przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Nabór wniosków w konkursie na Projekty współpracy z krajami regionu Bałkanów Zachodnich przedłużony do 31 marca 2020 r.

Nabór wniosków w konkursie na Projekty współpracy z krajami regionu Bałkanów Zachodnich przedłużony do 31 marca 2020 r.

Komisja Europejska przedłużyła termin składania wniosków w konkursie o dofinansowanie w sektorach kultury i kreatywnym projektów współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów regionu Bałkanów Zachodnich do 31 marca 2020 r.

Celem konkursu jest odnowienie, wzmocnienie i zacieśnienie współpracy Unii Europejskiej i regionu Bałkanów Zachodnich poprzez aktywną współpracę kulturalną i współtworzenie kultury, sztuki, a także wsparcie konkurencyjności sektora kultury w krajach obszaru Bałkanów Zachodnich.
Działanie jest elementem budowania międzynarodowych stosunków kulturalnych Unii Europejskiej i państw spoza niej, także w kontekście akcesji bądź preakcesji krajów regionu Bałkanów Zachodnich do Wspólnoty Europejskiej.

Do priorytetów, które powinny realizować składane projekty, należą:

  • budowanie i wzrost potencjału organizacji i instytucji w sektorach kultury i kreatywnym w regionie Bałkanów Zachodnich – działania mające na celu budowanie i wzrost potencjału organizacji i instytucji kultury w regionie Bałkanów Zachodnich mogą dotyczyć m.in. tworzenia nowych i długofalowych partnerstw oraz sieci współpracy międzynarodowej, rozwoju nowych strategii i rozwiązań dla sektorów kultury i kreatywnego, wzrostu konkurencyjności sektora, dostosowania do zmiany cyfrowej oraz rozwoju publiczności;
  • wsparcie ponadnarodowej mobilności artystów i osób zawodowo związanych z kulturą i sztuką oraz ponadnarodowego obiegu dzieł – działania mające na celu wsparcie międzynarodowej mobilności twórców i profesjonalistów oraz obiegu dzieł w regionie Bałkanów Zachodnich lub pomiędzy Bałkanami Zachodnimi a państwami należącymi do Unii Europejskiej mogą dotyczyć m.in. wsparcia mobilności artystów i pracy twórczej, międzynarodowej współpracy artystów i umiędzynarodowienia ich karier;
  • wzmocnienie dialogu międzykulturowego artystów, operatorów kultury oraz publiczności w regionie Bałkanów Zachodnich – działania mogą dotyczyć m.in. promowania bogactwa i różnorodności kulturowej i ekspresji twórczej, również w kontekście wzmacniania spójności społecznej, wzrostu ekonomicznego i współpracy międzysektorowej, a także wzmacniania uczestnictwa w kulturze i potencjału kulturowego.

Istotne są również takie aspekty projektów, jak promocja równości płci, wsparcie aktywnego udziału i roli kobiet w przemysłach kreatywnych i kulturze, podnoszenie świadomości dotyczącej nierównego traktowania ze względu na płeć – w obszarze sektorów kultury i kreatywnego, a także kwestie związane z oddziaływaniem na środowisko i zmianami klimatu, promowanie podejścia opartego na prawach i ich poszanowaniu m.in. w kontekście grup i osób należących do mniejszości, wysiedlonych, migrantów i uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, młodzieży, osób starszych, społeczności LGBTIQ+.

Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo w aktualnie otwartych wezwaniach.

 Termin składania wniosków upływa 31 marca 2020 roku o godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET/CEST).

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close