Wymagane załączniki – Tłumaczenia Literackie

UWAGA! Od naboru w 2016 nie ma wymogu wysyłania dokumentów w pakiecie aplikacyjnym pocztą.

Dokumenty załączane do e-formularza

 1. Szczegółowy opis projektu* (.doc, .docx)
 2. Formularz budżetowy* (Excel)
 3. Podpisane oświadczenie o tłumaczonych utworach*
 4. Podpisane oświadczenie o wiarygodności dotyczące stanu prawnego oraz możliwości operacyjnych i finansowych*
 5. Podpisane oświadczenie o wiarygodności dotyczące kryteriów wykluczenia* (dla grantów > 60 000 Euro)
 6. Podpisany formularz identyfikacji finansowej* oraz wymagane załączniki
 7. Podpisany formularz identyfikacji prawnej* oraz wymagane załączniki
 8. Formularz zdolności finansowej* (dla grantów > 60 000 Euro)
 9. Kopie sprawozdań/raportów finansowych z dwóch ostatnich lat, w których zamknięto księgi rachunkowe (dla grantów > 60 000 Euro oraz dla wniosków składanych na Kategorię 2)

Dokumenty do przedstawienia na prośbę Agencji Wykonawczej

 1. Elektroniczne kopie wszystkich książek proponowanych do tłumaczenia. Jeżeli kopia elektroniczna nie jest dostępna, można dołączyć zeskanowaną kopię okładek i pierwszych 20 stron książek
 2. Statut organizacji wnioskującej
 3. Kopie sprawozdań/raportów z działalności z dwóch ostatnich lat (dla grantów > 60 000 Euro)
 4. Sprawozdanie/Raport z zewnętrznego audytu sporządzone przez zatwierdzonego biegłego rewidenta, poświadczające rachunki za dwa ostatnie lata finansowe (tylko dla wniosków składanych na Kategorię 2)

 

* – obowiązkowe wzory dokumentów, które należy pobrać ze strony internetowej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Sektora Audiowizulanego i Kultury.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close