przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
„Forum Dialogu” oraz infosesja „Mobilność w sztuce” podczas 19. Przeglądu Sztuki Survival | 26-28 czerwca 2021

„Forum Dialogu” oraz infosesja „Mobilność w sztuce” podczas 19. Przeglądu Sztuki Survival | 26-28 czerwca 2021

W dniach 26-28 czerwca 2021 roku wspólnie z fundacją Art Transparent zapraszamy do Wrocławia oraz online na cykl debat poświęconych mobilności artystycznej i konsekwencjom pandemii COVID-19 dla wymiany kulturalnej i mobilności artystycznej (26-27 czerwca 2021) oraz na sesję informacyjną „Mobilność w sztuce” (28 czerwca 2021).

19. Przegląd Sztuki Survival odbywa się pod hasłem „Nigdzie stąd nie pojedziecie / You ain’t going nowhere”, a jego tematem przewodnim będą możliwości międzynarodowej współpracy i mobilności twórców, szczególnie w kontekście pandemii COVID-19. Wydarzenie jest skierowane do przedstawicieli sektora kultury z całej Polski: twórców, przedstawicieli organizacji i instytucji kultury, trzeciego sektora, osób działających niezależnie w sektorze kultury, a także – szerokiej publiczności tego międzynarodowego festiwalu sztuki.

Częścią 19. Przeglądu Sztuki Survival będzie przygotowane we współpracy Creative Europe Desk Polska i fundacji Art Transparent wydarzenie „Forum Dialogu” w dniach 26-27 czerwca 2021. „Forum Dialogu” to cykl debat poświęconych różnym aspektom mobilności twórców i profesjonalistów sektora kultury oraz wpływowi, jaki wywarła na mobilność artystów pandemia COVID-19. Debaty prezentować będą perspektywę decydentów i grantodawców programów mobilności, indywidualnych twórców, kuratorów oraz instytucji goszczących rezydencje artystyczne, a ich celem będzie prezentacja najlepszych praktyk w zakresie rezydencji artystycznych, programów wsparcia mobilności twórców, refleksja nad przyszłością mobilności twórców w kontekście pandemii COVID-19, jak również zmian w odbiorze kultury i sztuki spowodowanych pandemią COVID-19 oraz znaczeniu sieciowania w dobie realizacji działań kulturalnych online.

28 czerwca 2021 wspólnie zapraszamy na sesję informacyjną „Mobilność w sztuce”, skupiającą organizacje i instytucje oferujące programy promujące mobilność artystyczną i rezydencje. Sesja informacyjna skierowana jest przede wszystkim do artystów, autorów, kuratorów i organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w takich programach. Wśród przedstawianych programów znajdą się Kreatywna Europa komponent Kultura, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, i-Portunus Houses, a także programy rezydencyjne VHDG oraz MeetFactory.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Aby uczestniczyć w debatach lub infosesji, należy zarejestrować się wcześniej za pośrednictwem platformy: https://app.evenea.pl/event/survival19

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM


Program wydarzenia

„Forum Dialogu”

26 czerwca 2021 (sobota) | 14.00 CET
Dołączysz do spotkania, gdy ktoś cię wpuści! – geopolityczne, kulturowe i społeczne wymiary mobilności artystycznej

W panelu wezmą udział przedstawiciele instytucji zajmujących się opracowywaniem zasad przyznawania grantów i funduszy dla twórców, aby omówić znaczenie, cele i ambicje mobilności kulturalnej – jej główne zadania i korzyści dla społeczności międzynarodowej i lokalnej, największe wyzwania i możliwości rozwoju. W czasie dyskusji poruszona zostanie także kwestia mobilności artystycznej w kontekście konkretnych polityk kulturalnych wdrażanych na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz potencjalny wpływ sztuki i artystów w wymiarze geopolitycznym.

26 czerwca 2021 (sobota) | 17.00 CET
Uczestnicy spotkania czekają na dołączenie! – rezydencje artystyczne w czasach izolacji i nie tylko

Panel poświęcony strategiom wypracowanym przez instytucje goszczące rezydentów w celu utrzymania wymiany artystycznej i umożliwienia pracy twórczej w okresie pandemii oraz rozwiązaniom i wyzwaniom na przyszłość. Zaproszeni kuratorzy rozważą możliwe scenariusze dotyczące przyszłości rezydencji, wymian artystycznych i tworzenia prac w nowych kontekstach. Istotnym aspektem będzie także kwestia ekologii rezydencji artystycznych, ich roli na rynku kapitału kulturowego i rozpoznawalność.

27 czerwca 2021 (niedziela) | 14.00 CET
Udostępniam, czy wszyscy widzą mój ekran? – twórczość i partycypacja w czasie lockdownu oraz różne wymiary Internetu

Panel poświęcony sposobom przeprojektowania rezydencji, które kuratorzy i artyści opracowali w odpowiedzi na lockdown. Istotnym aspektem będzie identyfikacja zmian w działaniach artystycznych w różnych krajach i kontekstach kulturowych pod wpływem przymusowej izolacji, względnej alienacji i konieczności pracy online. Debata ma również na celu omówienie przyszłych konsekwencji powszechnego udostępniania sztuki i wymiany wiedzy w Internecie, a także zastanowienie się nad przyszłością i formami współpracy artystycznej i wspólnotowości – po doświadczeniu lockdownu.

27 czerwca 2021 (niedziela) | 17.00 CET
Twoje spotkanie wkrótce się rozpocznie! – możliwe przyszłe scenariusze, wnioski i modyfikacje

Zaproszeni teoretycy i praktycy z różnych dziedzin omówią wpływ pandemii na rozumienie i postrzeganie sieci współpracy, międzylokalności i mobilności, budowanie wspólnoty. Podchodząc do wymogu dystansu społecznego z perspektywy różnych sektorów kreatywnych, eksperci zastanowią się nad zmianami w rozumieniu produkcji kulturalnej w czasach zamknięcia instytucji kultury oraz zmian w odbiorze kultury i konsekwencji pandemii dla wspólnego doświadczania sztuki i mobilności artystycznej.

UWAGA:
Dyskusje będą prowadzone w języku angielskim. Debaty będą miały charakter hybrydowy – paneliści wezmą w nich udział osobiście oraz za pośrednictwem sieci.

Miejsce:
Wydarzenie odbędzie się w formacie hybrydowym, tj. na żywo w budynku Wyższej Szkoły Bankowej przy ul. Fabrycznej 29-31 we Wrocławiu; oraz online.


Sesja informacyjna „Mobilność w sztuce”

28 czerwca 2021 (poniedziałek) | 17.00-19.00 CET

Sesja informacyjna, skupiająca organizacje i instytucje oferujące programy promujące mobilność artystyczną i rezydencje. Sesja informacyjna skierowana jest przede wszystkim do artystów, autorów, kuratorów i organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w takich programach. Wśród prezentowanych programów znajdują się Kreatywna Europa – komponent Kultura, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, i-Portunus Houses oraz programy rezydencyjne VHDG i MeetFactory.

UWAGA:
Sesja informacyjna odbędzie się w języku angielskim będzie miała formę webinarium z wymaganą wcześniejszą rejestracją i będzie realizowana w czasie rzeczywistym podczas festiwalu Survival. Nagranie sesji nie będzie dostępne w późniejszym terminie.


Strona internetowa wydarzenia: Forum Dialogu 19. Survival Art Festival, wydarzenie Forum Dialogu Facebook.
Informacje o 19. Przeglądzie Sztuki Survival: Survival 19.

Przeczytaj również:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close