przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Seminarium „Myśl nieszablonowo, działaj innowacyjnie” za nami!

Seminarium „Myśl nieszablonowo, działaj innowacyjnie” za nami!

30 listopada odbyło się seminarium „Myśl nieszablonowo, działaj innowacyjnie” poświęcone nowatorskim działaniom w projektach kulturalnych. Salę konferencyjną w Domu Braci Jabłkowskich przy ul. Brackiej 25 w Warszawie wypełniło 61 osób (reprezentujących instytucje i organizacje kulturalne), chcących poznać różnorodne podejście do tematyki innowacji. Seminarium było również okazją do wymiany doświadczeń z ekspertami czynnymi w obszarze wykorzystywania nowatorskich strategii zarządzania, marketingowych czy promocyjnych, zadania pytań profesjonalistom testującym nowe technologie czy eksperymentującym z multimediami.

Podczas wydarzenia zaproszeni goście zaprezentowali przykłady dobrych praktyk krajowych i zagranicznych organizacji. Poprowadzili także praktyczną część wydarzenia i wspólnie z uczestnikami omawiali kierunek, propozycje i możliwości wdrażania różnego rodzaju innowacji w poszczególnych branżach, chętnie dzieląc się swoim warsztatem, doświadczeniem oraz narzędziami.

Innowacyjna Kreatywna Europa

W pierwszej, otwierającej części wydarzenia, Katarzyna Zalewska z komponentu Kultura zwróciła uwagę na wspieranie przez program Kreatywna Europa międzynarodowych działań, które przyczyniają się do budowania potencjału sektora kultury, jednocześnie wpisując się w dziedzinę cyfryzacji oraz nowych modeli biznesowych. Przedstawiła także harmonogram trwającego do 16:00 spotkania i zaprosiła uczestników do udziału w pierwszej części pt. „Innowacje w programie Kreatywna Europa”. Zaproszeni do tego modułu koordynatorzy projektów dofinansowanych przez komponent Kultura, opowiedzieli o swoich doświadczeniach w podjętych do tej pory inicjatywach oraz o realizowanych działaniach w obszarze nowych technologii, w tym m.in. digitalizacji.

 

Szereg prezentacji rozpoczął Paweł Lisiecki z Fundacji Arton, lider projektu „Forgotten Heritage – European avant-garde art online” dofinansowanego w obszarze Projekty Współpracy Europejskiej 2016. Projekt Fundacji Arton, którego partnerami są Eesti Kunstimuuseum z Estonii oraz Ured za fotografiju z Chorwacji, poświęcony zostanie zapomnianemu dziedzictwu europejskiej sztuki drugiej połowy XX wieku z obszaru fotografii, wideo, malarstwa czy rysunku, która będzie zdigitalizowana. Powstanie repozytorium pozwalające zdobyć informacje na temat artystów oraz dzieł, umożliwiające znalezienie analogii lub różnic pomiędzy poszczególnymi krajami w obrębie sztuki awangardowej wspomnianego okresu.

Kolejną prezentację przedstawiła Marta Wróblewska z Gdańskiej Galerii Miejskiej, koordynująca polskimi działaniami w ramach projektu „The People’s Smart Sculpture”, którego liderem jest Hochschule Bremen z Niemiec. Projekt podejmuje kreatywne i innowacyjne badania dotyczące ewolucji kulturalnej europejskiego miasta przyszłości. Rozważa możliwości partycypacji, które przeradzają się w inteligentne narzędzia kulturowe. Podprojekty badają sposoby postrzegania przestrzeni miejskich, analizują problemy, określają wyzwania i rozwijają interdyscyplinarne rozwiązania z udziałem obywateli. Celem projektu jest redefinicja sztuki w miejscach publicznych oraz zapoczątkowanie komunikacji pomiędzy nauką i sztuką, artystami i obywatelami oraz ich samorządami.

Jedną z najciekawszych innowacji obecnie jest wykorzystywanie przestrzeni wirtualnej w rzeczywistości jako przestrzeni do tworzenia projektów artystycznych. Więc artyści bez kompleksów wykorzystują tę przestrzeń, wprowadzając innowacje w przestrzeń, która nie do końca można by pomyśleć, jest zaprojektowana pod tym kątem” – mówiła Elwira Wojtunik z Fundacji Kultural Kolektiv, koordynatorka Festiwalu Patchlab realizowanego w ramach projektu „LPM 2015 > 2018 Live Performers Meeting”, którego liderem jest Flyer Communication SRL z Włoch. Projekt, o którym opowiedziała podczas swojej prezentacji, opiera się na współpracy międzynarodowej, zrzeszaj 13 partnerów z dwunastu krajów europejskich: Austria, Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Holandia, Polska, Hiszpania, Turcja i Wielka Brytania, ma na celu promowanie i rozwijanie performance’u wideo oraz europejskich artystów z całego świata.

