przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Wkrótce ogłoszony zostanie konkurs na Tłumaczenia literackie w programie Kreatywna Europa

Wkrótce ogłoszony zostanie konkurs na Tłumaczenia literackie w programie Kreatywna Europa

W najbliższych tygodniach powinien zostać otwarty nabór wniosków do obszaru Tłumaczenia literackie w komponencie Kultura. Konkurs przeznaczony jest dla wydawnictw zarejestrowanych w krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura, posiadających osobowość prawną od minimum 2 lat na termin złożenia wniosku. Głównym celem jest zwiększenie dostępności wysokiej klasy literatury europejskiej oraz wsparcie kulturowej i językowej różnorodności w Unii Europejskiej, i innych krajach uczestniczących w komponencie Kultura programu Kreatywna Europa.

W ramach obszaru grantowego Tłumaczenia literackie można uzyskać dofinansowanie na przekład pakietu od 3 do 10 uprzednio opublikowanych utworów beletrystycznych, niezależnie od gatunku:

 • powieści,
 • opowiadania,
 • nowele,
 • komiksy,
 • sztuki teatralne,
 • poezja,
 • literatura dziecięca i młodzieżowa.

Dofinansowania przeznaczone są dla przekładów z jednego języka europejskiego na inny język europejski, przy czym kwalifikowane są języki urzędowe krajów uczestniczących w komponencie Kultura programu Kreatywna Europa oraz łacina i starożytna greka. Otrzymane środki można przeznaczyć nie tylko na tłumaczenie, lecz także na marketing oraz promocję autorów i tłumaczy, wprowadzenie technologii cyfrowych do dystrybucji i promocji dzieł.
Wnioskodawcy są również zachęcani do włączenia do proponowanego pakietu przekładów tytułów nagrodzonych Nagrodą Literacką Unii Europejskiej.

Do końca obecnej edycji programu Kreatywna Europa wydawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie pakietu przekładów już tylko w ramach kategorii o poniższych ramach:

 • maksymalny czas realizacji 2 lata,
 • projekt zakładający tłumaczenie od 3 do 10 utworów beletrystycznych,
 • projekt oparty na strategii przekładów, publikacji, dystrybucji i promocji proponowanego pakietu tłumaczeń,
 • wkład własny – minimum 50%,
 • dofinansowanie do 100 tys. €.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z możliwości programu Kreatywna Europa w obszarze Tłumaczeń literackich. O szczegółach i zasadach konkursu wniosków będziemy informować, gdy zostaną ogłoszone przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close