Otwarty nabór wniosków do obszaru Projekty współpracy europejskiej – NOWA KATEGORIA WSPARCIA W RAMACH EUROPEJSKIEGO ROKU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 2018

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury (EACEA) ogłosiła otwarcie naboru wniosków w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura do obszaru grantowego Projekty współpracy europejskiej. Zwracamy szczególną uwagę na nową kategorię, w ramach której można ubiegać się o dofinansowanie na realizację działań związanych z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Wytyczne obejmują wezwanie do składania wniosków w ramach 3 kategorii:

 • Kategoria 1 – dla projektów współpracy europejskiej na małą skalę;
 • Kategoria 2 – dla projektów współpracy europejskiej na większą skalę;
 • Kategoria 3 – dla projektów związanych z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego 2018.

O dofinansowanie mogą ubiegać się prywatne i publiczne organizacje oraz instytucje aktywnie działające w sektorze kultury i/lub kreatywnym, pochodzące z państw należących do Programu Kreatywna Europa. Ponadto tylko lider projektu musi posiadać osobowość prawną od minimum 2 lat (w dniu, w którym upływa termin składania wniosków).

Dokumenty aplikacyjne dostępne są już na stronie EACEA. Lista krajów biorących udział w Programie znajduje się w TUTAJ.

KATEGORIA 1 i 2

Projekty współpracy europejskiej na mniejszą i większą skalę

Najważniejsze cele:

 • Wsparcie europejskich sektorów kulturalnych i kreatywnych w działalności międzynarodowej, a także europejski obieg dzieł i twórców.
 • Rozwój widowni poprzez wprowadzenie innowacyjnych sposobów współdziałania z publicznością, a także poprawa dostępu do dzieł kulturalnych w UE oraz poza nią, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz z utrudnionym dostępem do kultury.
 • Wdrażanie innowacyjności i kreatywności w dziedzinie kultury poprzez testowanie nowych modeli biznesowych poprzez testowanie nowych modeli biznesowych.
KATEGORIA 1
projekty współpracy na mniejszą skalę
KATEGORIA 2
projekty współpracy na większą skalę
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ
lidera i minimum 2 partnerów, z czego każdy z nich musi posiadać siedzibę w różnych krajach biorących udział w Programie lidera i minimum 5 partnerów, z czego każdy z nich musi posiadać siedzibę w różnych krajach biorących udział w Programie
MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE UE
200 tys. euro, co może stanowić maksymalnie 60% całkowitego budżetu projektu 2 mln euro, co może stanowić maksymalnie 50% całkowitego budżetu projektu
MAKSYMALNY CZAS TRWANIA PROJEKTU
48 miesięcy
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
18 stycznia (czwartek) 2018 roku o 12.00 czasu brukselskiego

 

KATEGORIA 3

Projekty związane z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego 2018

Najważniejsze cele:

 • Wzmacnianie poczucia przynależności do wspólnej przestrzeni europejskiej.
 • Promocję dziedzictwa kulturowego jako źródła inspiracji dla współczesnej twórczości i innowacji oraz wzmocnienie współdziałania między sektorem dziedzictwa kulturowego i innymi sektorami kultury i kreatywnymi.
KATEGORIA 3
projekty współpracy
związane z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego 2018
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ
lider i minimum 2 partnerów, z czego każdy z nich musi posiadać siedzibę w różnych krajach biorących udział w Programie
MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE UE
200 tys. euro, co może stanowić maksymalnie 60% całkowitego budżetu projektu
MAKSYMALNY CZAS TRWANIA PROJEKTU
24 miesiące
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
22 listopada (środa) 2017 roku o 12.00 czasu brukselskiego

 

Najważniejsze zmiany względem poprzedniego naboru wniosków:

 1. 1 maja 2017 r. w Brukseli podpisana została przez Radę Stowarzyszenia UE-Tunezja umowa umożliwiająca uczestnictwo tunezyjskich sektorów kulturalnego i audiowizualnego w programie Kreatywna Europa. Po niedawnej ratyfikacji przez parlament Tunezji, porozumienie może wkrótce wejść w życie. Udział Tunezji w programie rozpocznie się oficjalnie z dniem 1 stycznia 2018 r. Tunezyjscy przedstawiciele sektorów kulturalnego i audiowizualnego będą mogli w pełni korzystać z komponentu Kultura oraz częściowo z komponentu MEDIA (udział w szkoleniach, festiwalach filmowych, wydarzeniach związanych z edukacją filmową i dostępem do rynku).
 2. Tylko lider projektu musi posiadać min. 2-letnią osobowość prawną.
 3. Wprowadzenie nowej kategorii dofinansowania związanej z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego.

 

UWAGA!

Przewodnik oraz Przewodnik dla wnioskodawców dostępne są w języku angielskim na stronie Agencji.

Powyższe dokumenty wkrótce pojawią się w języku polskim na naszej stronie.

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close