przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Tłumaczenia literackie

Tłumaczenia literackie

Ostatni termin składania wniosków upłynął 28 maja 2020 r.

Obszar grantowy wspierający działania związane z tłumaczeniem, publikacją, dystrybucją i promocją utworów literackich. Obszar powstał z myślą o zwiększeniu dostępu do wysokiej klasy literatury europejskiej oraz wsparciu kulturowej i językowej różnorodności w Unii Europejskiej i innych krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura.

 

CELE OBSZARU TŁUMACZENIA LITERACKIE:

+ wspieranie i promowanie różnorodności kulturowej i językowej w Unii Europejskiej i krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa;
+ promowanie międzynarodowego obiegu wysokiej jakości utworów literackich oraz zwiększanie ich dostępności w Unii Europejskiej i poza nią;
+ dotarcie do nowych odbiorców przetłumaczonych książek;
+ zwiększenie widoczności i znaczenia pracy tłumaczy literackich.

MOŻLIWOŚCI PRZEKŁADU:

z jednego języka europejskiego na inny język europejski;
+ kwalifikowane są języki urzędowe krajów uczestniczących w programie oraz łacina i starożytna greka;
+ z języków rzadziej używanych na bardziej powszechne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki);
+ kwalifikowana jest wyłącznie fikcja literacka niezależnie od gatunku – powieść, komiks/powieść graficzna, opowiadanie, sztuka teatralna, poezja, literatura dziecięca i młodzieżowa;
+ prac autorów będących obywatelami lub rezydentami krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa (nie dotyczy łaciny i starożytnej greki).

PRZEZNACZENIE DOFINANSOWANIA:

+ tłumaczenie;
+ publikacja i dystrybucja przełożonych dzieł, także z wykorzystaniem nowych technologii;
+ marketing i promocja wydanych dzieł, ich autorów oraz tłumaczy, także z wykorzystaniem nowych technologii.

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY – WYDAWCY / WYDAWNICTWA:

+ zarejestrowani w krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura (wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej; państwa spoza Unii Europejskiej: Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Islandia, Kosowo, Macedonia Północna, Mołdawia, Norwegia, Serbia, Tunezja, Ukraina, Wielka Brytania);
+ aktywni w sektorze wydawniczym;
+ posiadający osobowość prawną od minimum 2 lat na dzień, w którym upływa termin składania wniosków.

Do końca obecnej edycji programu Kreatywna Europa wydawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie pakietu przekładów w ramach Kategorii 1. o poniższych ramach:

+ maksymalny czas realizacji 2 lata; przy czym w konkursie 2019 realizacja projektów musi się rozpocząć pomiędzy styczniem a marcem 2020 roku;
+ projekt zakładający tłumaczenie i promocję od 3 do 10 utworów beletrystycznych;
+ projekt oparty na strategii przekładów, wydania, dystrybucji i promocji pakietu tłumaczeń;
+ dofinansowanie z programu Kreatywna Europa do 100 tys. €;
+ wkład własny minimum 50%.

CO JESZCZE WARTO WIEDZIEĆ:

+ tłumaczone dzieła muszą zostać wcześniej opublikowane;
+ nie można przełożyć dzieł już przetłumaczonych na dany język, chyba że z istotnych powodów nowe tłumaczenie jest uzasadnione;
+ język docelowy przekładu musi być językiem ojczystym tłumacza (poza przypadkami rzadziej używanych języków, o ile wnioskodawca należycie to uzasadni);
+ dodatkowe punkty można zdobyć poprzez włączenie do pakietu przekładów tytułów wyróżnionych Nagrodą Literacką Unii Europejskiej;
+ dodatkowe punkty można zdobyć poprzez włączenie do pakietu przekładów gatunków rzadziej reprezentowanych, jak literatura dziecięca i młodzieżowa, komiks/powieść graficzna, opowiadania oraz poezja;
+ istotne jest skuteczne wykorzystywanie technologii cyfrowych do dystrybucji i promocji przekładanych i wydawanych dzieł;
+ tłumaczone dzieła powinny przyczyniać się do wzbogacenia różnorodności kulturowej krajów, w których są wydawane;
+ istotne jest promowanie pracy tłumaczy wydawanych dzieł;
+ tłumaczenie może dotyczyć dzieł wydanych w tradycyjnie na papierze, jako e-book lub audiobook;
+ wnioskodawca zapewnia nabycie praw do przekładu;
+ jako uzupełnienie pakietu projekty mogą również uwzględniać częściowe tłumaczenie (tłumaczenie fragmentów pozycji literatury beletrystycznej) z katalogów wnioskodawcy, aby promować sprzedaż praw w Europie lub poza Europą.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close