 

„Działaj innowacyjne, czyli jak?” – dyskusja

Na ten temat niewiele jeszcze tak naprawdę wiemy i mamy różne wyobrażenia, które może nie do końca są zgodne z rzeczywistością. Innowacje wbrew pozorom to nie tylko rozwiązania technologiczne, ale też te rozwiązania społeczne” wyjaśnia Marta Białek-Graczyk z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, jedna z prelegentek panelu dyskusyjnego pt. „Działaj innowacyjnie, czyli jak? O potrzebie innowacji, tworzeniu dla niej środowiska i mitach z nią związanych”. Celem debaty miało być zachęcenie polskich instytucji, organizacji kultury czy innych podmiotów działających w sektorze kultury i kreatywnym do testowania innowacyjnych praktyk, korzystania z doświadczeń i rozwiązań wypracowanych przez inne sektory oraz wdrażania nowych technologii.

Praktycy, teoretycy, ludzie zaangażowani od strony finansowej, ale i organizacyjnej mają szansę porozmawiać o tym, jaki sens ma dzisiaj innowacyjność w Polsce, jak bardzo jest skuteczna, jak bardzo przekłada się na wszystko czym żyjemy” – stwierdził kolejny panelista debaty Piotr Celiński, członek Fundacji „Instytut Kultury Cyfrowej”.

Dyskusję poprowadziła Aleksandra Janus z Centrum Cyfrowego w Warszawie. Wśród jej gości znaleźli się przedstawiciele rożnych instytucji oraz organizacji kulturalnych, oprócz Marty Białek-Graczyk oraz Piotra Celińskiego także Sylwia Żółkiewska, autorka bloga „Aplikacje mobilne w kulturze i edukacji”. Prowadząca panel dyskusyjny zostawiła także przestrzeń uczestnikom seminarium do zadawania prelegentom nurtujących pytań lub zgłaszania uwag czy wątpliwości na forum, choć chętni podchodzili do panelistów również indywidualnie po zakończeniu debaty.

 

Inspirujące prezentacje

Trzecią część wydarzenia zatytułowaną „Kultura to dobry biznes – przykłady sukcesów w zastosowaniu modeli biznesowych dla sektora kultury” otworzył Marcin Skrabka, właściciel Good Books Consulting prezentacją „Odkryć książkę na nowo, czyli nieszablonowa obsługa klienta oraz gamifikacja jako źródła innowacji na polskim rynku wydawniczym”. Podczas pełnego emocji wystąpienia prowadzący omówił dwa stadia przypadku z polskiego rynku wydawniczego. Pierwszy ilustrujący proces skutecznego wdrażania innowacyjnego podejścia do promocji czeskiej oraz słowackiej literatury w Polsce, zwłaszcza w zakresie audience development i bezpośredniej pracy z czytelnikiem. Drugi obejmował innowacyjny model wykorzystania nowych technologii przy gamifikowaniu literatury pięknej na smartfonach dla budowania zaangażowania czytelników z pokolenia Y oraz Z.

Drugą prezentację w tej części seminarium pt. „Modele biznesowe – herezja czy szansa dla świata kultury?” przygotował Jan Strycharz z Fundacji „Warsztat Innowacji Społecznych”. Podczas wystąpienia podał definicję tego, czym jest tzw. „model biznesowy” oraz opowiedział o szansie, jaka wiąże się z zastosowaniem tej koncepcji w zarządzaniu organizacją sektora kultury. Podał także przykład Muzeum Fotografii FOAM w Amsterdamie, które od wielu lat eksperymentuje ze swoim modelem biznesowym, szukając dobrego sposobu na połączenie aktywności misyjnej ze stabilnością finansowania.

