Menu Treść Kontakt
Nabór wniosków w ramach inicjatywy Music Moves Europe – działanie „Co-Creation and Co-Production”

Nabór wniosków w ramach inicjatywy Music Moves Europe – działanie „Co-Creation and Co-Production”

Komisja Europejska ogłosiła konkurs wniosków na realizację zadania „Co-Creation and Co-Production” w ramach działania pilotażowego Music Moves Europe

W ramach konkursu planowane jest wsparcie co najmniej 10 innowacyjnych i długoterminowych europejskich programów pilotażowych dotyczących współtworzenia i koprodukcji adresowanych do twórców muzyki i muzyków, otwartych na wszystkie gatunki muzyczne i na współdziałanie różnych gatunków muzyki. Działanie ma na celu wsparcie i rozwój europejskiego sektora muzyki poprzez m.in. współtworzenie przez wschodzących artystów nowego repertuaru, wzajemne uczenie się od siebie twórców i muzyków z różnych kultur i środowisk, dotarcie do szerszej publiczności.

Składane na konkurs projekty powinny zakładać organizację inspirujących warsztatów/obozów/rezydencji mających na celu rozwój umiejętności pisania utworów muzycznych i o silnym wymiarze europejskim. Takie działania powinny zapewniać uczestnikom możliwość uczenia się od profesjonalistów, współpracę twórczą, wyposażać ich w wiedzę dotyczącą procesu tworzenia (również od strony biznesowej), wzmacniać ich kreatywność.

Konkurs jest adresowany do podmiotów posiadających osobowość prawną (organizacje/instytucje działające dla zysku i nienastawione na zysk; krajowe, regionalne lub lokalne władze publiczne; uniwersytety; małe średnie przedsiębiorstwa), posiadających wiedzę ekspercką w zakresie organizowania obozów/warsztatów/rezydencji dla sektora muzycznego, znajomość sektora muzycznego, mających siedzibę w krajach uprawnionych do udziału w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura
Wnioskodawcy mogą opracować i złożyć projekt jako samodzielnie działający operatorzy lub w ramach konsorcjów organizacji. Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Maksymalna kwota dofinansowania na projekt wynosi 50 000 € i może stanowić maksymalnie 85% całości budżetu projektu.

Termin składania projektów upływa 30 kwietnia 2020 roku.

Szczegółowe wytyczne oraz dokumenty konkursowe, w tym formularz wniosku o dofinansowanie oraz obowiązkowe załączniki, które należy wraz z nim złożyć, znajdują się na stronie Komisji Europejskiej: konkurs co-creation-and-co-production-scheme-music-sector

Pytania związane z konkursem i jego wymogami należy kierować pod adres e-mail [email protected]

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close