Trwa nowy nabór do edycji „Voices of Culture”

Trwa najnowszy nabór do edycji „Voices of Culture” poświęcony tematowi szkoleń mających na celu rozwój kompetencji i pogłębiania wiedzy w zakresie tradycyjnego oraz nowoczesnego dziedzictwa kulturowego.

Zainteresowanych dziedzictwem kulturowym i chcących rozwijać swoje kompetencje, praktykę oraz wiedzę w tym zakresie – zapraszamy do zgłoszenia udziału w Dialogu Specjalistów. Wybrani uczestnicy wezmą udział w sesji służącej wymianie myśli.

Komisja Europejska zaprasza sektor kulturalny i kreatywny do wspólnego dialogu, by omówić kierunek rozwoju specjalistów zajmujących się dziedzictwem, włączając w nie działania związane z cyfryzacją. Edycja „Voices of Culture” to proces wymiany myśli i doświadczenie pomiędzy Komisją Europejską, a europejskimi organizacjami reprezentującymi sektor kultury i / lub kreatywny. Celem Programu jest zapewnienie, że głosy z poszczególnych sektorów usłyszane zostaną przez specjalistów na poziomie europejskim.

Licząca ok. 35 osób grupa reprezentować będzie wszystkich zainteresowanych sektorem kulturalnym i kreatywnym. Spotkanie ma na celu wymianę różnych wizji oraz ich spójne zaprezentowanie Komisji Europejskiej. Pierwsze spotkanie odbyłoby się w dniach 15-16 czerwca 2017. Natomiast we wrześniu 2017 roku w Brukseli, wybrana grupa uczestników poszczególne zagadnienia omówi podczas debaty z Komisją Europejską (efekty sesji podsumowane zostaną w raporcie).

Nabór otwarty jest dla reprezentantów sektorów kulturalnych i kreatywnych (organizacje prywatne, profesjonalne i pozarządowe, instytucje kulturalne, sieci europejskie, fundacje itp.) posiadających doświadczenie w tematyce szkoleń czy warsztatów rozwijających umiejętności i wiedzę w zakresie dziedzictwa tradycyjnego oraz nowoczesnego. Aplikujące organizacje muszę być państwami członkowskimi UE.

Warto mieć pewność, że głos reprezentujący sektor kultury i kreatywny zostanie usłyszany!

Termin zgłoszeń mija 14 marca 2017 roku.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Przeczytaj również: