przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Otwarcie naboru wniosków do obszaru grantowego Tłumaczenia literackie 2018

Otwarcie naboru wniosków do obszaru grantowego Tłumaczenia literackie 2018

Wczoraj (27 marca) Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizulanego i Kultury ogłosiła otwarcie naboru wniosków do obszaru grantowego Tłumaczenia literackie 2018. W tym roku wydawcy i wydawnictwa zainteresowane zdobyciem dofinansowania będą mogli po raz ostatni wybrać jedną z dwóch kategorii dofinansowania. Spośród złożonych projektów zostanie wybranych kilkadziesiąt aplikacji, które łącznie otrzymają ok. 3,6 mln euro. 

 

Już teraz zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową, tj.:

Przewodniki w języku polskim oraz skan e-formularza wniosku wkrótce pojawią się na naszej stronie internetowej w zakładce Tłumaczenia literackie.

Jakie główne zmiany wprowadzono do obecnego naboru wniosków?

Kryteria oceny projektów, maksymalna łączna liczba punktów oraz maksymalna liczba punktów do zdobycia w danym kryterium pozostają bez zmian, tj.:

  • Zgodność z celami programu – 40 pkt.
  • Jakość treści i działań – 25 pkt.
  • Promocja i upowszechnianie – 20 pkt.
  • Książki wyróżnione nagrodą literacką Unii Europejskiej, tzw. punkty automatyczne – 15 pkt.

Warto dodać, że choć nie zmieniła się maksymalna liczba punktów za włączenie do projektu tłumaczeń utworów wyróżnionych nagrodą literacką Unii Europejskiej, to zmienił się system ich przyznawania. Poniżej przedstawiona jest różnica zasad w ramach naboru wniosków w 2017 r. i 2018 r.

2017 2018
1 książka = 3 pkt. 1 książka = 5 pkt.
2 książki = 6 pkt. 2 książki = 10 pkt.
3 książki = 15 pkt.
5 książek = 15 pkt.

W tym roku EACEA szczególny nacisk położy na stworzenie przez aplikantów spójnej strategii promocji tłumaczonych książek, która pozwoli na zwiększenie ich widoczności. Wnioskodawcy będą proszeni o przygotowanie szczegółowej koncepcji działań promocyjnych dotyczących wydania każdego dofinansowanego utworu.

Zamiana dotyczy również wymaganych załączników. W tym roku część zagadnień i pytań, pierwotnie zawartych w e-formularzu wniosku, zostało przeniesionych do odrębnego dokumentu: „Detailed description of the project”.

 

KALENDARZ DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z NABOREM WNIOSKÓW W 2018 ROKU
Otwarcie naboru wniosków Zamknięcie naboru wniosków Okres oceny wniosków Ogłoszenie wyników naboru wniosków Podpisanie decyzji/umowy Rozpoczęcie projektu
27 marca 2018 23 maja 2018 3,5 miesiąca Wrzesień 2018 Październik – grudzień 2018 Styczeń – Marzec 2019

Zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu dla wnioskodawców, podczas którego przygotujemy wydawców do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach obszaru Tłumaczenia literackie.

Jakiego rodzaju projekty wspiera obszar grantowy Tłumaczenia literackie?

Tłumaczenia literackie są obszarem grantowym komponentu Kultura wspierającym projekty tłumaczeń wysokiej jakości literatury, publikację, dystrybucję tłumaczonych utworów literackich oraz promocję książek i ich autorów. Maksymalne dofinansowanie wynosi 100 tysięcy euro na rok.

Celami obszaru grantowego Tłumaczenia literackie są:

  • wspieranie różnorodności kulturalnej i językowej Unii Europejskiej i innych krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura,
  • wzmocnienie międzynarodowego obiegu oraz różnorodności wysokiej jakości utworów literackich w dłuższej perspektywie czasowej
  • polepszenie dostępności wysokiej jakości utworów literackich w EU i poza nią,
  • pozyskanie nowych odbiorców przetłumaczonych książek.

Wnioskodawcami mogą być wydawcy oraz wydawnictwa zarejestrowane w krajach uczestniczących w Programie, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie oraz osobowość prawną od minimum 2 lat. Wnioski powinny przedstawiać strategię tłumaczenia, dystrybucji i promocji pakietu od 3 do 10 utworów literackich, którymi mogą być:

  • powieści, opowiadania, nowele, komiksy, sztuki teatralne, poezja, literatura dziecięca i młodzieżowa.

Dodatkowe punkty można zdobyć za włączenie do projektu powieści wyróżnionych nagrodą literacką Unii Europejskiej (European Union Prize for Literature). O laureatach EUPL 2017 można przeczytać m.in. tutaj.

 

Szczegółowe informacje, warunki oraz dokumenty konkursowe znajdują się w zakładce Tłumaczenia literackie.

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close