Tłumaczenia Literackie

 

Dofinansowywanie na projekty tłumaczeń z jednego języka europejskiego na inny język europejski oraz ich publikację i dystrybucję, a także promocję książek i ich autorów. Kwalifikowane są języki urzędowe krajów uczestniczących w Programie, łacina i starożytna greka. Kwalifikowana jest tylko beletrystyka (fikcja literacka) niezależnie od gatunku: powieść, komiks, opowiadanie, sztuka teatralna, poezja, a także utwory dla młodych czytelników.

Głównymi celami wsparcia tłumaczeń literackich są:

  • wspieranie różnorodności kulturalnej i językowej Unii Europejskiej,
  • promowanie międzynarodowego obiegu wysokiej jakości utworów literackich oraz ich dostępność w EU i poza nią,
  • pozyskanie nowych odbiorców przetłumaczonych książek.

RODZAJE GRANTÓW:

KATEGORIA 1
projekty dwuletnie
KATEGORIA 2
umowy ramowe o partnerstwie*
ZAŁOŻENIA
projekt powinien zakładać tłumaczenie i promocję pakietu od 3 do 10 książek beletrystycznych
projekt powinien zakładać tłumaczenie pakietu od 3 do 10 książek beletrystycznych rocznie
MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE UE
100 tys. euro, co może stanowić maksymalnie 50% całkowitego budżetu projektu 100 tys. euro rocznie, co może stanowić maksymalnie 50% całkowitego budżetu projektu
MAKSYMALNY CZAS TRWANIA PROJEKTU
24 miesiące 36 miesięcy

 

 

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY:

O granty mogą ubiegać się wydawcy lub wydawnictwa zarejestrowane w krajach uczestniczących w Programie, aktywni w sektorze wydawniczym oraz posiadający osobowość prawną od minimum 2 lat (w dniu, w którym upływa termin składania wniosków).

 

KRAJE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE:

  • państwa członkowskie Unii Europejskiej,
  • Islandia, Norwegia,
  • Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia,
  • Gruzja, Mołdawia, Tunezja i Ukraina**.

Uczestnictwo innych krajów spoza Unii Europejskiej:

Armenia – 20 marca 2018 roku komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics oraz minister kultury Republiki Armenii Armen Amiryan podpisali list intencyjny w sprawie udziału tego kraju w programie Kreatywna Europa. Umowa musi zostać ratyfikowana przez ormiański parlament, co stanowi warunek niezbędny dla przystąpienia organizacji kulturalnych tego kraju do programu Kreatywna Europa.

Kosowo – 5 czerwca 2018 r. Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu oraz Kujtim Gashi, minister kultury, młodzieży i sportu Kosowa, podpisali porozumienie w sprawie dołączenia tego kraju do programu Kreatywna Europa. Jednakże zanim wnioskodawcy z tego kraju będą mogli uczestniczyć w planowanych wezwaniach do składania wniosków, porozumienie będzie musiało zostać ratyfikowane przez Zgromadzenie Kosowa.

Izrael – odroczył swój udział w programie Kreatywna Europa. Oznacza to, że Izrael nie jest krajem kwalifikowanym do udziału w najbliższych naborach komponentów MEDIA i Kultura. Udział Izraela w Programie może odbywać się na zasadach obejmujących tzw. państwa trzecie.

NABÓR WNIOSKÓW:

Otwarcie naboru – wiosna 2019 r.

 

Nabory wniosków do obszaru Tłumaczenia literackie będą przeprowadzane corocznie, do 2020 roku.

 

*ostatni nabór wniosków o dofinansowanie na kategorię 2 zakończył się w 2018 r. Oznacza to, że do końca trwania programu Kreatywna Europa, czyli do 2020 r., grantodawca nie przewiduje kolejnych naborów wniosków.

**aktualna lista krajów spoza UE, które mogą uczestniczyć w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura znajduje się TUTAJ.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close