Projekty współpracy europejskiej 2018 – aktualizacja informacji dotyczącej naboru wniosków

Wezwanie do składania wniosków dla Projektów współpracy europejskiej 2018 zostanie prawdopodobnie opublikowane pod koniec września 2017, łącznie z Wytycznymi (Przewodnikiem po obszarze grantowym), na stronie internetowej EACEA, pod warunkiem że Program prac 2018 zostanie przyjęty zgodnie z harmonogramem we wrześniu 2017 roku.

Wytyczne (Przewodnik po obszarze grantowym) obejmować będą dwa wezwania do składania wniosków:

  • Pierwsze przeznaczone będzie dla projektów współpracy europejskiej na małą i większą skalę w wersji „standardowej”, stosowanej od początku funkcjonowania programu Kreatywna Europa, czyli od 2014 r.
  • Drugie przeznaczone będzie specjalnie dla projektów związanych z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Zatem Wytyczne (Przewodnik po obszarze grantowym) będą dotyczyć trzech kategorii: projektów współpracy na małą skalę, projektów współpracy na dużą skalę oraz projektów związanych z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego 2018.

 

Nowo wprowadzona trzecia kategoria projektów w szczególności dotyczyć będzie dwóch celów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 (Decyzja Komisji i Parlamentu Europejskiego nr 864/2017 Art 1.2):

  • dzielenia się i docenienia dziedzictwa kulturowego Europy jako wspólnego bogactwa, w celu poszerzenia świadomości wspólnych wartości i historii,  
  • wzmocnienia poczucia przynależności do wspólnej europejskiej przestrzeni.

 

Projekty współpracy z trzeciej kategorii powinny w szczególności mieć na celu:

(1)  Wzmacnianie poczucia przynależności do wspólnej przestrzeni europejskiej; 

(2)  Promocję dziedzictwa kulturowego jako źródła inspiracji dla współczesnej twórczości i innowacji oraz wzmocnienie współdziałania między sektorem dziedzictwa kulturowego i innymi sektorami kultury i kreatywnymi.   

Dziedzictwo kulturowe to znak lub symbol stworzony w wyniku działalności ludzkiej, który jest celowo chroniony, zabezpieczany lub odnawiany, zamiast pozostawienia na pastwę naturalnego rozkładu, zapomnienia lub zniszczenia. Celem jest przekazanie przyszłym pokoleniom jego wartości (tj. kulturowych, historycznych, estetycznych, archeologicznych, naukowych, etnologicznych, antropologicznych), uważanych za mające znaczenie dla danej społeczności lub grupy.

W ramach kontekstu niniejszego działania, dziedzictwo kulturowe należy rozumieć jako obejmujące szerokie spektrum zasobów odziedziczonych z przeszłości we wszelkich formach i aspektach: materialnych, niematerialnych i cyfrowych (stworzonych cyfrowo oraz zdigitalizowanych), w tym pomników, miejsc, krajobrazów, umiejętności, zwyczajów, wiedzy oraz przejawów ludzkiej twórczości, jak również kolekcji przechowywanych i zarządzanych przez instytucje publiczne i prywatne, takie jak muzea, biblioteki i archiwa. Dziedzictwo kulturowe obejmuje również dziedzictwo filmowe.

Prosimy jednak zwrócić uwagę, że projekty wspierające fizyczne interwencje w pomniki, miejsca lub krajobrazy nie są współfinansowane w ramach obecnych wezwań.

Zachęca się do wdrażania w ramach projektów, w ich pierwszym roku funkcjonowania, łatwo zauważalnych działań dla uczczenia Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Przy ocenie wniosków w tej kategorii Komisja będzie preferowała projekty, które nie tylko skupiają się na poszerzaniu świadomości/działaniach komunikacyjnych, ale potrafią także wywołać długotrwały efekt i zaprojektowane są tak, aby ich wpływ wykraczał poza czas trwania projektu.

 

(informacja na podstawie komunikatu Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego i Kultury)

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close