„Mapping of film and audiovisual public funding criteria in the EU” – publikacja Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego

„Mapping of film and audiovisual public funding criteria in the EU” – publikacja Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego pt. „Mapping of film and audiovisual public funding criteria in the EU” (Mapowanie kryteriów publicznego finansowania filmów i sektora audiowizualnego w UE) dotyczącym publicznych źródeł finansowania produkcji audiowizualnej w Europie.

Europejskie Obserwatorium Audiowizualne (EAO) przeprowadziło powyższe badanie na wniosek Komisji Europejskiej oraz komponentu MEDIA programu Kreatywna Europa, analizując kryteria finansowania dla sektora audiowizualnego na poziomie narodowych oraz regionalnych funduszy filmowych i audiowizualnych w Unii Europejskiej. Raport skupia się na kryteriach finansowania preprodukcji (development scenariuszowy, development projektów), produkcji, dystrybucji oraz promocji filmów przeznaczonych do dystrybucji kinowej i telewizyjnej, seriali telewizyjnych oraz innych treści audiowizualnych. EAO przeanalizowało obowiązujące kryteria dofinansowania w ponad 800 publicznych – narodowych i regionalnych – funduszach filmowych i audiowizualnych z UE.

Powyższy raport dostarcza między innymi analizę porównawczą finansowania uwzględniającą szeroką gamę rozpatrywanych kryteriów, studia przypadków, a także szczegółowe podsumowanie obowiązujących kryteriów finansowania funduszy w każdym z krajów Unii Europejskiej, w tym Polski.

Cały raport znajdą Państwo tutaj: Mapping of film and audiovisual public funding criteria in the EU

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close