przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
FAMILY SEPARATION THROUGH IMMIGRATION: DRAMATISING ANECDOTAL EUROPEAN HISTORY

FAMILY SEPARATION THROUGH IMMIGRATION: DRAMATISING ANECDOTAL EUROPEAN HISTORY

Lider projektu KENTRO SPOUDON LAIKOU THEATROU (GR) Partnerzy projektu FONDATSIYA ZA RODOPITE (BG)
FUNDACJA DOBRA WOLA (PL)
ASOCIATIA CENTRUL EUROPEAN DE EDUCATIE SI CULTURA ARTEMIS (RO)
SYMVOULOI ANAPTYXIAKOU SCHEDIASMOU EREVNAS KAI ORGANOSIS ETAIREIA PERIORISMENIS EFTHYNIS PRISMA EPE (GR)
FORENINGEN SAGOHUSET (SE)
TEATRO DEI VENTI A.P.S. (IT)
ASOCIATIA FOA FUSION OF ARTS (RO)
Kwota dofinansowania 199 998,62 EUR Rok dofinansowania 2016 Schemat dofinansowania PROJEKTY WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ (kategoria I – granty na mniejszą skalę) Czas realizacji 1.10.2016 - 30.09.2018 Strona internetowa faidraproject.eu

Tematem dwuletniego projektu międzynarodowego „FAIDRA – Rozdzielenie rodzin przez migrację: Dramatyzowane opowieści z historii Europy” była migracja wewnątrz Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla rodzin.

Projekt FAIDRA wykorzystywał gatunek teatru dokumentalnego, używając do tego szerokiego wachlarza form ekspresji teatralnej, takich jak aktorstwo, lalki, teatr uliczny, szczudła,  mim, muzyka, teatr tańca i inne, oraz nowe technologie cyfrowe: wideo, działania cyfrowe, gra mobilna itd. Ostatecznym jego rezultatem projektu był spektakl, który jako indywidualne wydarzenie mógł być w całości lub w częściach wystawiany przez wszystkich partnerów.

Projekt rozpoczęły badania dotyczące migracji prowadzone przez wszystkich partnerów. Badania składały się z dwóch części. Pierwsza część bazowała na opublikowanych dokumentach i statystykach, a jej celem było zebranie informacji o tle migracji związanej z krajami biorącymi udział w projekcie. Partnerzy działali w parach, w które składały się z kraju przyjmującego i wysyłającego migrantów: Szwecja−Polska, Grecja−Bułgaria, Włochy−Rumunia. Profil migrantów, długość pobytu, proces otrzymywania obywatelstwa, przemiany czasowe elementów migracji to informacje, które zostały zebrane oraz przeanalizowane, by przedstawić profil emigracji i imigracji dla badanych krajów. Dla każdego uczestniczącego kraju został wybrany najbardziej adekwatny okres analizy oraz ustalone, czy przedmiotem zainteresowania jest emigracja czy imigracja.

Druga faza badań oparta była na wywiadach z ludźmi, którzy doświadczyli migracji jako migrujący pracownicy i pracowniczki bądź członkowie i członkinie ich rodzin. Szczególny nacisk został położony na kwestię separacji rodzin, w sytuacji tych migrantów i migrantek, których rodziny nie przyjechały z nimi do kraju przyjmującego. W trakcie tego etapu uczestnicy wywiadu byli rekrutowani poprzez lokalne społeczności migrantów.

Po zebraniu materiałów na podstawie badań, zorganizowane zostały praktyczne warsztaty, które zgromadziły, w każdym z uczestniczących w projekcie krajów, osoby biorące udział w wywiadach, wolontariuszy oraz głównych członków zespołu teatralnego. Warsztaty dawały uczestnikom możliwość przedyskutowania doświadczeń, o których opowiadali w wywiadach, i stworzenia historii zbierającej razem różne doświadczenia. Została ona uzupełniona o elementy społecznego, kulturowego i emocjonalnego kontekstu krajów wysyłających i przyjmujących. Idea „jednej Europy” bez granic przewijała się przez te historie, by zastanowić się nad możliwością jej realizacji w kontekście uwarunkowań społecznych i kulturowych oraz nad przyszłością swobodnego przepływu osób w krajach Unii Europejskiej. Warsztaty oparte były na metodach gier teatralnych, by włączyć wszystkich uczestników do wspólnego kreatywnego działania.

W pracy nad spektaklem partnerzy wykorzystali unikatową metodę, która pozwoliła na prezentowanie wersji roboczych poszczególnych aktów spektaklu i łączenie ich, by stworzyć jedno wspólne przedstawienie. Spektakl opierał się na łączonym scenariuszu złożonym z trzech aktów – przygotowanych na podstawie etiud zainspirowanych warsztatami praktycznymi i stworzonych przez trzy pary partnerów w trakcie poprzednich działań. Odpowiedzialność za poszczególne aspekty spektaklu została także podzielona pomiędzy partnerów: tekst, muzyka, ruch, komponenty wideo, scenografia, rekwizyty, reżyseria. Wersja końcowa przyjęła formę spektaklu opartego na modułach, które złączyły się w całość przedstawienia. Wspólne tło dla wszystkich części stanowiły muzyka, ruch, scenografia, światło i efekty wideo. Podczas przedstawienia każdy z aktorów wypowiadał kwestie w swoim języku. Tłumaczenia kwestii były wyświetlane na ekranie ponad sceną.

Przedstawienie zatytułowane „Green Button” zostało zaprezentowane czterokrotnie: dwa razy w Atenach (Grecja), raz w Smolyan (Bułgaria) i raz w Lund (Szwecja). Nagrania wideo spektaklu z angielskimi napisami jest dostępne na stronie internetowej projektu: http://faidraproject.eu.

Ostatnim elementem projektu była multimedialna wystawa, wykorzystująca rezultaty poprzednich etapów przedsięwzięcia i uzupełniona poprzez różne artefakty, zorganizowana osobno przez każdego z partnerów, ale według zasadniczo wspólnej koncepcji. Wystawy odbyły się w Atenach, Krakowie, Modenie, Smolyan, Lund i Iassi na początku 2018 roku.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close