Menu Treść Kontakt
Wyniki pierwszego naboru projektów mobilności w programie i-Portunus

Wyniki pierwszego naboru projektów mobilności w programie i-Portunus

7 czerwca 2019 roku poznaliśmy wyniki pierwszego naboru projektów w ramach pilotażowego programu mobilności artystów i profesjonalistów sektora kultury i-Portunus:

spośród 1222 złożonych projektów ze wszystkich krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa, z wyjątkiem Czarnogóry i Kosowa, 122 artystów, performerów, pracowników sektora kultury zrealizuje swoje projekty zagranicą dzięki wsparciu programu Kreatywna Europa!

 

Wśród nich znajdują się trzy twórczynie z Polski:

 • Anna Konik – sztuki wizualne
 • Maja Łukomska – sztuki performatywne
 • Natalia Sajewicz – sztuki wizualne.

 

Oto wyniki naboru projektów mobilności z podziałem na kraje rezydencji twórców:

 • spośród 122 dofinansowanych projektów 84 to mobilności w dziedzinie sztuk performatywnych,
  a 38 w dziedzinie sztuk wizualnych;
 • rezydenci z 28 (na 41) uprawnionych do udziału w programie Kreatywna Europa krajów zrealizują swoje projekty mobilności artystycznych:
  – najwięcej pozytywnie rozpatrzonych projektów zrealizują rezydenci z Francji, Zjednoczonego Królestwa, Włoch, Niemiec, Ukrainy, Portugalii, Hiszpanii i Holandii;
  – po jednym projekcie mobilności zrealizują twórcy ze Słowenii, Chorwacji, Czech, Słowacji, Litwy, Austrii, Danii, Grecji oraz Irlandii;
  – twórcy z Polski znajdują się w środku stawki wraz z artystami z Tunezji, Serbii, Finlandii, Łotwy, Rumunii, Szwecji, Norwegii, Belgii, Macedonii Północnej i Armenii.
kraj rezydencji sztuki performatywne sztuki wizualne łącznie
Francja 14 7 21
Zjednoczone Królestwo 9 6 15
Włochy 8 3 11
Niemcy 6 3 9
Ukraina 4 5 9
Portugalia 7 1 8
Hiszpania 6 1 7
Holandia 2 3 5
Tunezja 4 4
Serbia 3 1 4
Finlandia 2 1 3
Polska 1 2 3
Łotwa 1 1 2
Rumunia 2 2
Szwecja 1 1 2
Norwegia 2 2
Belgia 2 2
Macedonia Północna 2 2
Armenia 2 2
Słowenia 1 1
Chorwacja 1 1
Czechy 1 1
Słowacja 1 1
Litwa 1 1
Austria 1 1
Dania 1 1
Grecja 1 1
Irlandia 1 1
84 38 122

 

Przeważająca część projektów to mobilności krótkoterminowe, trwające od 15 do 29 dni (52% projektów). Wśród rodzajów mobilności przeważają działania ukierunkowane na produkcję wydarzeń artystycznych (35%), współpracę międzynarodową (33%) i rozwój zawodowy w sektorze kultury (15%).

Pełne statystyki dotyczące pierwszego naboru w ramach i-Portunus znajdują się na stronie programu.

 

Do 24 czerwca br. można składać wnioski w ramach drugiego naboru wniosków: www.i-portunus.eu. Zachęcamy do składania swoich projektów mobilności zagranicznych!

 

W ramach programu i-Portunus, od kwietnia do września 2019 roku, artyści i profesjonaliści z dziedziny sztuk performatywnych oraz sztuk wizualnych z krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na krótkoterminowe wyjazdy służące ich rozwojowi zawodowemu poprzez pracę artystyczną za granicą.

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close