Poszukiwani eksperci na Międzynarodowe Forum „Kreatywna Ukraina” w Kijowie

Międzynarodowe Forum „Kreatywna Ukraina” (International Forum “Creative Ukraine – Creative Economy as a Driver for Growth & Sustainable Development) to wydarzenie organizowane w ramach programu Kultura i Kreatywność dla Partnerstwa Wschodniego (EU-Eastern Partnership Culture and Creativity Programme) we współpracy z Association4U: Support to the Implementation of the EU – Ukraine Association Agreement Project, Creative Europe Desk Ukraine oraz innymi ukraińskimi i zagranicznymi organizacjami partnerskimi.

Forum ma na celu promowanie i egzekwowanie postrzegania kultury i kreatywności jako czynników wpływających na wzrost i zrównoważony rozwój. Impreza ma również przyczynić się do promowania współpracy międzyresortowej i publiczno-prywatnej w zakresie opracowywania polityki publicznej oraz ustanowienia strategicznych sojuszów wspierających i promujących rozwój lokalny, krajowy i międzynarodowy przemysłów kulturalnych i kreatywnych.

 

  • Miejsce wydarzenia: Kijów, Ukraina
  • Termin wydarzenia: 19-20 października 2017 r.
  • Temat wydarzenia: Gospodarka kreatywna jako czynnik wzrostu i zrównoważonego rozwoju
  • Liczba poszukiwanych ekspertów: maksymalnie 10
  • Termin nadsyłania zgłoszeń: 8 września 2017 r.

 

Eksperci muszą spełniać następujące kryteria:

  1. Dogłębna znajomość trendów i wydarzeń branżowych związanych z kulturą i przemysłem kreatywnym w krajach Unii Europejskiej, zarówno z zakresu kształtowania polityki, jak i z perspektywy sektora kulturalnego i kreatywnego.
  2. Doświadczenie z zakresu doradztwa rządom, władzom lokalnym i/lub organizacjom międzynarodowym w opracowywaniu strategii rozwoju polityki kulturalnej lub przemysłów kreatywnych.
  3. Doświadczenie i wiedza związana z przemysłami kulturalnymi i kreatywnymi na Ukrainie, w regionach Partnerstwa Wschodniego lub w podobnych krajach UE będzie atutem.
  4. Umiejętność porozumiewania się w języku angielskim.

 

Forum zgromadzi 250 specjalistów z sektora kulturalnego i kreatywnego, przedstawicieli instytucji społeczeństwa obywatelskiego, badaczy i decydentów politycznych z Ukrainy i innych państw Partnerstwa Wschodniego oraz państw członkowskich UE.

 

Więcej szczegółowych informacji na stronie EU-Eastern Partnership Culture and Creativity Programme

 

Program EU-Eastern Partnership Culture and Creativity Programme jest zarządzany przez konsorcjum, którego liderem jest British Council, a partnerami: Fundacja Soros-Moldova (Mołdawia), Narodowe Centrum Kultury (Polska) i Instytut Goethego (Niemcy). Celem przedsięwzięcia jest wspieranie wkładu sektorów kultury i kreatywnego w trwały rozwój humanitarny, społeczny i gospodarczy w Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Gruzji, Mołdawii i na Ukrainie.

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close