesz realizować projekty rozwijające i promujące
europejską kulturę oraz sztukę audiowizualną,
ten Program jest dla Ciebie.

Kreatywna Europa to unijny program zaplanowany na lata 2014-2020, oferujący finansowe wsparcie dla sektorów kultury, audiowizualnego i kreatywnych. W ciągu 7 lat program przeznaczy 1,46 mld euro na realizacje europejskich projektów.

Głównymi celami programu są promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa, budowanie kompetencji profesjonalistów, rozwój publiczności dla odbioru europejskich dzieł m. in. poprzez zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych.

Program zawiera trzy komponenty: MEDIA, Kultura i część międzysektorową.

Creative Europe Desk Polska reprezentuje Program Kreatywna Europa w Polsce. Naszym celem jest promocja Programu Kreatywna Europa pośród polskich firm i instytucji działających w sektorach audiowizualnym, kultury i kreatywnym poprzez udzielanie wszelkich informacji o obszarach dofinansowania, terminach składania wniosków oraz o warunkach ubiegania się o granty.

Pomagamy potencjalnym wnioskodawcom w wyborze odpowiedniego schematu oraz w poprawnym wypełnieniu wniosku pod względem formalnym, jak również wspieramy instytucje aplikujące w poszukiwaniu partnerów zagranicznych.