 

Ilość przekazanej wiedzy, przykładów oraz rozmów i pytań wypływających z trzech pierwszych części seminarium „Myśl nieszablonowo, działaj innowacyjnie” zaprowadziła naszych uczestników oraz gości na lunch. Po obiedzie zapisani rano na wybrany warsztat chętni wzięli udział w ostatniej, praktycznej części wydarzenia pt. „Innowacyjne ABC – warsztaty projektowania innowacji”.

Pora na warsztaty

Uczestnicy naszego seminarium mieli możliwość wzięcia udziału w wybranym warsztacie trwającym półtorej godziny. Wśród prowadzących znaleźli się panelistka Sylwia Żółkiewska oraz prowadzący prezentacje Marcin Skrabka i Jan Strycharz.

 Sylwia Żółkiewska poprowadziła warsztat pt. „Aplikacje i gry mobilne dla kultury – trendy i technologie”. Jego celem było zaprezentowanie technologii mobilnych jako narzędzi do promocji, udostępniania i upowszechniania kultury, a także przedstawienie najnowszych trendów w projektowaniu gier i aplikacji czy wskazanie ciekawych rozwiązań zarówno na poziomie koncepcji, jak i realizacji projektów mobilnych. Po zakończonych warsztatach Sylwia Żółkiewska opowiedziała nam o przykładzie innowacji, na który zwraca szczególną uwagę: „Jedną z takich innowacji, którą obserwuję w kulturze i edukacji jest właśnie dziedzina, którą się zajmuję, czyli wykorzystanie aplikacji mobilnych w instytucjach kultury, w domach kultury, w bibliotekach, szkołach. Aplikacje mobilne maja naprawdę bardzo wiele różnych możliwości, które możemy z powodzeniem wykorzystywać i do upowszechniania zbiorów i do ożywiania lokalnej historii„.

 

Warsztat pt. „Poszukiwanie innowacji w modelu biznesowym organizacji kulturalnej” poprowadził Jan Strycharz. W trakcie spotkania uczestnicy zapoznali się z metodą analizowania modelu biznesowego swojej działalności organizacyjnej z tzw. szablonem modelu biznesowego. Mieli także okazję przeanalizowania swojej organizacji przez pryzmat pięciu podstawowych elementów modelu biznesowego, a także poszukiwania pomysłów na rozwinięcie swoich aktualnych modeli poprzez wprowadzenie innowacji.

 

Trzecie spotkanie praktyczne: „Czym żyje człowiek kultury 2.0? Diagnoza potrzeb innowacyjnych i dopasowanie ich formy do działań instytucji kultury” poprowadził Marcin Skrabka. Celem warsztatu było zdobycie wiedzy w zakresie sposobów identyfikacji źródeł innowacji w instytucjach kultury, diagnozowania potrzeb oraz zasady wyboru nowych technologii. Zapytamy przez nas o to, czy warto organizować spotkania poświęcone rozmowom na temat innowacji odpowiedział: „Takie programy jak Kreatywna Europa i takie warsztaty jakie tutaj dzisiaj mają miejsce są bardzo potrzebne ponieważ ludzie z różnych dziedzin, z różnych branż kreatywnych ze sobą nie współpracują i się nie znają. Bibliotekarze nie znają muzealników, muzealnicy nie znają ludzi z branży audiowizualnej. Często spotykają się przy wspólnych projektach, a wszyscy z nich mają podobne problemy. Takie warsztaty pozwalają na wymianę doświadczeń i umiejętności w zakresie implementowania nowych technologii w instytucjach kultury„.

 

Mamy nadzieję, że uczestnicy spotkania otrzymali wskazówki, porady oraz pomoc we wdrażaniu oraz realizowaniu działań w swoich instytucjach kultury czy przedsięwzięciach.

***

Wszystkim prelegentom, prowadzącym oraz uczestnikom, dziękujemy za obecność podczas seminarium organizowanego przez Creative Europe Desk Polska. Dziękujemy gościom, że zechcieli poświęcić czas, by podzielić się publicznie swoim doświadczeniem w zakresie wdrażania nowych technologii czy modeli biznesowych, że mieli chęć po prostu porozmawiać o innowacjach, możliwościach nowatorskich działań w projektach kulturalnych.

Cieszy nas tak duże zainteresowanie udziałem w seminarium oraz wysoka frekwencja przedstawicieli sektorów kultury i kreatywnego. Zapraszamy na następne wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Creative Europe Desk Polska, o których na bieżąco informować będziemy na stronie, Facebooku, Instagramie oraz w Newsletterze.

Przeczytaj również:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close