Przewodnik dotyczący szkoleń dla młodych zawodowych muzyków (Music Moves Europe)

Przewodnik dotyczący szkoleń dla młodych zawodowych muzyków (Music Moves Europe)

Zachęcamy do zapoznania się z polską wersją językową przewodnika „Program szkoleń dla młodych zawodowych muzyków”. Materiał jest tłumaczeniem treści podstawowego dokumentu związanego z naborem wniosków  w ramach inicjatywy „Music Moves Europe”.

Głównym celem wspomnianego naboru wniosków jest wsparcie do 10 innowacyjnych i trwałych pilotażowych programów szkoleniowych dla młodych profesjonalistów sektora muzycznego, testujących na małą skalę modele dotyczące sposobów wzmocnienia potencjału sektora i przyczynienia się do jego profesjonalizacji. Rezultaty pilotażowych propozycji szkoleń posłużą do stworzenia zintegrowanej strategii dla wspierania muzyki w nowej generacji unijnych programów dofinansowania po roku 2020, które mogłyby sprzyjać:

  • różnorodności europejskiej muzyki,
  • konkurencyjności sektora muzycznego,
  • zwiększonemu dostępowi obywateli do muzyki w całej jej różnorodności.

Podmioty, które mogą składać aplikacje o dofinansowanie to:

  • organizacje non-profit (prywatne lub publiczne);
  • władze publiczne (krajowe, regionalne, lokalne);
  • uniwersytety;
  • instytucje edukacyjne;
  • stowarzyszenia;

Wnioskodawcą może być jeden wnioskodawca lub konsorcjum. Osoby fizyczne nie kwalifikują się, za wyjątkiem osób samozatrudnionych lub odpowiedników (tzn. firm jednoosobowych), gdy firma nie ma innej osobowości prawnej niż osobowość osoby fizycznej.

Maksymalna wysokość dofinansowania: 55 000 euro.

Termin składania wniosków: 27 sierpnia 2018 r., godzina 13:00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków oraz dokumentacja konkursowa są dostępne pod adresem: bit.ly/2K1Ad5U.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close