Menu Treść Kontakt
Music Moves Europe – strategiczne wsparcie dla sektora muzycznego

Music Moves Europe – strategiczne wsparcie dla sektora muzycznego

Music Moves Europe to pilotażowy program Komisji Europejskiej, którego efektem będzie nowy sposób wsparcia branży muzycznej. Inicjatywa realizowana jest w czterech wymiarach: wsparcia finansowego, realizowania założeń międzysektorowego podejścia do współpracy w obszarze sektora muzycznego, dialogu z reprezentantami branży oraz poprzez powołanie nowej nagrody Music Moves Europe Talent Award. Działania te mają przynosić korzyści branży muzycznej i uzupełniać istniejące już możliwości finansowania w programie Kreatywna Europa (Projekty współpracy europejskiej, Sieci europejskie, Platformy europejskie), skupiając się przy tym na podkreślaniu różnorodności europejskiej muzyki, konkurencyjności sektora muzycznego, a także zwiększeniu dostępu do muzyki w całej jej różnorodności.

W 2019 roku Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury otworzy nabory wniosków oraz opublikuje zaproszenia do składania ofert w ramach Music Moves Europe. Program stanowić będzie rozwinięcie działań zainicjowanych w 2018 roku.

W ramach inicjatyw przewidzianych na 2019 rok, zaplanowane jest wdrażanie działań przygotowawczych w obszarach:

 • Professionalisation and training
 • Export of European music
 • Co-operation of small music venues
 • Co-creation
 • Health and wellbeing of music creators
 • Music education and learning

Działania przygotowawcze zaplanowane na 2019 rok mają 6 konkretnych celów:

 • opracowanie wsparcia programowego w dziedzinie profesjonalizacji i szkoleń młodych muzyków i specjalistów w sektorze muzycznym, koncentrującego się na umiejętnościach związanych z biznesem (kontynuacja i rozwijanie działań podjętych w 2018r.);
 • testowanie możliwości działania opracowanych w ramach strategii eksportu muzyki europejskiej w celu wspierania jej międzynarodowego sukcesu na świecie (kontynuacja i rozwijanie działań podjętych w 2018r.);
 • promocja zrównoważonej dystrybucji muzyki na żywo poprzez współpracę między małymi i średniej wielkości klubami muzycznymi w celu stymulowania innowacyjnych modeli współpracy oraz zwiększenia roli i tożsamości obiektów muzycznych w społeczności lokalnej;
 • wspieranie kreatywności i rozwoju talentów w sektorze muzycznym poprzez europejskie inicjatywy współtworzenia;
 • zwiększenie wiedzy na temat zagadnień dotyczących zdrowia twórców europejskiej branży muzycznej;
 • promowanie innowacyjnych podejść w dziedzinie edukacji muzycznej i uczenia się poprzez współpracę między sektorami muzycznym i edukacyjnym.

Więcej informacji o na stronie dedykowanej Music Moves Europe.

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close